Posted By

dhrgar on 11/12/12


Tagged

Liste pokazivaci unos zivotinja


Versions (?)

Drazen_Hrgar_Zadatak_1_Strukture_Podataka


 / Published in: C++
 

Datoteke zaglavlja (implementacija liste pomoću polja i pokazivača), te glavni dio programa

 1. // Implementacija liste pomocu polja
 2.  
 3. L#define ERROR -1
 4.  
 5. struct tDatum {
 6. short dan, mjesec, godina;
 7. };
 8. typedef tDatum Datum;
 9.  
 10. struct tZiv {
 11. int sifra;
 12. char vrsta[50], naziv[50];
 13. float cijena;
 14. tDatum datum;
 15. };
 16. typedef tZiv Zivotinja;
 17.  
 18. struct tLista {
 19. tZiv el[10000];
 20. int kursor;
 21. };
 22. typedef int Element;
 23. typedef tLista Lista;
 24.  
 25. bool operator==(Zivotinja z, Zivotinja z2) {
 26. if(z.sifra != z2.sifra)
 27. return false;
 28. else if(z.cijena != z2.cijena)
 29. return false;
 30. else if(z.sifra != z2.sifra)
 31. return false;
 32. else if(z.sifra != z2.sifra)
 33. return false;
 34. else if(z.datum.dan!=z2.datum.dan || z.datum.mjesec!=z2.datum.mjesec ||
 35. z.datum.godina!=z2.datum.godina)
 36. return false;
 37. else
 38. return true;
 39. }
 40.  
 41. Element FirstL(Lista* L) {
 42. return 0;
 43. }
 44. Element EndL(Lista* L) {
 45. return L->kursor;
 46. }
 47.  
 48. Element NextL(Element p, Lista* L) {
 49. if(p==EndL(L) )
 50. return ERROR;
 51. return p+1;
 52. }
 53. Element PreviousL(Element p, Lista* L) {
 54. if(p==FirstL(L) )
 55. return ERROR;
 56. return p-1;
 57. }
 58.  
 59. Element LocateL(Zivotinja x, Lista* L) {
 60. int i=0;
 61. while(i<L->kursor) {
 62. if(L->el[i] == x)
 63. return i;
 64. i++;
 65. }
 66. return EndL(L);
 67. }
 68. bool InsertL(Zivotinja x, Element p, Lista* L) {
 69. if(p<0 || p>L->kursor)
 70. return 0;
 71.  
 72. int i=L->kursor;
 73. L->kursor++;
 74. while(i>p) {
 75. L->el[i] = L->el[i-1];
 76. i--;
 77. }
 78. L->el[p] = x;
 79. return 1;
 80. }
 81.  
 82. bool DeleteL(Element p, Lista* L) {
 83. if(p<0 || p>L->kursor)
 84. return 0;
 85.  
 86. int i = p+1;
 87. while(i<L->kursor) {
 88. L->el[i-1] = L->el[i];
 89. i++;
 90. }
 91. L->kursor--;
 92. return 1;
 93. }
 94. Zivotinja RetrieveL(Element p, Lista* L) {
 95. return L->el[p];
 96. }
 97.  
 98. void DeleteAllL(Lista* L) {
 99. L->kursor = 0;
 100. }
 101. void InitL(Lista* L) {
 102. L->kursor = 0;
 103. }
 104.  
 105. // Implementacija liste pomocu pokazivaca
 106.  
 107. #define ERROR NULL
 108.  
 109. struct tDatum {
 110. short dan, mjesec, godina;
 111. };
 112. typedef tDatum Datum;
 113.  
 114. struct tZiv {
 115. int sifra;
 116. char vrsta[50], naziv[50];
 117. float cijena;
 118. tDatum datum;
 119. };
 120. typedef tZiv Zivotinja;
 121.  
 122. struct tEl {
 123. tZiv el;
 124. tEl* sljedeci;
 125. };
 126. typedef tEl* Element;
 127. typedef tEl Lista;
 128.  
