Posted By

zokisp on 11/12/12


Tagged

lista polje


Versions (?)

lista polje


 / Published in: C++
 

biblioteka lista polje potrebna za zadatak 1 iz SP

 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. struct pzivotinja
 5. {
 6. int sifra,dan,mjesec,godina;
 7. char naziv[40];
 8. char vrsta[40];
 9. float cijena;
 10. };
 11.  
 12. struct tzoo
 13. {
 14. pzivotinja*element[1000];
 15. int kursor;
 16. };
 17.  
 18. int FirstL(tzoo*oprema)
 19. {
 20. return 0;
 21. }
 22.  
 23. int EndL(tzoo*oprema)
 24. {
 25. return oprema->kursor;
 26. }
 27.  
 28. int NextL(int k,tzoo*oprema)
 29. {
 30. return k+1;
 31. }
 32.  
 33. int PreviousL(int k,tzoo*oprema)
 34. {
 35. return k-1;
 36. }
 37.  
 38. int LocateL(int n,tzoo*oprema)
 39. {
 40. for(int i=0; i<oprema->kursor; i++)
 41. {
 42. if(n==oprema->element[i]->sifra)return i;
 43. }
 44. return oprema->kursor;
 45. }
 46. void InsertL(pzivotinja*novi, int k, tzoo*oprema)
 47. {
 48. if(k>EndL(oprema))
 49. cout<<"Prevelika pozicija!\n";
 50.  
 51. else
 52. {
 53. for (int i = EndL(oprema); i > k; i--)
 54. {
 55. oprema->element[i] = oprema->element[i-1];
 56. }
 57. oprema->element[k] = novi;
 58. oprema->kursor = oprema->kursor + 1;
 59. }
 60. }
 61. int DeleteL(int k, tzoo*oprema)
 62. {
 63. k-=1;
 64. if(k>EndL(oprema))
 65. cout<<"Taj element ne postoji!\n";
 66. else
 67. {
 68. for(int i=k; i<EndL(oprema); i++)
 69. {
 70. oprema->element[i]=oprema->element[i+1];
 71. }
 72. oprema->kursor=oprema->kursor-1;
 73. return 0;
 74. }
 75. }
 76. void DeleteAll(tzoo*oprema)
 77. {
 78. oprema->kursor=0;
 79. }
 80. int NumberL(tzoo*oprema)
 81. {
 82. int k=oprema->kursor;
 83. return k;
 84. }
 85. pzivotinja*RetrieveL(int k,tzoo*oprema)
 86. {
 87. return oprema->element[k-1];
 88. }
 89. tzoo*InitL(tzoo*oprema)
 90. {
 91. tzoo*novi=new tzoo;
 92. novi->kursor=0;
 93. return novi;
 94. }
 95. pzivotinja*UnosL(pzivotinja*novi)
 96. {
 97. cout<<"Sifra= ";
 98. cin>>novi->sifra;
 99. cout<<"Vrsta= ";
 100. cin>>novi->vrsta;
 101. cout<<"Naziv= ";
 102. cin>>novi->naziv;
 103. cout<<"Cijena= ";
 104. cin>>novi->cijena;
 105. do{
 106. cout<<"Dan dostave= ";
 107. cin>>novi->dan;
 108. }
 109. while(novi->dan<1||novi->dan>32);
 110. do{
 111. cout<<"Mjesec dostave= ";
 112. cin>>novi->mjesec;
 113. }
 114. while(novi->mjesec<1||novi->mjesec>12);
 115. cout<<"Godina dostave= ";
 116. cin>>novi->godina;
 117. }
 118.  
 119. pzivotinja*IspisL(pzivotinja*novi){
 120. cout<<"=====================\n";
 121. cout<<"Zivotinja\n";
 122. cout<<"---------------------\n";
 123. cout<<"Sifra= "<<novi->sifra<<endl;
 124. cout<<"Vrsta= "<<novi->vrsta<<endl;
 125. cout<<"Naziv= "<<novi->naziv<<endl;
 126. cout<<"Datum= "<<novi->dan<<"."<<novi->mjesec<<"."<<novi->godina<<endl;
 127. cout<<"Cijena= "<<novi->cijena<<endl;
 128. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.