Posted By

fijelicic1 on 11/12/12


Tagged

Liste pokazivaci implementacija


Versions (?)

glavni program


 / Published in: C++
 

glavni program

 1. #include <iostream>
 2. #include<string>
 3.  
 4. using namespace std;
 5. #include "lista_polja.h"
 6.  
 7.  
 8.  
 9. void unos(lista *popis,int brojac) {
 10. zivotinja pomocni;
 11. pomocni.sifra=brojac;
 12. cout<<"Naziv zivotinje: "<<endl;
 13. cin.ignore();
 14. cin.getline(pomocni.naziv, 50);
 15. cout<<"Vrsta zivotinje: "<<endl;
 16. cin.getline(pomocni.vrsta, 50);
 17. cout<<"Unesite dan, mjesec i godinu dostave: "<<endl;
 18. cin>>pomocni.d;
 19. cin>>pomocni.m;
 20. cin>>pomocni.y;
 21. cout<<"Unesite cijenu: "<<endl;
 22. cin>>pomocni.cijena;
 23.  
 24. element trenutni;
 25. trenutni=FirstL(popis);
 26. zivotinja trenutno;
 27. while(trenutni!=EndL(popis)) {
 28. trenutno=RetrieveL(trenutni, popis);
 29. if (trenutno.sifra<pomocni.sifra) break;
 30. trenutni=NextL(trenutni, popis);
 31. }
 32. InsertL(pomocni,trenutni,popis);
 33. cout<<"Podaci su uspjesno umetnuti u listu."<<endl<< endl;
 34. }
 35.  
 36. void ispis(lista popis){
 37.  
 38. element trenutni;
 39. trenutni = FirstL(&popis);
 40. zivotinja trenutno;
 41. trenutno = RetrieveL(trenutni, &popis);
 42. cout<<"----------------------------------------------------------"<<endl;
 43. cout<<" LISTA ZAPISA " << endl;
 44. cout<<"----------------------------------------------------------"<<endl<<endl;
 45.  
 46. while (trenutni!=EndL(&popis)) {
 47. cout<< "Sifra: "<<trenutno.sifra<<endl;
 48. cout<< "Naziv: "<<trenutno.naziv<<endl;
 49. cout<< "Vrsta zivotinje: "<<trenutno.vrsta<<endl;
 50. cout<< "Datum dostave: " << trenutno.d <<"."<<trenutno.m<<"."<<trenutno.y<<"."<<endl;
 51. cout<< "Cijena: "<<trenutno.cijena<<endl;
 52. trenutni=NextL(trenutni, &popis);
 53. if (trenutni==EndL(&popis)) break;
 54. trenutno = RetrieveL(trenutni, &popis);
 55. }
 56. }
 57.  
 58. void datum(lista *popis) {
 59. element trenutni;
 60. trenutni=FirstL(popis);
 61. zivotinja trenutno;
 62. trenutno=RetrieveL(trenutni, popis);
 63. int brojac=0;
 64. while(trenutni!=EndL(popis)){
 65. if(((trenutno.d > 23) && (trenutno.m >= 9) && (trenutno.y >= 2012))||((trenutno.y > 2012))||((trenutno.m > 9)&& (trenutno.y >= 2012))){
 66. brojac=brojac+1;
 67.  
 68. cout << "Naziv: " << trenutno.naziv << endl;
 69. cout << "Datum: " << trenutno.d <<"."<< trenutno.m <<"."<< trenutno.y <<"."<<endl;
 70. }
 71. trenutni=NextL(trenutni, popis);
 72. if(trenutni==EndL(popis)) break;
 73. trenutno=RetrieveL(trenutni,popis);
 74. }
 75. cout<< "---------------------------------------"<<endl;
 76. cout<< "Ukupno ���¾ivotinja dostavljenih nakon 23. rujna 2012. : ";
 77. if(brojac==0)
 78. cout<<"nema";
 79. else
 80. cout<<brojac<< endl;
 81. cout<< "---------------------------------------"<<endl<<endl;
 82. }
 83.  
 84.  
 85.  
 86. int brisanje_zivotinje(lista *popis, char naziv2[30]) {
 87. element trenutni;
 88. trenutni=FirstL(popis);
 89. zivotinja trenutno;
 90. while (trenutni!=EndL(popis)) {
 91. trenutno=RetrieveL(trenutni,popis);
 92. if (string(trenutno.naziv)==string(naziv2)){
 93. DeleteL(trenutni, popis);
 94. return 1;
