Posted By

mgroznic on 11/12/12


Tagged

Matej Groznica


Versions (?)

Glavni_program


 / Published in: C++
 

Program za kolegij Strukture podataka

 1. #include <iostream>
 2. #include "lista_polje.h"
 3. //#include "lista_pokazivaci.h"
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int sifra=1;
 8.  
 9. int dodaj_ziv(lista *lis) {
 10. int provjera=0;
 11. ziv new_ziv;
 12. cout<<"Unesi ime zivotinje: ";
 13. cin>>new_ziv.naziv;
 14. cout<<"Unesi vrstu: ";
 15. cin>>new_ziv.vrsta;
 16. do{
 17. cout<<"Oprezno pri unosu datuma, unos datuma se ponavlja sve dok ne unesete valjani datum!"<<endl;
 18. cout<<"Unesite dan u rasponu 0-31 (DD): ";
 19. cin>>new_ziv.datum[0];
 20. cout<<"Unesite mjesec 0-12 (MM): ";
 21. cin>>new_ziv.datum[1];
 22. cout<<"Unesite godinu (GGGG): ";
 23. cin>>new_ziv.datum[2];
 24. }while(!((new_ziv.datum[0]>0 && new_ziv.datum[0]<=31)&&(new_ziv.datum[1]>0 && new_ziv.datum[1]<=12)
 25. &&(new_ziv.datum[2]>=1000 && new_ziv.datum[2]<=2020)));
 26. cout<<"Unesi cijenu: ";
 27. cin>>new_ziv.cijena;
 28. new_ziv.sifra=sifra;
 29. provjera=InsertL(new_ziv, EndL(lis), lis);
 30. if (provjera==1){
 31. ++sifra;
 32. cout<<"Element je dodan u listu!"<<endl;
 33. return 1;}
 34.  
 35. else
 36. return 0;
 37. }
 38.  
 39. void ispis_last_ziv(lista *lis) {
 40. ziv last_ziv;
 41. element tekuci=EndL(lis);
 42.  
 43. if (FirstL(lis)==EndL(lis)){
 44. cout<<"Prazna lista."<<endl;
 45. return;
 46. }
 47. do {
 48. tekuci=PreviousL(tekuci, lis);
 49. last_ziv=RetrieveL(tekuci,lis);
 50. cout<<"_______________________________"<<endl;
 51. cout<<"Sifra zivotinje: "<<last_ziv.sifra<<endl;
 52. cout<<"Ime zivotinje: "<<last_ziv.naziv<<endl;
 53. cout<<"Vrsta zivotinje: "<<last_ziv.vrsta<<endl;
 54. cout<<"Datum: "<<last_ziv.datum[0]<<"."<<last_ziv.datum[1]<<"."<<last_ziv.datum[2]<<"."<<endl;
 55. cout<<"Cijena: "<<last_ziv.cijena<<endl<<endl<<endl;
 56.  
 57.  
 58. }while (last_ziv.sifra != RetrieveL(FirstL(lis),lis).sifra);
 59. }
 60.  
 61. void pretraga_datum(lista *lis) {
 62. int brojac=0;
 63. if (FirstL(lis)==EndL(lis)) {
 64. cout<<"Prazna lista."<<endl;
 65. return;
 66. }
 67.  
 68. ziv zivotinja;
 69. element tekuci=FirstL(lis);
 70. while (tekuci!=EndL(lis)) {
 71. zivotinja=RetrieveL(tekuci, lis);
 72. if ((zivotinja.datum[2]>2012)||((zivotinja.datum[2]==2012)&&(zivotinja.datum[1]>9))
 73. ||((zivotinja.datum[2]==2012)&&(zivotinja.datum[1]==9)&&(zivotinja.datum[0]>23))){
 74.  
 75. cout<<"_______________________________"<<endl;
 76. cout<<"Sifra zivotinje: "<<zivotinja.sifra<<endl;
 77. cout<<"Ime zivotinje: "<<zivotinja.naziv<<endl;
 78. cout<<"Vrsta: "<<zivotinja.vrsta<<endl;
 79. cout<<"Datum: "<<zivotinja.datum[0]<<"."<<zivotinja.datum[1]
 80. <<"."<<zivotinja.datum[2]<<"."<< endl;cout<<"Cijena: "<<zivotinja.cijena<<endl;
 81. brojac++;
 82. }