 129. bool operator==(Zivotinja z, Zivotinja z2) {
 130. if(z.sifra != z2.sifra)
 131. return false;
 132. else if(z.cijena != z2.cijena)
 133. return false;
 134. else if(z.sifra != z2.sifra)
 135. return false;
 136. else if(z.sifra != z2.sifra)
 137. return false;
 138. else if(z.datum.dan!=z2.datum.dan || z.datum.mjesec!=z2.datum.mjesec ||
 139. z.datum.godina!=z2.datum.godina)
 140. return false;
 141. else
 142. return true;
 143. }
 144.  
 145. Element FirstL(Lista* L) {
 146. return L;
 147. }
 148.  
 149. Element EndL(Lista* L) {
 150. Element trenutni = L;
 151. while(trenutni->sljedeci)
 152. trenutni=trenutni->sljedeci;
 153.  
 154. return trenutni;
 155. }
 156.  
 157. Element NextL(Element p, Lista* L) {
 158. if(p->sljedeci)
 159. return p->sljedeci;
 160. return ERROR;
 161. }
 162.  
 163. Element PreviousL(Element p, Lista* L) {
 164. if(p==FirstL(L) )
 165. return ERROR;
 166.  
 167. Element trenutni = FirstL(L);
 168. while(trenutni->sljedeci!=p)
 169. trenutni=trenutni->sljedeci;
 170.  
 171. return trenutni;
 172. }
 173.  
 174. Element LocateL(Zivotinja x, Lista* L) {
 175. Element trenutni=L;
 176. while(trenutni->sljedeci) {
 177. if(trenutni->sljedeci->el == x)
 178. return trenutni;
 179. trenutni = trenutni->sljedeci;
 180. }
 181. return EndL(L);
 182. }
 183.  
 184. bool InsertL(Zivotinja x, Element p, Lista* L) {
 185. if(!L) return 0;
 186. Element novi = new tEl;
 187.  
 188. memcpy(novi, &x, sizeof(Zivotinja) );
 189.  
 190. novi->sljedeci = p->sljedeci;
 191. p->sljedeci = novi;
 192. return 1;
 193. }
 194.  
 195. bool DeleteL(Element p, Lista* L) {
 196. if(!L) return 0;
 197. Element trenutni = p->sljedeci;
 198. p->sljedeci = trenutni->sljedeci;
 199. delete trenutni;
 200. return 1;
 201. }
 202. Zivotinja RetrieveL(Element p, Lista* L) {
 203. return p->sljedeci->el;
 204. }
 205.  
 206. void DeleteAllL(Lista* L) {
 207. if(!L) return;
 208. if(!L->sljedeci) return;
 209. Element prethodni = L->sljedeci;
 210. Element trenutni=prethodni->sljedeci;
 211. while(trenutni!=NULL) {
 212. delete prethodni;
 213. prethodni = trenutni;
 214. trenutni = prethodni->sljedeci;
 215. }
 216. delete prethodni;
 217. L->sljedeci = NULL;
 218. }
 219. void InitL(Lista* L) {
 220. L->sljedeci = NULL;
 221. }
 222.  
 223. // Glavni dio programa
 224.  
 225. #include <iostream>
 226. //#include "l_polje.h"
 227. #include "l_pokazivaci.h"
 228. using namespace std;
 229.  
 230. // mog 1 - Unos
 231. bool U(Lista* L) {
 232. cout << endl;
 233. cout << " Dodavanje zivotinje u listu " << endl;
 234. cout << "#############################" << endl;
 235.  
 236. static int sifra = 100;
 237.  
 238. Zivotinja* ziv = new Zivotinja;
 239. ziv->sifra = sifra;
 240.  
 241. sifra++;
 242. cout << "Sifra(*auto): " << ziv->sifra << endl;
 243.  
 244. cin.ignore();
 245. cout << "Naziv: ";
 246. cin.getline(ziv->naziv, 50);
 247.  
