Posted By

nsamonik on 11/12/12


Tagged

lista polja zivotinje evdencija


Versions (?)

polja.h


 / Published in: C++
 

Datoteka polja.h sadrzi funkcije koje su pozivane u glavnom programu evidencije zivotinja.

 1. //implementacija pomocu polja
 2. #include <iostream>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. void uvod() {
 6. cout<<"Dobrodosli u program. "<<endl;
 7. cout<<"Koristim biblioteku polja.h "<<endl;
 8. cout<<endl<<endl;
 9. }
 10.  
 11. struct jedna_zivotinja
 12. {
 13. int sifra;
 14. int dan;
 15. int mjesec;
 16. int godina;
 17. char naziv[40];
 18. char vrsta[40];
 19. float cijena;
 20. };
 21.  
 22. struct sve_zivotinje
 23. {
 24. jedna_zivotinja*element[1000];
 25. int kursor;
 26. };
 27.  
 28. int FirstL( sve_zivotinje*lista )
 29. {
 30. return 0;
 31. }
 32.  
 33. int EndL( sve_zivotinje*lista )
 34. {
 35. return lista->kursor;
 36. }
 37.  
 38. int NextL( int k,sve_zivotinje*lista )
 39. {
 40. return k+1;
 41. }
 42.  
 43. int PreviousL( int k,sve_zivotinje*lista )
 44. {
 45. return k-1;
 46. }
 47.  
 48. int LocateL( int n,sve_zivotinje*lista )
 49. {
 50. for( int i=0; i<lista->kursor; i++ )
 51. {
 52. if( n==lista->element[i]->sifra )return i;
 53. }
 54. return lista->kursor;
 55. }
 56. int DeleteL( int k, sve_zivotinje*lista )
 57. {
 58. k-=1;
 59. if( k>EndL( lista ) )
 60. cout<<"Taj element ne postoji!\n";
 61. else
 62. {
 63. for( int i=k; i<EndL( lista ); i++ )
 64. {
 65. lista->element[i]=lista->element[i+1];//premjestaj se s elementa na element ( element s vece pozicije prebaci na manji )
 66. }
 67. lista->kursor=lista->kursor-1;//smanji kursor za jedan jer si izbrisao jedan element
 68. return 0;
 69. }
 70. }
 71. void InsertL( jedna_zivotinja*novi, int k, sve_zivotinje*lista)
 72. {
 73. if( k>EndL( lista ) )
 74. cout<<"Prevelika pozicija!\n";
 75.  
 76. else
 77. {
 78. for ( int i = EndL( lista ); i > k; i-- )
 79. {
 80. lista->element[i] = lista->element[i-1];
 81. }
 82. lista->element[k] = novi;
 83. lista->kursor = lista->kursor + 1;
 84. }
 85. }
 86.  
 87. void DeleteAll( sve_zivotinje*el )
 88. {
 89. el->kursor=0;
 90. }
 91. jedna_zivotinja*UnosL( jedna_zivotinja*novi )
 92. {
 93. cout<<"Sifra= ";
 94. cin>>novi->sifra;
 95. cout<<"Vrsta= ";
 96. cin>>novi->vrsta;
 97. cout<<"Naziv= ";
 98. cin>>novi->naziv;
 99. cout<<"Cijena= ";
 100. cin>>novi->cijena;
 101. do {
 102. cout<<"Dan dostave= ";
 103. cin>>novi->dan;
 104. }
 105. while( novi->dan<1||novi->dan>32 );
 106. do {
 107. cout<<"Mjesec dostave= ";
 108. cin>>novi->mjesec;
 109. }
 110. while( novi->mjesec<1||novi->mjesec>12 );
 111. cout<<"Godina dostave= ";
 112. cin>>novi->godina;
 113. }
 114. int NumberL( sve_zivotinje*lista )
 115. {
 116. return lista->kursor;
 117. }
 118. jedna_zivotinja*RetrieveL( int k,sve_zivotinje*lista )
 119. {
 120. return lista->element[k-1];
 121. }
 122. sve_zivotinje*InitL( sve_zivotinje*novI )
 123. {
 124. sve_zivotinje*novi=new sve_zivotinje;
 125. novi->kursor=0;
 126. return novi;
 127. }
 128.  
 129.  
 130. jedna_zivotinja*IspisL( jedna_zivotinja*novi ) {
 131. cout<<"Sifra= "<<novi->sifra<<endl;
 132. cout<<"Vrsta= "<<novi->vrsta<<endl;
 133. cout<<"Naziv= "<<novi->naziv<<endl;
 134. cout<<"Datum= "<<novi->dan<<"."<<novi->mjesec<<"."<<novi->godina<<endl;
 135. cout<<"Cijena= "<<novi->cijena<<endl;
 136. cout<<endl<<endl<<endl;
 137. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.