Posted By

Lovro_P on 11/12/12


Tagged

main Strukture podataka


Versions (?)

Main funkcija


 / Published in: C++
 

Main funkcija s izbornikom i funkcijama

 1. /*U programskom jeziku C++ napi���¡ite program koji ���e evidentirati ���¾ivotinje u trgovini sa ku���nim ljubimcima.
 2.   Zapis treba sadr���¾avati sljede���e podatke: ���¡ifru, vrstu, naziv, cijenu i datum dostave.
 3.   Na po���etku testiranja programa potrebno je pohraniti minimalno pet razli���itih zapisa
 4.   u listu pri ���emu naziv i vrstu ���¾ivotinja odabirete samostalno.
 5.   Program treba raditi neovisno o implementaciji liste.
 6. a. Napi���¡ite funkciju koja ���e dodavati zapise u listu prema rastu���oj ���¡ifri ���¾ivotinje i
 7.   funkciju koja ���e ispisati sadr���¾aj liste po���ev���¡i od ���¡ifre ���¾ivotinje koja je posljednja dodana.
 8.   Funkcija za dodavanje zapisa u listu vra���a 1 ako je zapis uspje���¡no dodan, a 0 u slu���aju neuspjeha.
 9. b. Napi���¡ite funkciju koja ���e pretra���¾iti listu te ispisati sve ���¾ivotinje koje su dostavljene nakon 23. rujna 2012. godine te njihov ukupan broj.
 10. c. Napi���¡ite funkciju koja ���e brisati pojedina���ne unose prema nazivu ���¾ivotinje
 11.   (npr. engleski koker ���¡panijel) te funkciju koja ���e obrisati sve ���¾ivotinje odabrane vrste (npr. sve pse). Obje funkcije vra���aju 1 ako je zapis uspje���¡no izbrisan, a 0 u slu���aju neuspjeha.
 12. d. Napi���¡ite funkciju koja ���e prema cijeni i nazivu ���¾ivotinje silazno sortirati sadr���¾aj liste.
 13.   Potrebno je koristiti algoritam sortiranja spajanjem (merge sort).
 14. */
 15.  
 16. #include <iostream>
 17. //#include "lista_pokazivac.h"
 18. #include "lista_polja.h"
 19.  
 20.  
 21. using namespace std;
 22.  
 23. int a=1;
 24. pzivotinja *provjera=new pzivotinja;
 25. tzivotinja *zadnji2=new tzivotinja;
 26.  
 27. void sadrzaj(pzivotinja *sadrzaj){
 28. cout<<"Sifra: "<<sadrzaj->sifra<<endl;
 29. cout<<"Naziv: "<<sadrzaj->naziv<<endl;
 30. cout<<"Vrsta: "<<sadrzaj->vrsta<<endl;
 31. cout<<"Cijena: "<<sadrzaj->cijena<<endl;
 32. cout<<"Datum: "<<sadrzaj->dan<<" . " << sadrzaj->mjesec <<"." << sadrzaj->godina <<endl;
 33. cout<<"-----------------------------\n";
 34. }//sadrzaj
 35.  
 36. int dodavanje(int a,tzivotinja *glava){
 37. bool uspjesno=false;
 38. pzivotinja *novi=new pzivotinja;
 39. zadnji2=glava;
 40. UnosL(a,novi);
 41. int brojac=NumberL(zadnji2);
 42. zadnji2=glava;
 43. cout<<brojac<<endl;
 44. while(brojac>=0){
 45. if(brojac==0){
 46. InsertL(novi,0,zadnji2);
 47. uspjesno=true;
 48. break;
 49. }
 50. provjera=RetrieveL(brojac,zadnji2);
 51. zadnji2=glava;
 52. if(novi->sifra>provjera->sifra){
 53. InsertL(novi,brojac,zadnji2);
 54. uspjesno=true;
 55. break;
 56. }
 57. else{
 58. brojac--;
 59. }
 60. }
 61. if(!uspjesno)return 0;
 62. else return 1;
 63. }