 248. cout << "Vrsta: ";
 249. cin.getline(ziv->vrsta, 50);
 250.  
 251. cout << "Cijena: ";
 252. cin >> ziv->cijena;
 253.  
 254.  
 255. cout << "Dan: ";
 256. cin >> ziv->datum.dan;
 257.  
 258. cout << "Mjesec: ";
 259. cin >> ziv->datum.mjesec;
 260.  
 261. cout << "Godina: ";
 262. cin >> ziv->datum.godina;
 263.  
 264.  
 265. int ok = InsertL(*ziv, EndL(L), L);
 266. return ok;
 267. }
 268.  
 269. // mog 3-1 - Ispis cijele liste
 270. void I1(Lista* L) {
 271. cout << endl;
 272. cout << " Ispis svih zivotinja iz liste " << endl;
 273. cout << "###############################" << endl;
 274.  
 275. Zivotinja ziv;
 276.  
 277. // prolazenje kroz cijelu listu i ispis
 278. Element trenutni = PreviousL(EndL(L), L) ;
 279. while(trenutni != ERROR) {
 280. ziv = RetrieveL(trenutni, L);
 281.  
 282. cout << endl;
 283. cout << "......................................" << endl;
 284.  
 285. cout << "Sifra: " << ziv.sifra << endl;
 286. cout << "Naziv: " << ziv.naziv << endl;
 287. cout << "Vrsta: " << ziv.vrsta << endl;
 288. cout << "Cijena: " << ziv.cijena << endl;
 289. cout << "Datum: " << ziv.datum.dan << ".";
 290.  
 291. cout << ziv.datum.mjesec << "." << ziv.datum.godina << "." << endl;
 292.  
 293. cout << endl;
 294.  
 295. trenutni = PreviousL(trenutni, L) ;
 296. }
 297. }
 298.  
 299. // mog 3-2 - Ispis svih zivotinja dostavljenih nakon 23.9.2012
 300. void I2(Lista* L) {
 301. cout << endl;
 302. cout << " Ispis zivotinja - svih poslije 23.9.2012. " << endl;
 303. cout << "###########################################" << endl;
 304.  
 305. Zivotinja ziv;
 306. int br = 0;
 307.  
 308. Element trenutni=FirstL(L);
 309. while(trenutni!=EndL(L)) {
 310. ziv = RetrieveL(trenutni, L);
 311. int dd = (ziv.datum.godina*10000) + (ziv.datum.mjesec*100) + ziv.datum.dan;
 312.  
 313. // ako je datum poslije (2012 09 23) - broj u if-u : ispis
 314. if(dd>20120923){
 315. cout << endl;
 316. cout << "Sifra: " << ziv.sifra << endl;
 317. cout << "Naziv: " << ziv.naziv << endl;
 318. cout << "Vrsta: " << ziv.vrsta << endl;
 319. cout << "Cijena: " << ziv.cijena << endl;
 320. cout << "Datum: " << ziv.datum.dan << ".";
 321. cout << ziv.datum.mjesec << "." << ziv.datum.godina << endl;
 322. cout << endl;
 323. br++;
 324. }
 325.  
 326. trenutni = NextL(trenutni, L);
 327. }
 328.  
 329. cout << "Broj ispisanih zivotinja: " << br << endl;
 330. }
 331.  
 332. bool StrJednako(char* s1, char* s2, int n, int n2) {
 333. // ako su rijeci razlicite duzine - onda nisu iste :D
 334. if(n != n2)
 335. return 0;
 336.  
 337. // prolazenje kroz sve znakova - ako postoji //razliciti znak - rijeci nisu iste
 338. int i=0; //razliciti znak - rijeci nisu iste
 339. while(i<n) {
 340. if(s1[i] != s2[i])
 341. return 0;
 342. i++;
 343. }
 344.  
 345. // ako do sad funkcija nije zavrsena - rijeci su iste (konacno iste)
 346. return 1; //su iste (konacno iste)
 347. }
 348.  