 83. tekuci=NextL(tekuci, lis);
 84. }
 85. cout<<"Poslije 23.09.2012. dostavljeno je: "<<brojac<<" zivotinja."<<endl;
 86. }
 87.  
 88. int brisanje_naziv(lista *lis) {
 89. if (FirstL(lis)==EndL(lis)) {
 90. cout<<"Prazna lista."<<endl;
 91. return 0;
 92. }
 93. string naziv;
 94. cout<<"Unesite naziv zivotinje koju zelite obrisati: ";
 95. cin>>naziv;
 96. ziv zivotinja;
 97. element tekuci=FirstL(lis);
 98. while(tekuci!=EndL(lis)){
 99. zivotinja=RetrieveL(tekuci,lis);
 100. if (zivotinja.naziv==naziv) {
 101. DeleteL(LocateL(zivotinja, lis),lis);
 102. tekuci=FirstL(lis);
 103. cout<<"OBRISANO"<<endl;
 104. }
 105. else {
 106. tekuci=NextL(tekuci,lis);
 107. }
 108. }
 109. return 1;
 110. }
 111.  
 112. int brisanje_vrsta(lista *lis) {
 113. if (FirstL(lis)==EndL(lis)) {
 114. cout<<"Prazna lista. "<<endl;
 115. return 0;
 116. }
 117. string naziv;
 118. cout<<"Vrsta zivotinje za brisanje: ";
 119. cin>>naziv;
 120.  
 121. ziv zivotinja;
 122. element tekuci=FirstL(lis);
 123. element za_brisanje;
 124.  
 125. while(tekuci!=EndL(lis)){
 126. zivotinja=RetrieveL(tekuci, lis);
 127. if (zivotinja.vrsta==naziv){
 128. za_brisanje=tekuci;
 129. DeleteL(za_brisanje, lis);
 130. tekuci=FirstL(lis);
 131. }
 132. else {
 133. tekuci=NextL(tekuci, lis);
 134. }
 135. }
 136. return 1;
 137. }
 138.  
 139. void mergesort_po_nazivu(ziv polje[], int lijevi, int desni) {
 140. int sredina = (lijevi + desni) / 2;
 141. ziv temp;
 142. if (desni - lijevi == 1) {
 143. if (polje[desni].naziv > polje[lijevi].naziv) {
 144. temp = polje[desni];
 145. polje[desni] = polje[lijevi];
 146. polje[lijevi] = temp;
 147. return;
 148. }
 149. }
 150. else if (desni == lijevi) {
 151. return;
 152. }
 153. else {
 154.  
 155. mergesort_po_nazivu(polje, lijevi, sredina);
 156. mergesort_po_nazivu(polje, sredina +1, desni);
 157.  
 158.  
 159. int size_pomocno = desni-lijevi +1;
 160. ziv *polje_pomocno = new ziv[size_pomocno];
 161. int l = lijevi;
 162. int s = sredina +1;
 163.  
 164. for (int i = 0; i < size_pomocno; i++) {
 165. if (l == sredina+1) {
 166. polje_pomocno[i] = polje[s]; s++;
 167. continue;
 168. }
 169. if (s == desni +1) {
 170. polje_pomocno[i] = polje[l]; l++;
 171. continue;
 172. }
 173.  
 174. if (polje[l].naziv > polje[s].naziv) {
 175. polje_pomocno[i] = polje[l];
 176. l++;
 177. }
 178. else {
 179. polje_pomocno[i] = polje[s];
 180. s++;
 181. }
 182. }
 183.  
 184. int j = 0;
 185. for (int i = lijevi; i <= desni; i++) {
 186. polje[i] = polje_pomocno[j]; j++;
 187. }
 188. }
 189. }
 190.  
 191. void mergesort_po_cijeni(ziv polje[], int lijevi, int desni) {
 192. int sredina = (lijevi + desni) / 2;
 193. ziv temp;
 194. if (desni - lijevi == 1) {
 195. if (polje[desni].cijena > polje[lijevi].cijena) {
 196. temp = polje[desni];
 197. polje[desni] = polje[lijevi];