 64. void ispis(tzivotinja *glava){
 65. pzivotinja *trenutno;
 66. zadnji2=glava;
 67. int brojac= NumberL(zadnji2);
 68. for(int i=brojac;i>0;i--){
 69. zadnji2=glava;
 70. trenutno=RetrieveL(i,zadnji2);
 71. cout<<"Sifra: "<<trenutno->sifra<<endl;
 72. cout<<"Naziv: "<<trenutno->naziv<<endl;
 73. cout<<"Vrsta: "<<trenutno->vrsta<<endl;
 74. cout<<"Cijena: "<<trenutno->cijena<<endl;
 75. cout<<"Datum: "<<trenutno->dan<<" . " << trenutno->mjesec <<"." << trenutno->godina <<endl;
 76.  
 77. cout<<"-----------------------------\n";
 78. }
 79. }
 80.  
 81. void pretrazi_datum (tzivotinja *glava){
 82. pzivotinja *trenutno;
 83. int brojac2=0;
 84. int brojac=NumberL(zadnji2);
 85. for(int i=brojac;i>0;i--){
 86. trenutno=RetrieveL(i,zadnji2);
 87. if(trenutno->godina>2012){
 88. sadrzaj(trenutno);
 89. brojac2++;}
 90. else if(trenutno->godina==2012 && trenutno->mjesec>9){
 91. sadrzaj(trenutno);
 92. brojac2++;}
 93. else if(trenutno->godina==2012 && trenutno->mjesec==9 && trenutno->dan>23){
 94. sadrzaj(trenutno);
 95. brojac2++;}
 96.  
 97. ;
 98. }//for
 99.  
 100. cout<<"Ukupno zivotinja otpremljeno nakon 23.9.2012: "<< brojac2 <<endl;
 101. }
 102.  
 103. int brisanje(tzivotinja *glava){
 104.  
 105.  
 106.  
 107. bool izbrisan;
 108. pzivotinja *trenutno;
 109. int n;
 110. int brojac=NumberL(zadnji2);
 111. for(int i=brojac;i>0;i--){
 112. cout<<endl<<endl;
 113. cout<<"ELEMENT BROJ: "<<i<<endl<<endl;
 114. trenutno=RetrieveL(i,zadnji2);
 115. cout<<"Sifra: "<<trenutno->sifra<<endl;
 116. cout<<"Naziv: "<<trenutno->naziv<<endl;
 117. cout<<"Vrsta: "<<trenutno->vrsta<<endl;
 118. cout<<"Cijena: "<<trenutno->cijena<<endl;
 119. cout<<"Datum: "<<trenutno->dan<<" . " << trenutno->mjesec <<"." << trenutno->godina <<endl;
 120.  
 121. cout<<"-----------------------------\n";
 122. }
 123.  
 124. cout<<"Unesite pojedina���ne unose prema nazivu ���¾ivotinje koju zelite pobrisati: \n";
 125. char l[10];
 126. cin >> l;
 127. int h;
 128. if(strcmp(trenutno->naziv,l)==0)
 129. h=trenutno->sifra;
 130.  
 131.  
 132. zadnji2=glava;
 133. if(brojac>0){
 134. if(DeleteL(h,zadnji2)==0)return 1;
 135. else return 0;
 136. }
 137. cout<<"Nema niti jednog elementa\n";
 138. return 0;
 139. }
 140.  
 141. int brisanje(int n,tzivotinja *glava){
 142. cout<<"Unesite vrstu zivotinje cije sve predstavnike zelite pobrisati:\n";
 143. char l[10];
 144. cin >> l ;
 145.  
 146. bool izbrisan;
 147. pzivotinja *trenutno;
 148. int brojac=NumberL(zadnji2);
 149. for(int i=brojac;i>0;i--){
 150. trenutno=RetrieveL(i,zadnji2);
 151. if(strcmp(trenutno->vrsta,l)==0){
 152. DeleteL(i,zadnji2);
 153. izbrisan=true;
 154. i=0;
 155. }
 156. }
 157. if(izbrisan)return 1;
 158. if(brojac==0)cout<<"Nema niti jednog elementa\n";
 159. return 0;
 160. }
 161.  
 162.  
 163. /*void merge(pzivotinja a[],int low,int sredina,int high){
