Posted By

lblazekfoihr on 11/12/12


Tagged

listapokazivaci listapolja


Versions (?)

glavni program


 / Published in: C++
 

Ovdje možete vidjeti glavni dio mog programa.

 1. #include <iostream>
 2. #include <cstring>
 3. #include "lista_pokazivaci.h"
 4.  
 5. using namespace std;
 6. int sifra = 1;
 7. int dodaj_zivotinju(Lista *l) {
 8. zivotinja ziv;
 9. ziv.sifra = sifra;
 10. cout << " Zivotinja " << "[" << sifra << "]" << endl << endl;
 11. cout << " Sifra: ";
 12. cout << ziv.sifra <<endl;
 13. cout << " Vrsta: ";
 14. cin >> ziv.vrsta;
 15. cout << " Naziv: ";
 16. cin >> ziv.naziv;
 17. cout << " Datum (YYYYMMDD): ";
 18. cin >> ziv.datum;
 19. cout << " Cijenu: ";
 20. cin >> ziv.cijena;
 21. sifra++;
 22. if(InsertL(ziv, EndL(l), l) == true) {
 23. return 1;
 24. }
 25. else {
 26. return 0;
 27. }}
 28. void ispisi_zivotinje(Lista *l) {
 29. element tekuci = EndL(l);
 30. zivotinja ziv;
 31. while (1) {
 32. tekuci = PreviousL(tekuci, l);
 33. if (tekuci == PreviousL(FirstL(l), l)) {
 34. return;
 35. }
 36. ziv = RetrieveL(tekuci, l);
 37. cout << ziv.sifra << endl;
 38. cout << ziv.vrsta << endl;
 39. cout << ziv.naziv << endl;
 40. cout << ziv.datum << endl;
 41. cout << ziv.cijena << endl;
 42. cout << endl;
 43. }}
 44. int pretrazi(Lista *l) {
 45. int ukupno = 0;
 46. element tekuci = FirstL(l);
 47. zivotinja vrijeme;
 48. while (tekuci != EndL(l)) {
 49. vrijeme = RetrieveL(tekuci, l);
 50. if (vrijeme.datum > "20120923") {
 51. ukupno++;
 52. cout << vrijeme.sifra << endl;
 53. cout << vrijeme.vrsta << endl;
 54. cout << vrijeme.naziv << endl;
 55. cout << vrijeme.datum << endl;
 56. cout << vrijeme.cijena << endl;
 57. cout << endl;
 58. }
 59. tekuci = NextL(tekuci, l);
 60. }
 61. return ukupno;
 62. }
 63. int brisi_sve_naziv(Lista *l) {
 64. string naziv_zivotinje;
 65. cout << "Unesi naziv zivotinje koju zelis obrisati: ";
 66. cin >> naziv_zivotinje;
 67. int uspjeh = 0;
 68. element tekuci = FirstL(l);
 69. zivotinja obrisati;
 70. while (tekuci != EndL(l)) {
 71. obrisati = RetrieveL(tekuci, l);
 72. if (obrisati.naziv == naziv_zivotinje) {
 73. DeleteL(LocateL(obrisati, l), l);
 74. uspjeh = 1;
 75. }
 76. else {
 77. tekuci = NextL(tekuci, l);
 78. }}
 79. return uspjeh;
 80. }
 81. void sort_po_cijena(zivotinja polje[], int lijevi, int desni) {
 82. int sredina = (lijevi + desni) / 2;
 83. zivotinja temp;
 84. if (desni - lijevi == 1) {
 85. if (polje[desni].cijena > polje[lijevi].cijena) {
 86. temp = polje[desni];
 87. polje[desni] = polje[lijevi];
 88. polje[lijevi] = temp;
 89. return;
 90. }}
 91. else if (desni == lijevi) {
 92. return;
 93. }
 94. else {
 95. sort_po_cijena(polje, lijevi, sredina);
 96. sort_po_cijena(polje, sredina +1, desni);
 97. int size_pomocno = desni-lijevi +1;
 98. zivotinja *polje_pomocno = new zivotinja[size_pomocno];
 99. int l = lijevi;
 100. int s = sredina +1;
 101.  
 102. for (int i = 0; i < size_pomocno; i++) {
 103. if (l == sredina+1) {
 104. polje_pomocno[i] = polje[s]; s++;
 105. continue;