 198. polje[lijevi] = temp;
 199. return;
 200. }
 201. }
 202. else if (desni == lijevi) {
 203. return;
 204. }
 205. else {
 206.  
 207. mergesort_po_cijeni(polje, lijevi, sredina);
 208. mergesort_po_cijeni(polje, sredina +1, desni);
 209.  
 210.  
 211. int size_pomocno = desni-lijevi +1;
 212. ziv *polje_pomocno = new ziv[size_pomocno];
 213. int l = lijevi;
 214. int s = sredina +1;
 215.  
 216. for (int i = 0; i < size_pomocno; i++) {
 217. if (l == sredina+1) {
 218. polje_pomocno[i] = polje[s]; s++;
 219. continue;
 220. }
 221. if (s == desni +1) {
 222. polje_pomocno[i] = polje[l]; l++;
 223. continue;
 224. }
 225.  
 226. if (polje[l].cijena > polje[s].cijena) {
 227. polje_pomocno[i] = polje[l];
 228. l++;
 229. }
 230. else {
 231. polje_pomocno[i] = polje[s];
 232. s++;
 233. }
 234. }
 235.  
 236. int j = 0;
 237. for (int i = lijevi; i <= desni; i++) {
 238. polje[i] = polje_pomocno[j]; j++;
 239. }
 240. }
 241. }
 242.  
 243.  
 244.  
 245.  
 246.  
 247. void d(lista *lis) {
 248.  
 249. int n = 0;
 250. element temp = FirstL(lis);
 251. while (temp != EndL(lis)) {
 252. ++n;
 253. temp = NextL(temp, lis);
 254. }
 255.  
 256.  
 257. ziv *polje = new ziv[n];
 258.  
 259.  
 260. temp = FirstL(lis);
 261. for (int i = 0; temp != EndL(lis); i++) {
 262. polje[i] = RetrieveL(temp, lis);
 263. temp = NextL(temp, lis);
 264. }
 265.  
 266. cout << "Sortiramo po nazivu." << endl;
 267. mergesort_po_nazivu(polje, 0, n-1);
 268. for (int i = 0; i < n; i++) {
 269.  
 270. cout<<"_______________________________"<<endl;
 271. cout<<"Sifra zivotinje: "<<polje[i].sifra<<endl;
 272. cout<<"Ime zivotinje: "<<polje[i].naziv<<endl;
 273. cout<<"Vrsta: "<<polje[i].vrsta<<endl;
 274. cout<<"Datum: "<<polje[i].datum[0]<<"."<<polje[i].datum[1]<<"."<<polje[i].datum[2]<<"."<< endl;
 275. cout<<"Cijena: "<<polje[i].cijena<<endl;
 276.  
 277. }
 278. cout << endl;
 279.  
 280.  
 281. cout << "Sortiramo po cijeni." << endl;
 282. mergesort_po_cijeni(polje, 0, n-1);
 283.  
 284. for (int i = 0; i < n; i++) {
 285.  
 286.  
 287. cout<<"_______________________________"<<endl;
 288. cout<<"Sifra zivotinje: "<<polje[i].sifra<<endl;
 289. cout<<"Ime zivotinje: "<<polje[i].naziv<<endl;
 290. cout<<"Vrsta: "<<polje[i].vrsta<<endl;
 291. cout<<"Datum: "<<polje[i].datum[0]<<"."<<polje[i].datum[1]<<"."<<polje[i].datum[2]<<"."<< endl;
 292. cout<<"Cijena: "<<polje[i].cijena<<endl;
 293. }
 294. cout << endl;
 295.  
 296.  
 297.  
 298. DeleteAll(lis);
 299. for (int i = 0; i < n; i++) {
 300. InsertL(polje[i], EndL(lis), lis);
 301. }
 302.  
 303. mergesort_po_cijeni(polje, 0, n-1);
 304.  
 305. DeleteAll(lis);
 306. for (int i = 0; i < n; i++) {
 307. InsertL(polje[i], EndL(lis), lis);
 308. }
 309.  
 310.  
 311. }
 312.  
 313.  
 314. int main() {
 315. ziv a;
 316. a.sifra=sifra;
 317. a.naziv="Tara";