 349. // mog 5-1 - Brisanje prema nazivu
 350. int B1(Lista* L) {
 351. cout << endl;
 352. cout << " Brisanje unosa prema nazivu " << endl;
 353. cout << "#############################" << endl;
 354.  
 355. // unos naziva
 356. char naziv[50];
 357. cin.ignore();
 358.  
 359. cout << "Naziv zivotinje koja se zeli obrisati: ";
 360. cin.getline(naziv, 50);
 361.  
 362. // pretrazivanje liste sa zivotinjama
 363. Zivotinja ziv;
 364.  
 365. Element trenutni=FirstL(L);
 366. while(trenutni!=EndL(L)) {
 367. ziv = RetrieveL(trenutni, L);
 368.  
 369. // provjeri da li je naziv zivotinje jednak unesenom nazivu
 370. if(StrJednako(naziv, ziv.naziv, strlen(naziv), strlen(ziv.naziv))) {
 371. int ok = DeleteL(LocateL(ziv, L), L);
 372. if(ok==-1) return 0;
 373. else return 1;
 374. }
 375.  
 376. trenutni = NextL(trenutni, L);
 377. }
 378. return 0;
 379. }
 380.  
 381. // mog 5-2 - Brisanje prema vrsti
 382. int B2(Lista* L) {
 383. cout << endl;
 384. cout << " Brisanje vrste " << endl;
 385. cout << "################" << endl;
 386.  
 387. char vrsta[50];
 388. cin.ignore();
 389.  
 390. cout << "Vrsta zivotinja koja se zeli obrisati: ";
 391. cin.getline(vrsta, 50);
 392.  
 393. int br = 0;
 394. Zivotinja ziv;
 395.  
 396.  
 397. Element trenutni=FirstL(L);
 398. while(trenutni!=EndL(L)) {
 399. ziv = RetrieveL(trenutni, L);
 400.  
 401.  
 402. if(StrJednako(vrsta,ziv.vrsta,strlen(vrsta), strlen(ziv.vrsta))) {
 403.  
 404.  
 405. int ok = DeleteL(LocateL(ziv, L), L);
 406. if(ok==1) {
 407. br++;
 408. continue;
 409. }
 410. }
 411. trenutni=NextL(trenutni,L);
 412. }
 413.  
 414. cout << "Ukupno izbrisano " << br << " unosa." << endl;
 415.  
 416. if(br>0)
 417. return 1;
 418. else
 419. return 0;
 420. }
 421.  
 422. bool Provjera(Zivotinja z, Zivotinja z2) {
 423.  
 424. if(z.cijena<z2.cijena)
 425. return 1;
 426.  
 427.  
 428. if(z.cijena==z2.cijena) {
 429. int manji = (strlen(z.naziv)<strlen(z2.naziv)) ? strlen(z.naziv) :
 430. strlen(z2.naziv);
 431.  
 432.  
 433.  
 434. for(int i=0; i<manji; i++)
 435.  
 436. if(z.naziv[i]>z2.naziv[i])
 437. return 0;
 438.  
 439. else if(z.naziv[i]<z2.naziv[i])
 440. return 1;
 441. }
 442.  
 443.  
 444. return 0;
 445. }
 446.  
 447.  
 448. void SortiranjeSpoji(Zivotinja p[], int i, int k, int j) {
 449. int I=i, J=k+1, K=0;
 450. Zivotinja* p2 = new Zivotinja[j-i+1];
 451.  
 452. while(I<=k && J<=j)
 453. if(Provjera(p[I], p[J]))
 454. p2[K++]=p[I++];
 455. else
 456. p2[K++]=p[J++];
 457.  
 458. if(I>k)
 459. while(J<=j)
 460. p2[K++]=p[J++];
 461. else
 462. while(I<=k)
 463. p2[K++]=p[I++];
 464.  
 465. for(int m=i; m<=j; m++)
 466. p[m]=p2[m-i];
 467.  
