Posted By

dmacan23 on 11/12/12


Tagged

lista sp Strukture ATP strukturepodataka Macan


Versions (?)

Strukture_Podataka_Z1-lista_pokazivaci.cpp


 / Published in: C++
 

Zadatak kolegija "Strukture podataka" na Fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu. Trebalo je napraviti program koji služi za evidenciju kućnih ljubimaca u trgovini za kućne ljubimce, i to pomoću ATP liste implementirane poljem i pokazivačima. Ovo je samo zaglavlje koje treba "glavna.cpp" kako bi radilo

 1. /*
 2.  * lista_pokazivaci.h
 3.  *
 4.  * Created on: Nov 8, 2012
 5.  * Author: David Ante Macan
 6.  */
 7.  
 8. #ifndef LISTA_POKAZIVACI_H_
 9. #define LISTA_POKAZIVACI_H_
 10.  
 11. #include<iostream>
 12. using namespace std;
 13.  
 14. int provjera = 1;
 15.  
 16. struct tziv{
 17. int sifra;
 18. char vrsta[20];
 19. char naziv[20];
 20. float cijena;
 21. int datum[3];
 22. };
 23.  
 24. struct tlista{
 25. tziv ziv;
 26. tlista *kursor;
 27. };
 28.  
 29. typedef tlista *tip;
 30.  
 31.  
 32. tip FirstL(tlista *L){
 33. return L->kursor;
 34. }
 35.  
 36.  
 37. tip EndL(tlista *L){
 38. tlista *tekuci = L;
 39. while(tekuci->kursor){
 40. tekuci=tekuci->kursor;
 41. }
 42. return tekuci->kursor;
 43. }
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49. tip PreviousL(tip p, tlista *L){
 50. if(L->kursor==NULL)
 51. return L;
 52. tlista *prosli = L->kursor;
 53. while(prosli->kursor!=p){
 54. prosli=prosli->kursor;
 55. }
 56. return prosli;
 57. }
 58.  
 59.  
 60.  
 61. tip NextL(tip p, tlista *L){
 62. if(p->kursor==NULL)
 63. return EndL(L);
 64. return p->kursor;
 65. }
 66.  
 67.  
 68.  
 69. tlista *InitL(tlista *L){
 70. L = new tlista;
 71. L->kursor = NULL;
 72. return L;
 73. }
 74.  
 75.  
 76. tip LocateL(tziv x, tlista *L){
 77. tip tekuci;
 78. tekuci = L->kursor;
 79. while(tekuci){
 80. if(x.sifra!=0){
 81. if(x.sifra == tekuci->ziv.sifra)
 82. return tekuci;
 83. }
 84. }
 85. return EndL(L);
 86. }
 87.  
 88.  
 89. int InsertL(tziv x, tlista *p, tlista *L){
 90. tlista *novi = new tlista;
 91. tlista *prosli = PreviousL(p,L);
 92. if(p==EndL(L)){
 93. novi->kursor = NULL;
 94. prosli->kursor = novi;
 95. novi->ziv = x;
 96. }
 97. else{
 98. novi->kursor=prosli->kursor;
 99. prosli->kursor = novi;
 100. novi->ziv = x;
 101. }
 102. if(novi->ziv.sifra == x.sifra)
 103. return 1;
 104. else
 105. return 0;
 106. }
 107.  
 108. tziv RetrieveL(tip p, tlista *L){
 109. return p->ziv;
 110. }
 111.  
 112.  
 113. tip DeleteL(tip p, tlista *L){
 114. tlista *prethodni, *tekuci;
 115. tekuci=p;
 116. if(tekuci==EndL(L))return 0;
 117. if(p==FirstL(L)){
 118. L->kursor=tekuci->kursor;
 119. delete tekuci;
 120. return 0;
 121. }
 122. else{
 123. prethodni=PreviousL(tekuci,L);
 124. prethodni->kursor=tekuci->kursor;
 125. delete tekuci;
 126. return 0;
 127. }
 128. return 0;
 129. }
 130.  
 131.  
 132. tip DeleteAllL(tlista *L){
 133. tlista *tekuci = L->kursor;
 134. tlista *iduci;
 135. while(tekuci!=NULL){
 136. iduci = tekuci->kursor;
 137. delete tekuci;
 138. tekuci = iduci;
 139. }
 140. L->kursor = NULL;
 141. return 0;
 142. }
 143.  
 144.  
 145.  
 146. void Merge(tziv array[], int i, int k, int j){
 147. int pocetak = i, iduci = k+1, brojilo=0, velicina = j-i+1;
 148. tziv *pom = new tziv[velicina];
 149. while(pocetak<=k && iduci<=j){
 150. if(array[pocetak].cijena > array[iduci].cijena)
 151. pom[brojilo++]=array[pocetak++];
 152. else if(array[pocetak].cijena < array[iduci].cijena)
 153. pom[brojilo++] = array[iduci++];
 154. if(array[pocetak].cijena == array[iduci].cijena){
 155. if(strcmp(array[pocetak].naziv, array[iduci].naziv)==1)
 156. pom[brojilo++] = array[pocetak++];
 157. else
 158. pom[brojilo++] = array[iduci++];
 159. }
 160. }
 161.  
 162. while(pocetak<=k)
 163. pom[brojilo++] = array[pocetak++];
 164. while(iduci<=j)
 165. pom[brojilo++] = array[iduci++];
 166. for(int I=0; I<velicina; I++)
 167. array[i+I]=pom[I];
 168. delete[] pom;
 169. }
 170.  
 171. void funkcija(tziv array[], int i, int j){
 172. int sredina;
 173. if(i<j){
 174. sredina = (i+j)/2;
 175. funkcija(array,i,sredina);
 176. funkcija(array,sredina+1,j);
 177. Merge(array,i,sredina,j);
 178. }
 179. }
 180.  
 181. void MSort(tlista *L, tip i, tip j){
 182. if(FirstL(L)!=EndL(L)){
 183. int velicina = 0, brojilo = 0;
 184. tip zadnji;
 185. zadnji = L;
 186. while(zadnji->kursor){
 187. zadnji = zadnji->kursor;
 188. velicina++;
 189. }
 190. tziv *pom = new tziv[velicina];
 191. tip lokacija = L->kursor;
 192. while(lokacija){
 193. pom[brojilo++] = RetrieveL(lokacija,L);
 194. lokacija = lokacija->kursor;
 195. }
 196. funkcija(pom,0,velicina-1);
 197. for(int i=0; i<=velicina-1; i++){
 198. cout<<"\n\n"
 199. <<"Sifra zivotinje: "<<pom[i].sifra<<endl
 200. <<"Vrsta zivotinje: "<<pom[i].vrsta<<endl
 201. <<"Naziv zivotinje: "<<pom[i].naziv<<endl
 202. <<"Cijena zivotinje: "<<pom[i].cijena<<endl
 203. <<"Datum dostave: "<<pom[i].datum[2]<<"."<<pom[i].datum[1]<<"."<<pom[i].datum[0]<<"."<<endl
 204. <<"-------------------------------------"<<endl<<endl;
 205. }
 206. }
 207. else
 208. cout<<"Lista ne postoji ili je prazna"<<endl;
 209. }
 210.  
 211.  
 212. #endif /* LISTA_POKAZIVACI_H_ */

Report this snippet  

You need to login to post a comment.