Posted By

mkamence2 on 11/12/12


Tagged

Strukture podataka


Versions (?)

Main program


 / Published in: C++
 

Glavni dio programa_Životinjsko carstvo

 1. #include <iostream>
 2. //#include "lista_polje.h"
 3. #include "lista_pokazivac.h"
 4. #include <string.h>
 5. using namespace std;
 6.  
 7. tZivotinja * provjera = new tZivotinja;
 8. tSveZivotinje * zadnji2 = new tSveZivotinje;
 9. int br=0;
 10.  
 11. bool dodaj(tSveZivotinje * glava) {
 12. int brojac=NumberL(glava);
 13. bool uspjesno=false;
 14. tZivotinja * novi = new tZivotinja;
 15. UnosL(novi);
 16. while(brojac>=0) {
 17. if(brojac==0) {
 18. InsertL(novi,0,glava);
 19. uspjesno=true;
 20. br=1;
 21. break;
 22. }//if
 23. provjera=RetrieveL(brojac,glava);
 24. if(novi->sifra>provjera->sifra) {
 25. InsertL(novi,brojac,glava);
 26. uspjesno=true;
 27. br=brojac+1;
 28. break;
 29. }//if
 30. else
 31. brojac--;
 32. }//while
 33. if(!uspjesno)return 0;
 34. return 1;
 35. }//dodaj
 36.  
 37. void ispis(tSveZivotinje * glava) {
 38. tZivotinja * trenutno;
 39. int brojac= NumberL(glava);
 40. if(br==0)return;
 41. for(int i=br; i<=brojac; i++) {
 42. trenutno=RetrieveL(i,glava);
 43. IspisL(trenutno);
 44. }//for
 45. }//ispis
 46.  
 47. void pretraga(tSveZivotinje * glava) {
 48. int brojac = NumberL(glava);
 49. tZivotinja * trenutno;
 50. int brojac2=0;
 51. for(int i=1; i<=brojac; i++) {
 52. trenutno=RetrieveL(i,glava);
 53. if(trenutno->godina>2012) {
 54. IspisL(trenutno);
 55. brojac2++;
 56. }
 57. else if(trenutno->godina==2012&&trenutno->mjesec>9) {
 58. IspisL(trenutno);
 59. brojac2++;
 60. }
 61. else if(trenutno->godina==2012&&trenutno->mjesec==9&&trenutno->dan>23) {
 62. IspisL(trenutno);
 63. brojac2++;
 64. }
 65. }//for
 66.  
 67. cout<<"Ukupan broj zivotinja dostavljenih nakon 23. rujna 2012 je: "<<brojac2 <<endl;
 68.  
 69. }//pretraga
 70.  
 71. bool brisi(tSveZivotinje*glava) {
 72. bool obrisano=0;
 73. cout<<"Naziv zivotinje: ";
 74. char naziv[40];
 75. cin.ignore();
 76. cin.getline(naziv,40);
 77. int brojac=NumberL(glava);
 78. tZivotinja *trenutni;
 79. for(int i=1; i<=brojac; i++) {
 80. trenutni=RetrieveL(i,glava);
 81. if(strcmp(trenutni->naziv,naziv)==0) {
 82. DeleteL(i,glava);
 83. obrisano=1;
 84. }
 85. }
 86. return obrisano;
 87. }
 88.  
 89. bool brisi_sve(tSveZivotinje*glava) {
 90. bool obrisano=0;
 91. cout<<"Naziv vrste: ";
 92. char naziv[40];
 93. cin.ignore();
 94. cin.getline(naziv,40);
 95. int brojac=NumberL(glava);
 96. tZivotinja*trenutni;
 97. for(int i=1; i<=brojac; i++) {
 98. trenutni=RetrieveL(i,glava);
 99. if(!strcmp(trenutni->vrsta,naziv)) {
 100. DeleteL(i,glava);
 101. brojac=NumberL(glava);
 102. i=1;
 103. obrisano=1;
 104. }
 105. }
 106. return obrisano;
