Posted By

Quake6 on 11/11/12


Tagged


Versions (?)

Evidencija životinja, lista polja - Zadatak_1, Strukture podataka


 / Published in: C++
 

URL: Strukture podataka evidencija zivotinja lista polja

Evidencija životinja pomoću lista polja

 1. int LocateL(int n,t*list_head)
 2. {
 3. for(int i=0; i<list_head->kursor; i++)
 4. {
 5. if(n==list_head->jedna_zivotinja[i]->sifra)return i;
 6. }
 7. return list_head->kursor;
 8. }
 9. void InsertL(z*novi, int k, t*list_head)
 10. {
 11. if(k>EndL(list_head))
 12. {
 13.  
 14. }
 15. else
 16. {
 17. for (int i = EndL(list_head); i > k; i--)
 18. {
 19. list_head->jedna_zivotinja[i] = list_head->jedna_zivotinja[i-1];
 20. }
 21. list_head->jedna_zivotinja[k] = novi;
 22. list_head->kursor = list_head->kursor + 1;
 23. }
 24. }
 25.  
 26.  
 27. struct z
 28. {
 29. int sifra,dan,mjesec,godina;
 30. char naziv[60];
 31. char vrsta[60];
 32. float cijena;
 33. };
 34.  
 35. struct t
 36. {
 37. z*jedna_zivotinja[1000];
 38. int kursor;
 39. };
 40.  
 41. int DeleteL(int k, t*list_head)
 42. {
 43. k-=1;
 44. if(k>EndL(list_head)){}
 45. else
 46. {
 47. for(int i=k; i<EndL(list_head); i++)
 48. {
 49. list_head->jedna_zivotinja[i]=list_head->jedna_zivotinja[i+1];
 50. list_head->kursor=list_head->kursor-1;
 51. return 0;
 52. }
 53. }
 54. }
 55.  
 56. void DeleteAll(t*list_head)
 57. {
 58. list_head->kursor=0;
 59. }
 60.  
 61. int NumberL(t*list_head)
 62. {
 63. int k=list_head->kursor;
 64. return k;
 65. }
 66.  
 67. z*RetrieveL(int k,t*list_head)
 68. {
 69. return list_head->jedna_zivotinja[k-1];
 70. }
 71.  
 72. int FirstL(t*list_head)
 73. {
 74. return 0;
 75. }
 76.  
 77. int EndL(t*list_head)
 78. {
 79. return list_head->kursor;
 80. }
 81.  
 82. int NextL(int k,t*list_head)
 83. {
 84. return k+1;
 85. }
 86.  
 87. int PreviousL(int k,t*list_head)
 88. {
 89. return k-1;
 90. }
 91.  
 92. t*InitL(t*list_head)
 93. {
 94. t*novi=new t;
 95. novi->kursor=0;
 96. return novi;
 97. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.