Posted By

dmacan23 on 11/12/12


Tagged

lista sp Strukture ATP strukturepodataka Macan


Versions (?)

Strukture_Podataka_Macan_Z1-listapolje.cpp


 / Published in: C++
 

 1. Zadatak kolegija "Strukture podataka" na Fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu. Trebalo je napraviti program koji služi za evidenciju kućnih ljubimaca u trgovini za kućne ljubimce, i to pomoću ATP liste implementirane poljem i pokazivačima. Ovo je samo zaglavlje koje treba "glavna.cpp" kako bi radilo
 1. /*
 2.  * lista_polje.h
 3.  *
 4.  * Created on: Nov 8, 2012
 5.  * Author: David Ante Macan
 6.  */
 7.  
 8. #ifndef LISTA_POLJE_H_
 9. #define LISTA_POLJE_H_
 10.  
 11. #include <iostream>
 12. using namespace std;
 13.  
 14. int provjera = 0;
 15.  
 16. struct tziv{
 17. int sifra;
 18. char vrsta[20];
 19. char naziv[20];
 20. float cijena;
 21. int datum[3];
 22. };
 23.  
 24. struct tlista{
 25. tziv ziv[1000];
 26. int kursor;
 27. };
 28.  
 29. typedef int tip;
 30.  
 31.  
 32. tip FirstL(tlista *L){
 33. return 0;
 34. }
 35.  
 36.  
 37. tip EndL(tlista *L){
 38. return L->kursor;
 39. }
 40.  
 41.  
 42. tip PreviousL(tip p, tlista *L){
 43. if(p!=FirstL(L))
 44. return p-1;
 45. else
 46. return -1;
 47. }
 48.  
 49.  
 50. tip NextL(tip p, tlista *L){
 51. if(p!=EndL(L))
 52. return p+1;
 53. else
 54. return -1;
 55. }
 56.  
 57.  
 58.  
 59. tlista *InitL(tlista *L){
 60. L = new tlista;
 61. L->kursor = 0;
 62. return L;
 63. }
 64.  
 65.  
 66. tip LocateL(tziv x, tlista *L){
 67. int K;
 68. for(K=0; K<EndL(L); K++ ){
 69. if(x.sifra!=0){
 70. if(x.sifra == L->ziv[K].sifra)
 71. return K;
 72. }
 73. }
 74. return EndL(L);
 75. }
 76.  
 77.  
 78. tip InsertL(tziv x, tip p, tlista *L){
 79. int K;
 80. for(K=EndL(L); K>p; K--)
 81. L->ziv[K] = L->ziv[K-1];
 82. L->ziv[p]=x;
 83. L->kursor=L->kursor+1;
 84. if(L->ziv[p].sifra == x.sifra)
 85. return 1;
 86. else
 87. return 0;
 88. }
 89.  
 90.  
 91. tziv RetrieveL(tip p, tlista *L){
 92. return L->ziv[p];
 93. }
 94.  
 95.  
 96. tip DeleteL(tip p, tlista *L){
 97. for(int i=p; i<EndL(L);i++){
 98. L->ziv[i]=L->ziv[i+1];
 99. }
 100. L->kursor = L->kursor - 1;
 101. return 1;
 102. }
 103.  
 104.  
 105. tip DeleteAllL(tlista *L){
 106. L->kursor = 0;
 107. return 0;
 108. }
 109.  
 110.  
 111. void Merge(tlista *L, int i, int k, int j){
 112. int pocetak = i, iduci = k+1, brojilo=0, velicina = j-i+1;
 113. tziv *pom = new tziv [velicina];
 114. while(pocetak<=k && iduci<=j){
 115. if((L->ziv[pocetak].cijena) > (L->ziv[iduci].cijena))
 116. pom[brojilo++]=L->ziv[pocetak++];
 117.  
 118. else if(L->ziv[pocetak].cijena < L->ziv[iduci].cijena)
 119. pom[brojilo++]=L->ziv[iduci++];
 120.  
 121. if(L->ziv[pocetak].cijena == L->ziv[iduci].cijena){
 122. if(strcmp(L->ziv[pocetak].naziv, L->ziv[iduci].naziv)==1)
 123. pom[brojilo++] = L->ziv[pocetak++];
 124.  
 125. else
 126. pom[brojilo++] = L->ziv[iduci++];
 127. }
 128. }
 129.  
 130. while(pocetak<=k)
 131. pom[brojilo++] = L->ziv[pocetak++];
 132.  
 133. while(iduci<=j)
 134. pom[brojilo++] = L->ziv[iduci++];
 135. for (int I=0; I<velicina; I++)
 136. L->ziv[i+I] = pom[I];
 137. delete[] pom;
 138. }
 139.  
 140.  
 141. void rMSort(tlista *L, tip pocetak, tip kraj){
 142. if(pocetak<kraj){
 143. int sredina=(pocetak+kraj)/2;
 144. rMSort(L,pocetak,sredina);
 145. rMSort(L,sredina+1,kraj);
 146. Merge(L,pocetak,sredina,kraj);
 147. }
 148. //ispispolja(L);
 149. }
 150.  
 151.  
 152.  
 153. void MSort(tlista *L, int i, int j){
 154. if(FirstL(L)==EndL(L)){
 155. cout<<"Lista je prazna ili ima samo 1 element"<<endl;
 156. return;
 157. }
 158. rMSort(L,0,EndL(L)-1);
 159. tziv tekuci;
 160. for(int i=0; i<=EndL(L)-1; i++){
 161. tekuci = L->ziv[i];
 162. cout<<"\n\n"
 163. <<"Sifra zivotinje: "<<tekuci.sifra<<endl
 164. <<"Vrsta zivotinje: "<<tekuci.vrsta<<endl
 165. <<"Naziv zivotinje: "<<tekuci.naziv<<endl
 166. <<"Cijena zivotinje: "<<tekuci.cijena<<endl
 167. <<"Datum dostave: "<<tekuci.datum[2]<<"."<<tekuci.datum[1]<<"."<<tekuci.datum[0]<<"."<<endl
 168. <<"-------------------------------------"<<endl<<endl;
 169. }
 170. }
 171.  
 172.  
 173. #endif /* LISTA_POLJE_H_ */

Report this snippet  

You need to login to post a comment.