 95. }
 96. if (trenutni==EndL(popis))break;
 97. trenutni=NextL(trenutni,popis);
 98. }
 99. return 0;
 100. }
 101.  
 102. int brisanje_vrste(lista *popis, char vrsta2[30]) {
 103. element trenutni;
 104. trenutni=FirstL(popis);
 105. zivotinja trenutno;
 106. bool za_obrisati=false;
 107. while (trenutni!=EndL(popis)) {
 108. trenutno=RetrieveL(trenutni,popis);
 109. if (string(trenutno.vrsta)==string(vrsta2)) {
 110. DeleteL(trenutni,popis);
 111. za_obrisati=true;
 112. continue;
 113. }
 114. trenutni=NextL(trenutni,popis);
 115. }
 116.  
 117. return za_obrisati;
 118. }
 119.  
 120. void merge(zivotinja * a[],int low, int pivot, int high ) {
 121. int h,i,j,k;
 122. zivotinja * b[500];
 123. h=low;
 124. i=low;
 125. j=pivot+1;
 126.  
 127. j=pivot+1;
 128.  
 129. while((h<=pivot)&&(j<=high)) {
 130. if(a[h]->cijena>=a[j]->cijena) {
 131. b[i]=a[h];
 132. h++;
 133. }
 134.  
 135. else {
 136. b[i]=a[j];
 137. j++;
 138. }
 139. i++;
 140. }
 141.  
 142. if(h>pivot) {
 143. for(k=j; k<=high; k++) {
 144. b[i]=a[k];
 145. i++;
 146. }
 147. }
 148.  
 149. else {
 150. for(k=h; k<=pivot; k++ ) {
 151. b[i]=a[k];
 152. i++;
 153. }
 154. }
 155.  
 156. for(k=low; k<=high; k++) a[k]=b[k];
 157. }
 158.  
 159. void mergesort(zivotinja * a[], int low, int high) {
 160. int pivot;
 161. if(low<high) {
 162. pivot=(low+high)/2;
 163. mergesort(a,low,pivot);
 164. mergesort(a,pivot+1,high);
 165. merge(a,low,pivot,high);
 166. }
 167. }
 168.  
 169. void sortiraj(lista *popis) {
 170. int brojac = NumberL(popis);
 171. element trenutni;
 172. zivotinja *novi[brojac];
 173. for(int i=1; i<=brojac; i++)
 174. novi[i-1] = RetrieveL(trenutni,popis);
 175.  
 176. }
 177.  
 178.  
 179. int main() {
 180. lista popis;
 181. InitL(&popis);
 182. int izbor;
 183. int brojac=0;
 184. char naziv2[50];
 185. char vrsta2[50];
 186.  
 187. do{
 188.  
 189. cout<<"-------------------------IZBORNIK-------------------------"<<endl;
 190. cout<<"1. Dodavanje zapisa u listu."<<endl;
 191. cout<<"2. Ispis cijele liste."<< endl;
 192. cout<<"3. Ispis zivotinja dostavljenih nakon 23. rujna 2012. : "<<endl;
 193. cout<<"4. Brisanje ���¾ivotinje. "<<endl;
 194. cout<<"5. Brisanje svih zivotinja po vrsti. "<<endl;
 195. cout <<"9. IZLAZ."<< endl;
 196. cout<<"----------------------------------------------------------"<< endl;
 197. cout<<"Odaberite opciju "<<endl;
 198. cin>>izbor;
 199. cout << endl;
 200.  
 201. switch(izbor){
 202.  
 203. case 1: brojac++;
 204. unos(&popis, brojac);
 205. break;
 206.  
 207. case 2: ispis(popis);
 208. break;
 209.  
 210. case 3: datum(&popis);
 211. break;
 212.  
 213. case 4:
 214. cout<<"Koju zivotinju zelite obrisati? "<<endl;
 215. cin.ignore();
 216. cin.getline(naziv2, 50);
 217. brisanje_zivotinje(&popis, naziv2);
 218. break;
 219. case 5:
 220. cout<<"Koju vrstu zivotinje zelite obrisati? "<<endl;
 221. cin.ignore();
 222. cin.getline(vrsta2, 50);
 223. brisanje_vrste(&popis, vrsta2);
 224.  
 225. case 6: sortiraj(&popis);
 226. }
 227.  
 228.  
 229. } while (izbor != 9);
 230.  
 231. system("pause");
 232. return 0;
 233. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.