Posted By

daja2 on 11/12/12


Tagged

main programevidencijazivotinja


Versions (?)

MAIN datoteka


 / Published in: C++
 

Glavni program

 1. //GLAVNI PROGRAM ZA EVIDENCIJU ZIVOTINJA
 2. #include<iostream>
 3. #include<string>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. //#include "lista_pokazivaci.h"
 7. #include "lista_polje.h"
 8.  
 9. bool isEmpty( list* L){
 10. return FirstL(L) == EndL(L);
 11. }
 12.  
 13. int unos(list *L){
 14. int poc=1;
 15. int sifra = 0;
 16. if(isEmpty(L))
 17. sifra = poc;
 18. else{
 19. sifra = RetrieveL(PreviousL(EndL(L),L),L).sifra+1;
 20. }
 21. podaci nov;
 22. cout <<"Sifra zivotinje: " << sifra << endl;
 23. nov.sifra = sifra;
 24. cout << "Naziv: "; cin.ignore();
 25. cin>>nov.naziv;
 26. cout << "Vrsta: ";
 27. cin>>nov.vrsta;
 28. cout << "Cijena: ";
 29. cin >> nov.cijena;
 30. if(nov.cijena < 0) return 0;
 31. cout << "Datum dostave(dan,mj,god)" << endl;
 32. cout << "Dan: ";
 33. cin >> nov.dat.dan;
 34. if(nov.dat.dan<1 || nov.dat.dan>31)
 35. return 0;
 36. cout << "Mjesec: ";
 37. cin >> nov.dat.mj;
 38. if(nov.dat.mj<1 || nov.dat.mj>12)
 39. return 0;
 40. cout << "Godina: ";
 41. cin >> nov.dat.god;
 42. if(nov.dat.god<1990)
 43. return 0;
 44.  
 45. InsertL(nov,EndL(L),L);
 46. return 1;
 47. }
 48.  
 49. void ispis(list *L){
 50.  
 51. element zadnji = EndL(L);
 52. while(zadnji != FirstL(L)){
 53.  
 54. podaci ziv = RetrieveL(PreviousL(zadnji,L),L);
 55.  
 56. cout << "Sifra: " << ziv.sifra << endl;
 57. cout << "Naziv: " << ziv.naziv << endl;
 58. cout << "Vrsta: " << ziv.vrsta << endl;
 59. cout << "Cijena: " << ziv.cijena << endl;
 60. cout << "Datum dostave: "
 61. << ziv.dat.dan<<"."
 62. <<ziv.dat.mj << "."
 63. <<ziv.dat.god<<"."<<endl;
 64. cout <<endl;
 65. zadnji = PreviousL(zadnji,L);
 66. }
 67. }
 68.  
 69. void filter(int dan, int mj, int god, list* L){
 70.  
 71. if(isEmpty(L)){
 72. cout << endl << "Nema prona����¯�¿�½enih ������¾ivotinja" << endl;
 73. return;
 74. }
 75.  
 76. int broj = 0;
 77. element trenutni = FirstL(L);
 78.  
 79. struct{
 80. int dan,mj,god;
 81. }dost;
 82.  
 83. while(trenutni != EndL(L)){
 84. podaci ziv = RetrieveL(trenutni,L);
 85. dost.dan = ziv.dat.dan;
 86. dost.mj = ziv.dat.mj;
 87. dost.god = ziv.dat.god;
 88.  
 89. if((dost.god>god) ||
 90. ((dost.god==god)&&(dost.mj>mj)) ||
 91. ((dost.god==god)&&(dost.mj==mj)) && (dost.dan>dan)){
 92. broj++;
 93. cout << "Sifra: " << ziv.sifra << endl;
 94. cout << "Naziv: " << ziv.naziv << endl;
 95. cout << "Vrsta: " << ziv.vrsta << endl;
 96. cout << "Cijena: " << ziv.cijena << endl;
 97. cout << "Datum dostave: " << ziv.dat.dan<<"."
 98. <<ziv.dat.mj << "."
 99. <<ziv.dat.god<<"."<<endl;
 100. cout << endl;
 101. }
 102. trenutni = NextL(trenutni,L);
 103. }
 104. cout << endl << "Broj pronadjenih zivotinja: " << broj << endl;
 105. }
 106.  
 107. int brisinaziv(list* L){
 108. char naziv[30];
 109.  
 110. cin.ignore();
 111. cout << "Unesite naziv zivotinje koju zelite obrisati: "; cin.getline(naziv, 29, '\n');
 112.  
 113. if(isEmpty(L))
 114. return 0;
 115.  
 116. element trenutni = FirstL(L);
 117. bool postoji = false;
 118. while(trenutni != EndL(L)){
 119. podaci ziv = RetrieveL(trenutni,L);
 120. if(strcmp(ziv.naziv,naziv)==0){
 121. postoji = true;
 122. break;
 123. }
 124. trenutni = NextL(trenutni,L);
 125. }
 126.  
 127. if(postoji){
 128. DeleteL(trenutni,L);
 129. }
 130. else
 131. return 0;
 132.  
 133. return 1;
 134. }
 135.  
 136. int brisivrsta(list* L){
 137. char vrsta[30];
 138. cin.ignore();
 139. cout << "Unesite vrstu zivotinja za brisanje: "; cin.getline(vrsta, 29, '\n');
 140.  
 141. element trenutni = FirstL(L);
 142. bool postoji = false;
