Posted By

nkuzir on 11/12/12


Tagged

main Strukture podataka foi zadataka1


Versions (?)

Glavni program


 / Published in: C++
 

Program za prvi zadatak iz kolegija Strukture podataka. U programskom jeziku C++ trebalo je napisati program koji će evidentirati životinje u trgovini sa kućnim ljubimcima. Zapis treba sadržavati sljedeće podatke: šifru, vrstu, naziv, cijenu i datum dostave.

 1. #include <iostream>
 2. #include<string>
 3. //include "lista_polja.h"
 4. #include "lista_pokazivaci.h"
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8.  
 9. int sifra=1;
 10.  
 11. int noviZapis(){
 12. zivotinje a;
 13. a.sifra=sifra;
 14. cout<<"Vrsta zivotinje: ";
 15. cin>>a.vrsta;
 16. cout<<"Naziv zivotinje: ";
 17. cin.ignore();
 18. cin.getline(a.naziv,50);
 19. cout<<"Cijena zivotinje: ";
 20. cin>>a.cijena;
 21. cout<<"Datum isporuke (ggggmmdd): ";
 22. cin>>a.datum;
 23. InsertL(a,EndL(l),l);
 24. sifra++;
 25. return 1;
 26.  
 27. }
 28.  
 29.  
 30. void ispis_silazno(){
 31. zivotinje last;
 32. tip temp=EndL(l);
 33. if(FirstL(l)==EndL(l)){
 34. cout<<"Lista je prazna!!"<<endl;
 35. return;
 36. }
 37. do{
 38. temp=PreviousL(temp,l);
 39. last=RetrieveL(temp, l);
 40. cout<<"Sifra : "<<last.sifra<<endl;
 41. cout<<"Vrsta: "<<last.vrsta<<endl;
 42. cout<<"Naziv: "<<last.naziv<<endl;
 43. cout<<"Cijena: "<<last.cijena<<endl;
 44. cout<<"Datum isporuke: "<<last.datum<<endl;
 45. }while(RetrieveL(FirstL(l),l).sifra != last.sifra);
 46. }
 47.  
 48.  
 49.  
 50. void ispis2(){
 51. int num=0;
 52. zivotinje c;
 53. tip temp = FirstL(l);
 54. while(temp!=EndL(l)){
 55. c = RetrieveL(temp, l);
 56. if(c.datum>"20120923"){
 57. cout << "Sifra: " << c.sifra << endl;
 58. cout << "Vrsta: " << c.vrsta << endl;
 59. cout << "Naziv: " << c.naziv << endl;
 60. cout<< "Cijena: "<<c.cijena<<endl;
 61. cout << "Datum(ggggmmdd): " << c.datum << endl;
 62. cout << endl;
 63. num++;}
 64. temp=NextL(temp,l);
 65. }
 66. if(num==0) cout<<"Nakon 23. rujna 2012. nije dostavljena nijedna zivotinja"<<endl;
 67. else cout<<"Broj dostavljenih nakon 23.rujna 2012: "<<num<<endl;
 68. }
 69.  
 70.  
 71. int brisanje_po_nazivu(){
 72.  
 73. string naziv;
 74. cout << "Naziv zivotinje koju zelite obrisati: ";
 75. cin >> naziv;
 76. zivotinje c;
 77. tip temp = FirstL(l);
 78.  
 79. while (temp != EndL(l)) {
 80. c = RetrieveL(temp, l);
 81. if (c.naziv == naziv) {
 82.  
 83. DeleteL(LocateL(c, l), l);
 84. temp = FirstL(l);
 85. }
 86. else {
 87. temp = NextL(temp, l);
 88. }
 89. }
 90. return 1;
 91. }
 92.  
 93.  
 94. int brisanje_po_vrsti(){
 95. string vrsta;
 96. cout << "Vrsta zivotinje za brisanje: ";
 97. cin >> vrsta;
 98.  
 99. zivotinje c;