 164.   int i=low;
 165.   int k=low;
 166.   int j=sredina+1;
 167.   pzivotinja b[1000];
 168.   while((i<=sredina)&&(j<=high)){
 169.   if(a[i].cijena>a[j].cijena){
 170.   b[k]=a[i];
 171.   k++;
 172.   i++;
 173.   }
 174.   else{
 175.   b[k]=a[j];
 176.   k++;
 177.   j++;
 178.   }
 179.   }//while
 180.   if(i>sredina){
 181.   for(int z=j;z<=high;z++){
 182.   b[k]=a[z];
 183.   k++;
 184.   }
 185.   }}
 186.  
 187.  
 188. void mergesort(int low,int high){
 189.   cout<< " Zadnji 2 " << *&(zadnji2) << endl;
 190.   system("pause");
 191.   if(low<high){
 192.   int k=(high+low)/2;
 193.   mergesort(low,k);
 194.   mergesort(k+1,high);
 195.   //merge(low,k,high);
 196.   }
 197.   }//merge
 198.  
 199.  
 200. void sort(){
 201.  
 202.   int high=NumberL(zadnji2);
 203.   int low=0;
 204.  
 205.   cout<<" High: " << high;
 206.   cout<<" Low: " << low;
 207.   mergesort(0,high);
 208.   }
 209. */
 210.  
 211. int main(){
 212. tzivotinja *glava;
 213. glava=InitL(glava);
 214.  
 215. int izbor;
 216. cout << "*******************************************" <<endl;
 217. cout << "*******************************************" <<endl;
 218. cout << "|| PET SHOP FOI ||" <<endl;
 219. cout << "|| ||" <<endl;
 220. cout << "|| ||" <<endl;
 221. cout << "|| Welcome !!! ||" <<endl;
 222. cout << "|| ||" <<endl;
 223. cout << "*******************************************" <<endl;
 224. cout << "*******************************************" <<endl;
 225.  
 226. do{
 227. cout<<"-------------------------------------\n";
 228. cout<<" GLAVNI IZBORNIK\n";
 229. cout<<"-------------------------------------\n";
 230. cout<<"1) Alociraj/Dodaj novi element u listu"<<endl;
 231. cout<<"2) Silazni ispis svih elemenata iz liste"<<endl;
 232. cout<<"3) Ispis svih zivotinja otpremljenih nakon 23.9.2012"<<endl;
 233. cout<<"4) Brisanje podataka po nazivu zivotinje pojedinacno" <<endl;
 234. cout<<"5) Brisanje podataka po vrsti zivotinje za sve"<<endl;
 235. cout<<"6) Merge sort " <<endl;
 236. cout<<"-------------------------------------\n";
 237. cout<<"9) IZLAZ"<<endl;
 238. cin>>izbor;
 239. switch(izbor){
 240. case 1:{
 241.  
 242. zadnji2=glava;
 243. int test=dodavanje(a,zadnji2);
 244. a++;
 245. break;
 246. }
 247. case 2:{
 248. zadnji2=glava;
 249. ispis(zadnji2);
 250. break;
 251. }
 252. case 3:{
 253. zadnji2=glava;
 254. pretrazi_datum(zadnji2);
 255. break;
 256. }
 257. case 4:{
 258.  
 259. zadnji2=glava;
 260. brisanje(zadnji2);
 261. break;
 262. }
 263. case 5:{
 264. int n=0;
 265. zadnji2=glava;
 266. brisanje(n,zadnji2);
 267. }
 268. case 6:{
 269. // sort(); MERGE SORT NE RADI, NISAM GA USPIO IMPLEMENTIRATI DO KRAJA
 270. break;
 271. }
 272. }
 273. }
 274. while(izbor!=9);
 275. return 0;
 276. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.