 143. while(trenutni != EndL(L)){
 144. podaci ziv = RetrieveL(trenutni,L);
 145. if(strcmp(ziv.vrsta,vrsta)==0){
 146. postoji = true;
 147. DeleteL(trenutni,L);
 148. }
 149. trenutni = NextL(trenutni,L);
 150. }
 151. if(!postoji)
 152. return 0;
 153. return 1;
 154. }
 155.  
 156. void Spoji(podaci polje[], int prvi, int sredina, int drugi){
 157. int i=prvi, j=sredina+1, k=0;
 158. podaci *b=new podaci[drugi-prvi+1];
 159.  
 160. while(i<=sredina && j<=drugi){
 161. if(polje[i].cijena>polje[j].cijena)
 162. b[k++]=polje[i++];
 163. else if(polje[i].cijena<polje[j].cijena)
 164. b[k++]=polje[j++];
 165. if(polje[i].cijena==polje[j].cijena){
 166. if(strcmp(polje[i].naziv,polje[j].naziv)==1)
 167. b[k++]=polje[i++];
 168. else
 169. b[k++]=polje[j++];
 170. }
 171. }
 172. while(j<=drugi)
 173. b[k++]=polje[j++];
 174. while(i<=sredina)
 175. b[k++]=polje[i++];
 176. for(int c=0;c<=drugi-prvi;c++)
 177. polje[c+prvi]=b[c];
 178. delete []b;
 179. }
 180.  
 181. void Mergesort(podaci polje[], int prvi, int drugi){
 182. if(prvi<drugi){
 183. int sredina=(prvi+drugi)/2;
 184. Mergesort(polje,prvi,sredina);
 185. Mergesort(polje,sredina+1,drugi);
 186. Spoji(polje,prvi,sredina,drugi);
 187. }
 188. }
 189. void Mergesort(podaci polje[],int vel){
 190. Mergesort(polje,0,vel-1);
 191. }
 192. void Prep(list *glavno){
 193. if(FirstL(glavno)!=EndL(glavno)){
 194. int broj=0;
 195. element poz=FirstL(glavno);
 196. while(false==(!true)){
 197. broj++;
 198. poz=NextL(poz,glavno);
 199. if(poz==EndL(glavno))
 200. break;
 201. }
 202. poz=FirstL(glavno);
 203. podaci *sort=new podaci[broj];
 204. int mj=0;
 205. while(false==(!true)){
 206. sort[mj]=RetrieveL(poz,glavno);
 207. mj++;
 208. poz=NextL(poz,glavno);
 209. if(poz==EndL(glavno))
 210. break;
 211. }
 212. Mergesort(sort,broj);
 213. for(int i=0;i<broj;i++){
 214. cout<<endl<<"Sifra: "<<sort[i].sifra;
 215. cout<<endl<<"Cijena: "<<sort[i].cijena;
 216. cout<<endl<<"Naziv: "<<sort[i].naziv;
 217. cout<<endl<<"Vrsta: "<<sort[i].vrsta;
 218. cout<<endl<<"Datum dostave: "
 219. <<sort[i].dat.dan<<"."
 220. <<sort[i].dat.mj<<"."
 221. <<sort[i].dat.god<<"."<<endl;
 222. }
 223. delete []sort;
 224. }
 225. else
 226. cout<<endl<<"Prazna lista!"<<endl;
 227. }
 228.  
 229. int main(){
 230.  
 231. list* L = NULL;
 232.  
 233. L = InitL(L);
 234.  
 235. int odabir = 0;
 236.  
 237. do{
 238. cout << endl;
 239. cout << "IZBORNIK" << endl << endl;
 240. cout << "1.Unos zivotinje" << endl;
 241. cout << "2.Popis zivotinja" << endl;
 242. cout << "3.Zivotinje dostavljene nakon 23.09.2012."<<endl;
 243. cout << "4.Brisanje prema nazivu" << endl;
 244. cout << "5.Brisanje prema vrsti" << endl;
 245. cout << "6.Silazno sortiranje zivotinja prema cijeni i nazivu" << endl;
 246. cout << "9.Izlaz" << endl << endl;
 247. cout << "Odabir: ";
 248. cin >> odabir;
 249. system("cls");
 250. switch(odabir){
 251. case 1:
 252. if(!unos(L)){
 253. cout << "Krivi unos!" << endl;
 254. }
 255. break;
 256. case 2:
 257. ispis(L);
 258. break;
 259. case 3:
 260. filter(23,9,2012,L);
 261. break;
 262. case 4:
 263. if(brisinaziv(L)){
 264. cout << "Obrisano." << endl;
 265. }
 266. else{
 267. cout << "Krivi unos!." << endl;
 268. }
 269. break;
 270. case 5:
 271. if(brisivrsta(L)){
 272. cout << "Uspje������¡no obrisano!" << endl;
 273. }
 274. else{
 275. cout << "Krivi unos!" << endl;
 276. }
 277. break;
 278. case 6:
 279. Prep(L);
 280. break;
 281. case 9:
 282. break;
 283. default:
 284. cout << "Pogre������¡an unos!" << endl;
 285. }
 286. }while(odabir != 9);
 287.  
 288. DeleteAllL(L);
 289. system("pause");
 290. return 0;
 291. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.