Posted By

dmacan23 on 11/12/12


Tagged

lista sp Strukture ATP strukturepodataka Macan


Versions (?)

Strukture_Podataka_Z1-glavna.cpp


 / Published in: C++
 

 1. Zadatak kolegija "Strukture podataka" na Fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu. Trebalo je napraviti program koji služi za evidenciju kućnih ljubimaca u trgovini za kućne ljubimce, i to pomoću ATP liste implementirane poljem i pokazivačima. Ovo je glavna funkcija koja treba još ili "listapokazivaci.h", ili "listapolje.h" kako bi radila
 1. /*
 2.  * glavna.cpp
 3.  *
 4.  * Created on: Nov 8, 2012
 5.  * Author: David Ante Macan
 6.  */
 7.  
 8. #include <iostream>
 9. //#include "lista_pokazivaci.h"
 10. #include "lista_polje.h"
 11. bool polje = false;
 12. using namespace std;
 13.  
 14. void unos(char *niz){
 15. cin.getline(niz, 100);
 16. if(cin.gcount()==1)
 17. cin.getline(niz,100);
 18. }
 19.  
 20. int sif=1;
 21. int mog_1(tlista *L){
 22. tziv nova;
 23. nova.sifra = sif;
 24. cout<<"Sifra zivotinje: "<<nova.sifra<<endl;
 25. cout<<"Vrsta zivotinje: ";
 26. unos(nova.vrsta);
 27. cout<<"Naziv zivotinje: ";
 28. unos(nova.naziv);
 29. cout<<"Cijena zivotinje: ";
 30. cin>>nova.cijena;
 31. cout<<"Datum: "<<endl;
 32. do{
 33. cout<<"\tGodina (YYYY): ";
 34. cin>>nova.datum[0];
 35. }while(nova.datum[0]<1970 || nova.datum[0]>2020);
 36. do{
 37. cout<<"\tMjesec (MM): ";
 38. cin>>nova.datum[1];
 39. }while(nova.datum[1]<0 || nova.datum[1]>12);
 40. do{
 41. cout<<"\tDan (DD): ";
 42. cin>>nova.datum[2];
 43. }while(nova.datum[2]<0 || nova.datum[2]>30);
 44. int provjera_upisa = InsertL(nova, EndL(L), L);
 45. if(provjera_upisa){
 46. cout<<"Upis je bio uspjesan!"<<endl;
 47. sif++;
 48. return 1;
 49. }
 50. else
 51. return 0;
 52.  
 53. }
 54.  
 55. void ispis(tziv tekuci){
 56. cout<<"\n\n"
 57. <<"Sifra zivotinje: "<<tekuci.sifra<<endl
 58. <<"Vrsta zivotinje: "<<tekuci.vrsta<<endl
 59. <<"Naziv zivotinje: "<<tekuci.naziv<<endl
 60. <<"Cijena zivotinje: "<<tekuci.cijena<<endl
 61. <<"Datum dostave: "<<tekuci.datum[2]<<"."<<tekuci.datum[1]<<"."<<tekuci.datum[0]<<"."<<endl
 62. <<"-------------------------------------"<<endl<<endl;
 63. }
 64.  
 65. int mog_2(tlista *L){
 66. tziv z;
 67. tip zadnji = PreviousL(EndL(L),L);
 68. while(EndL(L)!=FirstL(L)){
 69. z = RetrieveL(zadnji, L);
 70. ispis(z);
 71. if(zadnji == FirstL(L))
 72. break;
 73. zadnji = PreviousL(zadnji,L);
 74. }
 75. return 1;
 76. }
 77.  
 78. int mog_3(tlista *L){
 79. tziv z;
 80. tip iduci = FirstL(L);
 81. cout<<"Ispis: "<<endl;
 82. while(1){
 83. z = RetrieveL(iduci,L);
 84. if(z.datum[0]>2012)
 85. ispis(z);
 86. if(z.datum[0]==2012){
 87. if((z.datum[1]==9) && (z.datum[2]>=23))
 88. ispis(z);
 89. else if(z.datum[1]>9)
 90. ispis(z);
 91. }
 92. if(iduci == PreviousL(EndL(L),L))
 93. break;
 94. iduci = NextL(iduci, L);
 95. }
 96. return 1;
 97.  
 98. }
 99.  
 100. int mog_4(tlista *L){
 101. tziv z;
 102. tip tekuci = FirstL(L);
 103. char vrsta[30];
 104. cout<<"Unesite vrstu koju zelite obrisati: ";
 105. unos(vrsta);
 106. cout<<"\n\nBrisanje"<<endl<<endl;
 107. while(1){
 108. z = RetrieveL(tekuci,L);
 109. if(strcmp(vrsta, z.vrsta)==0){
 110. cout<<tekuci<<" | ";
 111. DeleteL(tekuci, L);
 112. if(tekuci==PreviousL(EndL(L),L))
 113. break;
 114. }
 115. if(tekuci == NextL(EndL(L),L))
 116. break;
 117. tekuci = NextL(tekuci,L);
 118. }
 119. return 1;
 120. }
 121.  
 122.  
 123. int mog_5(tlista *L){
 124. tziv z;
 125. tip tekuci = FirstL(L);
 126. char naziv[30];
 127. cout<<"Unesite koji naziv zelite obrisati: ";
 128. unos(naziv);
 129. cout<<"\n\nBrisanje"<<endl<<endl;
 130. while(1){
 131. z = RetrieveL(tekuci,L);
 132. if(strcmp(naziv, z.naziv)==0){
 133. DeleteL(tekuci,L);
 134. if(tekuci==PreviousL(EndL(L),L))
 135. break;
 136. }
 137. if(tekuci == PreviousL(EndL(L),L))
 138. break;
 139. tekuci = NextL(tekuci,L);
 140. }
 141. return 1;
 142. }
 143.  
 144.  
 145. int main(){
 146. tlista *L = InitL(L);
 147. int odabir;
 148. do{
 149. cout<<"\n\n\n----------------------------------------------------"<<endl
 150. <<"1. Zapis prema rastucoj sifri zivotinje"<<endl
 151. <<"2. Ispis svih zivotinja od posljednje unesene"<<endl
 152. <<"3. Ispis svih zivotinja sa datumom nakon 23.09.2012."<<endl
 153. <<"4. Brisanje pojedinacnih unosa prema vrsti"<<endl
 154. <<"5. Brisanje pojedinacnih unosa prema nazivu"<<endl
 155. <<"6. Silazno sortiranje sadrzaja liste prema cijeni i nazivu"<<endl
 156. <<"7. {TEST} DeleteAllL(L)"<<endl
 157. <<"9. Izlaz iz programa"<<endl
 158. <<"----------------------------------------------------------"<<endl
 159. <<"\nOdabir: ";
 160. cin>>odabir;
 161.  
 162. switch(odabir){
 163. case 1: mog_1(L); break;
 164. case 2: mog_2(L); break;
 165. case 3: mog_3(L); break;
 166. case 4: mog_4(L); break;
 167. case 5: mog_5(L); break;
 168. case 6: MSort(L,FirstL(L),EndL(L)-1); break;
 169. case 7: DeleteAllL(L); break;
 170. case 9: cout<<"\n\n\n\t\t--- KRAJ PROGRAMA ---"<<endl; break;
 171. default: cout<<"\n\nPogresan unos! Odaberite jedan od ponudjenih!"<<endl; break;
 172. }
 173. }while(odabir!=9);
 174. return 0;
 175. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.