 100. tip temp = FirstL(l);
 101. tip za_brisanje;
 102.  
 103. while (temp != EndL(l)) {
 104. c = RetrieveL(temp, l);
 105. if (c.vrsta == vrsta) {
 106. za_brisanje = temp;
 107. DeleteL(za_brisanje, l);
 108. temp = FirstL(l);
 109. }
 110. else {
 111. temp = NextL(temp, l);
 112. }
 113. }
 114. return 1;
 115.  
 116. }
 117.  
 118.  
 119. void mergesort_naziv(zivotinje novo_polje[],int lijevi, int desni){
 120. int srednji=(lijevi + desni)/2;
 121. zivotinje pomocni;
 122. if(desni-lijevi==1){
 123. if(strcmp(novo_polje[desni].naziv,novo_polje[lijevi].naziv)>0){
 124. pomocni=novo_polje[desni];
 125. novo_polje[desni]=novo_polje[lijevi];
 126. novo_polje[lijevi]=pomocni;
 127. return;
 128. }
 129. }
 130. else if(desni==lijevi){
 131. return;
 132. }
 133. else {
 134. mergesort_naziv(novo_polje,lijevi,srednji);
 135. mergesort_naziv(novo_polje,srednji+1,desni);
 136.  
 137. int velicina=desni-lijevi+1;
 138. zivotinje *pomocno_polje=new zivotinje[velicina];
 139. int l=lijevi;
 140. int s=srednji+1;
 141.  
 142. for(int i=0;i<velicina;i++){
 143. if(l==srednji+1){
 144. pomocno_polje[i]=novo_polje[s];
 145. s++;
 146. continue;
 147. }
 148. if(s==desni+1) {
 149. pomocno_polje[i]=novo_polje[l];
 150. l++;
 151. continue;
 152. }
 153. if(strcmp(novo_polje[l].naziv,novo_polje[s].naziv)>0){
 154. pomocno_polje[i]=novo_polje[l];
 155. l++;
 156. }
 157. else {
 158. pomocno_polje[i]=novo_polje[s];
 159. s++;
 160. }
 161. }
 162. int j=0;
 163. for(int i=lijevi;i<=desni;i++){
 164. novo_polje[i]=pomocno_polje[j];
 165. j++;
 166. }
 167. }
 168. }
 169.  
 170.  
 171. void mergesort_cijena(zivotinje novo_polje[],int lijevi, int desni){
 172. int srednji=(lijevi + desni)/2;
 173. zivotinje pomocni;
 174. if(desni-lijevi==1){
 175. if(novo_polje[desni].cijena > novo_polje[lijevi].cijena){
 176. pomocni=novo_polje[desni];
 177. novo_polje[desni]=novo_polje[lijevi];
 178. novo_polje[lijevi]=pomocni;
 179. return;
 180. }
 181. }
 182. else if(desni==lijevi){
 183. return;
 184. }
 185. else {
 186. mergesort_cijena(novo_polje,lijevi,srednji);
 187. mergesort_cijena(novo_polje,srednji+1,desni);
 188.  
 189. int velicina=desni-lijevi+1;
 190. zivotinje *pomocno_polje=new zivotinje[velicina];
 191. int l=lijevi;
 192. int s=srednji+1;
 193.  
 194. for(int i=0;i<velicina;i++){
 195. if(l==srednji+1){
 196. pomocno_polje[i]=novo_polje[s];
 197. s++;
 198. continue;
 199. }
 200. if(s==desni+1) {
 201. pomocno_polje[i]=novo_polje[l];
 202. l++;
 203. continue;
 204. }
 205. if(novo_polje[l].cijena>novo_polje[s].cijena){
 206. pomocno_polje[i]=novo_polje[l];
 207. l++;
 208. }
 209. else {
 210. pomocno_polje[i]=novo_polje[s];
 211. s++;
 212. }
 213. }