 106. }
 107. if (s == desni +1) {
 108. polje_pomocno[i] = polje[l]; l++;
 109. continue;
 110. }
 111. if (polje[l].cijena > polje[s].cijena) {
 112. polje_pomocno[i] = polje[l];
 113. l++;
 114. }
 115. else {
 116. polje_pomocno[i] = polje[s];
 117. s++;
 118. }}
 119. int j = 0;
 120. for (int i = lijevi; i <= desni; i++) {
 121. polje[i] = polje_pomocno[j]; j++;
 122. }}}
 123. void sort_po_nazivu(zivotinja polje[], int lijevi, int desni) {
 124. int sredina = (lijevi + desni) / 2;
 125. zivotinja temp;
 126. if (desni - lijevi == 1) {
 127. if (polje[desni].naziv > polje[lijevi].naziv) {
 128. temp = polje[desni];
 129. polje[desni] = polje[lijevi];
 130. polje[lijevi] = temp;
 131. return;
 132. }}
 133. else if (desni == lijevi) {
 134. return;
 135. }
 136. else {
 137. sort_po_nazivu(polje, sredina +1, desni);
 138. int size_pomocno = desni-lijevi +1;
 139. zivotinja *polje_pomocno = new zivotinja[size_pomocno];
 140. int l = lijevi;
 141. int s = sredina +1;
 142.  
 143. for (int i = 0; i < size_pomocno; i++) {
 144. if (l == sredina+1) {
 145. polje_pomocno[i] = polje[s]; s++;
 146. continue;
 147. }
 148. if (s == desni +1) {
 149. polje_pomocno[i] = polje[l]; l++;
 150. continue;
 151. }
 152. if (polje[l].naziv > polje[s].naziv) {
 153. polje_pomocno[i] = polje[l];
 154. l++;
 155. }
 156. else {
 157. polje_pomocno[i] = polje[s];
 158. s++;
 159. }}
 160. int j = 0;
 161. for (int i = lijevi; i <= desni; i++) {
 162. polje[i] = polje_pomocno[j]; j++;
 163. }}}
 164. int brisi_sve_vrsta(Lista *l) {
 165. string vrsta;
 166. cout << "Unesi vrstu zivotinja koje zelis obrisati: ";
 167. cin >> vrsta;
 168. int uspjeh = 0;
 169. element tekuci = FirstL(l);
 170. zivotinja obrisati;
 171. while (tekuci != EndL(l)) {
 172. obrisati = RetrieveL(tekuci, l);
 173. if (obrisati.vrsta == vrsta) {
 174. DeleteL(tekuci, l);
 175. uspjeh = 1;
 176. }
 177. else {
 178. tekuci = NextL(tekuci, l);
 179. }}
 180. return uspjeh;
 181. }
 182. void sortiranje(Lista *l) {
 183. int brojac;
 184. brojac = 0;
 185. element pomocna;
 186. pomocna = FirstL(l);
 187. while (pomocna != EndL(l)) {
 188. brojac++;
 189. pomocna = NextL(pomocna, l);
 190. }
 191. zivotinja *polje = new zivotinja[brojac];
 192. pomocna = FirstL(l);
 193. for (int i = 0; i < brojac; i++) {
 194. polje[i] = RetrieveL(pomocna, l);
 195. pomocna = NextL(pomocna, l);
 196. }
 197. DeleteAll(l);
 198. sort_po_nazivu(polje, 0, brojac-1);
 199.  
 200. for (int i = 0; i < brojac; i++) {
 201. InsertL(polje[i], EndL(l), l);
 202. }
 203. sort_po_cijena(polje, 0, brojac-1);
 204. DeleteAll(l);
 205. for (int i = 0; i < brojac; i++) {
 206. InsertL(polje[i], EndL(l), l);
 207. }
 208. cout << " Sortiranje po cijeni:" << endl << endl;
 209. sort_po_cijena(polje, 0, brojac-1);
 210. DeleteAll(l);
 211. for (int i = 0; i < brojac; i++) {
 212. InsertL(polje[i], EndL(l), l);
 213. }
 214. ispisi_zivotinje(l);
 215. cout << " Sortiranje po nazivu" << endl << endl;
 216. sort_po_nazivu(polje, 0, brojac-1);