 318. a.vrsta="pas";
 319. a.datum[0]=23;
 320. a.datum[1]=10;
 321. a.datum[2]=2010;
 322. a.cijena=500;
 323. sifra++;
 324.  
 325. lista popis;
 326. InitL(&popis);
 327. InsertL(a,EndL(&popis),&popis);
 328.  
 329. a.sifra=sifra;
 330. a.naziv="Doga";
 331. a.vrsta="pas";
 332. a.datum[0]=23;
 333. a.datum[1]=10;
 334. a.datum[2]=2012;
 335. a.cijena=300;
 336. sifra++;
 337. InsertL(a,EndL(&popis),&popis);
 338.  
 339. a.sifra=sifra;
 340. a.naziv="Pero";
 341. a.vrsta="macka";
 342. a.datum[0]=23;
 343. a.datum[1]=10;
 344. a.datum[2]=2012;
 345. a.cijena=100;
 346. sifra++;
 347. InsertL(a,EndL(&popis),&popis);
 348.  
 349. a.sifra=sifra;
 350. a.naziv="Boni";
 351. a.vrsta="pas";
 352. a.datum[0]=23;
 353. a.datum[1]=10;
 354. a.datum[2]=2010;
 355. a.cijena=1000;
 356. sifra++;
 357. InsertL(a,EndL(&popis),&popis);
 358.  
 359. a.sifra=sifra;
 360. a.naziv="Mica";
 361. a.vrsta="macka";
 362. a.datum[0]=23;
 363. a.datum[1]=10;
 364. a.datum[2]=2010;
 365. a.cijena=200;
 366. sifra++;
 367. InsertL(a,EndL(&popis),&popis);
 368. cout<<endl;
 369. int izb;
 370.  
 371. do{
 372. cout<<"\t\t\t===IZBORNIK==="<<endl;
 373. cout<<"1. Dodavanje zapisa u listu prema rastucoj sifri zivotinje."<<endl;
 374. cout<<"2. Ispis sadrzaja liste pocevsi od zadnje dodane zivotinje."<<endl;
 375. cout<<"3. Ispis svih zivotinja dostavljenih nakon 23.09.2012. godine,\n te ukupan broj takvih zivotinja."<<endl;
 376. cout<<"4. Brisanje pojedinacnih unosa prema nazivu zivotinje."<<endl;
 377. cout<<"5. Brisanje svih zivotinja odredene vrste."<<endl;
 378. cout<<"6. Sortiranje po nazivu i cijeni- silazno"<<endl;
 379. cout<<"9. Izlazak iz programa."<<endl;
 380. cout<<"______________________________________________________________"<<endl<<endl;
 381. cout<<"Vas odabir: ";
 382. cin>>izb;
 383.  
 384. switch (izb){
 385. case 1: {
 386. dodaj_ziv(&popis);
 387. ispis_last_ziv(&popis);
 388. break;
 389. }
 390. case 2:{
 391. ispis_last_ziv(&popis);
 392. break;
 393. }
 394. case 3: {
 395. pretraga_datum(&popis);
 396. break;
 397. }
 398. case 4: {
 399. brisanje_naziv(&popis);
 400. break;
 401. }
 402. case 5: {
 403. brisanje_vrsta(&popis);
 404. break;
 405. }
 406. case 6: {
 407. d(&popis);
 408. break;
 409. }
 410. case 9: break;
 411. default:
 412. cout<<"Unijeli ste broj izvan raspona... Molimo vas obratite paznju na izbornik!"<<endl<<endl;
 413.  
 414. }
 415.  
 416. }while(izb!=9);
 417.  
 418.  
 419. system("pause");
 420. return 0;
 421. }

Report this snippet  

Comments

RSS Icon Subscribe to comments
Posted By: lblazekfoihr on November 12, 2012

Ovaj programski kod ima dosta sličnosti s mojim kodom no postoje i neke razlike. Razlikuju nam se funkcije u datotekama zaglavlja. Mogu reći da mi se kod sviđa zbog toga jer služi svojoj svrsi.

You need to login to post a comment.