 214. int j=0;
 215. for(int i=lijevi;i<=desni;i++){
 216. novo_polje[i]=pomocno_polje[j];
 217. j++;
 218. }
 219. }
 220. }
 221.  
 222.  
 223.  
 224.  
 225.  
 226.  
 227. int main(){
 228. InitL(l);
 229. int izbor;
 230.  
 231.  
 232.  
 233. do{
 234. cout<<endl;
 235. cout << "Izbornik" << endl;
 236. cout << "1 - Unos novog zapisa" << endl;
 237. cout << "2 - Ispis(silazno)" << endl;
 238. cout << "3 - Ispis proizvoda dostavljenih nakon 23.09.2012. i njihov ukupan broj" << endl;
 239. cout << "4 - Brisanje po nazivu zivotinje" << endl;
 240. cout<< "5- Brisanje po vrsti zivotinje"<<endl;
 241. cout << "6 - Sortiranje i ispis zivotinja prema cijeni i nazivu zivotinja" << endl;
 242. cout << "0 - Kraj rada" << endl << endl;
 243. cout << "Vas izbor: ";
 244. cin >> izbor;
 245.  
 246. switch(izbor){
 247. case 1: noviZapis(); break;
 248. case 2: ispis_silazno(); break;
 249. case 3: ispis2(); break;
 250. case 4:{ int a= brisanje_po_nazivu();
 251. if(a==1) cout<<"Obrisana je unesena zivotinja!"<<endl;
 252. else cout<<"Brisanje nije uspjelo"<<endl;
 253. break;}
 254. case 5:{int a =brisanje_po_vrsti();
 255. if(a==1) cout<<"Obrisana je unesena vrsta!"<<endl;
 256. else cout<<"Brisanje nije uspjelo"<<endl;
 257. break;}
 258. case 6: { int velicina_polja=0;
 259. tip pomocni=FirstL(l);
 260. while(pomocni!=EndL(l)){
 261. velicina_polja++;
 262. pomocni=NextL(pomocni,l);
 263. }
 264. zivotinje *novo_polje=new zivotinje[velicina_polja];
 265. pomocni=FirstL(l);
 266. for(int i=0;pomocni!=EndL(l);i++){
 267. novo_polje[i]=RetrieveL(pomocni,l);
 268. pomocni=NextL(pomocni,l);
 269. }
 270. cout << "Silazno sortirano prema nazivu zivotinje(merge sort):" << endl;
 271. mergesort_naziv(novo_polje,0,velicina_polja-1);
 272. for(int i=0;i<velicina_polja;i++){
 273. cout<<"Naziv :"<<novo_polje[i].naziv<<endl;
 274. cout<<"Cijena :"<<novo_polje[i].cijena<<endl;
 275. }
 276. cout<<endl;
 277. DeleteAllL(l);
 278. for(int i=0;i<velicina_polja;i++){
 279. InsertL(novo_polje[i],EndL(l),l);
 280. }
 281. cout << "Silazno sortirano prema cijeni zivotinje(merge sort):" << endl;
 282. mergesort_cijena(novo_polje,0,velicina_polja-1);
 283. for(int i=0;i<velicina_polja;i++){
 284. cout<<"Naziv :"<<novo_polje[i].naziv<<endl;
 285. cout<<"Cijena :"<<novo_polje[i].cijena<<endl;
 286. }
 287. cout<<endl;
 288. DeleteAllL(l);
 289. for(int i=0;i<velicina_polja;i++){
 290. InsertL(novo_polje[i],EndL(l),l);
 291. }
 292. break;}
 293. case 0:cout<<"kraj"<<endl;break;
 294.  
 295. default: cout<<"Krivi unos! "<<endl;
 296. }
 297.  
 298. }while(izbor);
 299.  
 300.  
 301. system("pause");
 302. return 0;
 303. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.