 217. DeleteAll(l);
 218. for (int i = 0; i < brojac; i++) {
 219. InsertL(polje[i], EndL(l), l);
 220. }
 221. ispisi_zivotinje(l);
 222. return;
 223. }
 224.  
 225. int main() {
 226. Lista evidencija;
 227. InitL(&evidencija);
 228. int odg;
 229. int izbor;
 230. do {
 231. system("cls");
 232. cout << "\n\t/-/-/-/-/-/-/-/-/-Izbornik-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/" << endl;
 233. cout << "\n\t\t1. Upis zivotinja";
 234. cout << "\n\t\t2. Ispis zivotinja";
 235. cout << "\n\t\t3. Pratrazivanje zivotinja";
 236. cout << "\n\t\t4. Brisanje zivotinja po nazivu";
 237. cout << "\n\t\t5. Brisanje zivotinja po vrsti";
 238. cout << "\n\t\t6. Sortiranje zivotinja";
 239. cout << "\n\t\t7. Kraj programa" <<endl;
 240. cout << "\n\t/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/";
 241. cout << endl <<"\n\t\tVas izbor: ";
 242. cin >> izbor;
 243. switch ( izbor) {
 244.  
 245. case 1:
 246. system ("cls");
 247. cout << " \n\t\t\t\tUPIS ZIVOTINJA " << endl;
 248.  
 249. do {
 250. cout << endl << endl;
 251. cout <<" Koliko zivotinja zelis unesti? ";
 252. cin >> odg ;
 253. if ( odg < 5 ) cout << endl << " Pogresan unos, pokusajte ponovno! " <<endl;
 254. }
 255. while ( odg < 5 );
 256.  
 257. for ( int i = 0 ; i < odg ; i ++ ) {
 258. cout << endl;
 259. dodaj_zivotinju(&evidencija);
 260. }
 261. cout << endl;
 262. break;
 263. case 2:
 264. system ("cls");
 265. cout << " \n\t\t\t\tISPIS ZIVOTINJA " << endl;
 266. cout << " \t\t\t\t ( unatrag ) " << endl << endl;
 267. ispisi_zivotinje(&evidencija);
 268. system ("pause");
 269. break;
 270. case 3:
 271. system ("cls");
 272. cout << " \n\t\t\t PRETRAZIVANJE ZIVOTINJA " << endl;
 273. cout << " \t\t\tdatum dostave >= 24.09.2012." << endl << endl;
 274. pretrazi(&evidencija);
 275. system ("pause");
 276. break;
 277. case 4:
 278. system ("cls");
 279. cout << " \n\t\t\t\tBRISANJE ZIVOTINJA " << endl;
 280. cout << " \t\t\t\t ( po nazivu ) " << endl << endl << endl;
 281. brisi_sve_naziv(&evidencija);
 282. system ("pause");
 283. break;
 284. case 5:
 285. system ("cls");
 286. cout << " \n\t\t\t\tBRISANJE ZIVOTINJA " << endl;
 287. cout << " \t\t\t\t ( po vrsti ) " << endl << endl << endl;
 288. brisi_sve_vrsta(&evidencija);
 289. system ("pause");
 290. break;
 291. case 6:
 292. system ("cls");
 293. cout << " \n\t\t\t\tSORTIRANJE ZIVOTINJA " << endl;
 294. sortiranje(&evidencija);
 295. system ("pause");
 296. break;
 297. case 7:
 298. system ("cls");
 299. break;
 300. default:
 301. cout <<" Pogresan unos. Pokusajte ponovno ! " << endl;
 302. }}
 303. while ( izbor !=7);
 304. return 0;
 305.  
 306. system ("pause");
 307. }

Report this snippet  

Comments

RSS Icon Subscribe to comments
Posted By: nsamonik on November 12, 2012

Ovaj koda posjedue neke različitosti u odnosu na moj kod. U main funkciji korištene su neke funkcije koje ja nisam realizirao na taj način, a u datotekama zaglavlja fukcije su također realzirane drugačije.

You need to login to post a comment.