 107. } //
 108.  
 109. void merge(tZivotinja * a[],int low, int pivot, int high ) {
 110. int h,i,j,k;
 111. tZivotinja * b[500];
 112. h=low;
 113. i=low;
 114. j=pivot+1;
 115.  
 116. j=pivot+1;
 117.  
 118. while((h<=pivot)&&(j<=high)) {
 119. if(a[h]->cijena>=a[j]->cijena) {
 120. b[i]=a[h];
 121. h++;
 122. }
 123. else {
 124. b[i]=a[j];
 125. j++;
 126. }
 127. i++;
 128. }
 129. if(h>pivot) {
 130. for(k=j; k<=high; k++) {
 131. b[i]=a[k];
 132. i++;
 133. }
 134. }
 135. else {
 136. for(k=h; k<=pivot; k++ ) {
 137. b[i]=a[k];
 138. i++;
 139. }
 140. }
 141. for(k=low; k<=high; k++) a[k]=b[k];
 142. }
 143.  
 144. void mergesort(tZivotinja * a[], int low, int high) {
 145. int pivot;
 146. if(low<high) {
 147. pivot=(low+high)/2;
 148. mergesort(a,low,pivot);
 149. mergesort(a,pivot+1,high);
 150. merge(a,low,pivot,high);
 151. }
 152. }
 153.  
 154. void sortiraj(tSveZivotinje * glava) {
 155. int brojac = NumberL(glava);
 156. tZivotinja *novi[brojac];
 157. for(int i=1; i<=brojac; i++)
 158. novi[i-1] = RetrieveL(i,glava);
 159. cout<<"Ispis uzlazno";
 160. for(int i=0; i<brojac; i++)
 161. IspisL(novi[i]);
 162. mergesort(novi,0,brojac-1);
 163. cout<<"Sortirani elementi silazno";
 164. for(int i=0; i<brojac; i++) {
 165. IspisL(novi[i]);
 166. }
 167. } //
 168.  
 169. int main() {
 170. tSveZivotinje*glava;
 171. glava=InitL(glava);
 172. int izbor;
 173. do {
 174. system("cls");
 175. cout<<"1. Dodavanje novog zapisa u listu prema rastucoj sifri zivotinje:"<< endl;
 176. cout<<"2. Ispis sadrzaja liste od sifre zivotinje koja je posljednja dodana:" << endl;
 177. cout<<"3. Pretraga i ispis svih zivotinja koje su dostavljene nakon 23.rujna 2012., njihov broj:" << endl;
 178. cout<<"4. Brisanje pojedinacnih unosa prema nazivu zivotinje:" << endl;
 179. cout<<"5. Brisanje svih zivotinja odredene vrste:" << endl;
 180. cout<<"6. Silazno sortiranje prema cijeni i nazivu:" << endl;
 181. cout<<"9. Izlaz iz programa:" << endl;
 182. cout<<"Vas izbor?: ";
 183. cin>>izbor;
 184. system("cls");
 185. switch(izbor) {
 186. case 1:
 187. if(dodaj(glava)==1)cout<<"Zapis uspjesno dodan";
 188. else cout << "Zapis nije uspjesno dodan.";
 189. break;
 190. case 2:
 191. ispis(glava);
 192. break;
 193. case 3:
 194. pretraga(glava);
 195. break;
 196. case 4:
 197. if(brisi(glava)==1)cout<<"Uspjesno obrisano.";
 198. else cout<<"Nije uspjesno obrisano-";
 199. break;
 200. case 5:
 201. if(brisi_sve(glava)==1)cout<<"Uspjesno obrisano.";
 202. else cout<<"Nije uspjesno obrisano.";
 203. break;
 204. case 6:
 205. sortiraj(glava);
 206. } //switch
 207. system("pause");
 208. }//do
 209. while(izbor!=9);
 210. return 0;
 211. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.