 468. delete[] p2;
 469. }
 470. void SortiranjeSpajanjem(Zivotinja p[], int i, int j) {
 471. if(i<j) {
 472. int k = (i+j) / 2;
 473. SortiranjeSpajanjem(p, i, k);
 474. SortiranjeSpajanjem(p, k+1, j);
 475. SortiranjeSpoji(p, i, k, j);
 476. }
 477. }
 478.  
 479.  
 480. void S(Lista* L) {
 481. cout << endl;
 482. cout << " Sortiranje liste zivotinja " << endl;
 483. cout << "############################" << endl;
 484.  
 485. int brojac=0, i=0;
 486.  
 487.  
 488. Element trenutni=FirstL(L);
 489. while(trenutni!=EndL(L)) {
 490. brojac++;
 491. trenutni=NextL(trenutni, L);
 492. }
 493.  
 494. //
 495. Zivotinja* zivotinje = new Zivotinja[brojac];
 496. Element nova=FirstL(L);
 497. while( nova!=EndL(L)) {
 498. zivotinje[i++]=RetrieveL(nova, L);
 499.  
 500. nova=NextL(nova, L);
 501. }
 502.  
 503.  
 504. SortiranjeSpajanjem(zivotinje, 0, brojac-1);
 505.  
 506.  
 507. DeleteAllL(L);
 508.  
 509.  
 510. for(int i=brojac-1; i>=0; i--)
 511. InsertL(zivotinje[i], EndL(L), L);
 512.  
 513.  
 514. delete[] zivotinje;
 515. }
 516.  
 517. int main() {
 518. Lista* L = new Lista;
 519.  
 520. InitL(L);
 521.  
 522. short od;
 523.  
 524. do {
 525. cout << endl;
 526. cout << "#############################" << endl;
 527. cout << " Glavni izbornik " << endl;
 528. cout << "#############################" << endl;
 529. cout << " 1. Dodavanje zivotinje" << endl;
 530. cout << " 3. Ispis" << endl;
 531. cout << " 5. Brisanje vrste zivotinja" << endl;
 532. cout << " 7. Sortiranje" << endl;
 533. cout << " 9. Izlaz" << endl;
 534. cout << "Vas izbor: ";
 535. cin >> od;
 536.  
 537. switch(od) {
 538. case 1: {
 539. int ok = U(L);
 540. if(ok==1)
 541. cout << endl << "Unos je dodan u listu." << endl;
 542. break;
 543. }
 544. case 3: {
 545. int a;
 546. do {
 547. cout << "1. Ispis cijele liste" << endl;
 548. cout << "2. samo zivotinja s datumom poslije 23.9.2012." << endl;
 549. cin >> a;
 550.  
 551. if(a==1)
 552. I1(L);
 553.  
 554. if(a==2)
 555. I2(L);
 556. } while(a!=1 && a!=2);
 557.  
 558. break;
 559. }
 560.  
 561. case 5: {
 562. int a;
 563. do {
 564. cout << "1. Brisanje 1 zivotinje prema nazivu" << endl;
 565. cout << "2. Brisanje svih zivotinja prema vrsti" << endl;
 566. cin >> a;
 567.  
 568. if(a==1) {
 569. int ok = B1(L);
 570. if(ok==1)
 571. cout << "Brisanje je uspjesno obavljeno." << endl;
 572. }
 573.  
 574. if(a==2) {
 575. int ok = B2(L);
 576. if(ok)
 577. cout << "Brisanje je uspjesno obavljeno." << endl;
 578. }
 579. } while(a!=1 && a!=2);
 580.  
 581. break;
 582. }
 583.  
 584. case 7:
 585. S(L);
 586. break;
 587.  
 588. case 9:
 589. break;
 590.  
 591. default:
 592. cout << "Pogresan unos. Ponovite unos" << endl;
 593. }
 594. } while(od!=9);
 595.  
 596. return 0;
 597. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.