Posted By

Simec_Tino on 11/11/12


Tagged

1 - Strukture podataka zadatak tino simec


Versions (?)

Strukture podataka - zadatak 1


 / Published in: C++
 

Smatram da je moj kod specifičniji i jednostavniji za shvatiti drugima pošto koristim imena varijable preko kojih se može lako zaključiti o čemu se radi. Kod je napisan tako da bude što kraći, a opet da bude kvalitetan, lako čitljiv te pouzdan. Izbornik i ostale stvari koje se ispisuju naredbom cout grafički su uređene tako da output window bude što čitljiviji i uredniji.

 1. #include<iostream>
 2. #include "lista_polje.h"
 3. using namespace std;
 4. int brojac=1;
 5. element unos(lista *novi){
 6. zivotinja unos,tr;
 7. int uvecaj=0;
 8. element l=FirstL(novi);
 9. cout<<"Sifra (automatski generirana) : ";
 10. cout<<brojac<<endl;
 11. unos.sifra=brojac;
 12. cin.ignore();
 13. cout<<"Vrsta : ";
 14. cin.getline(unos.vrsta,35);
 15. cout<<"Naziv : ";
 16. cin.getline(unos.naziv,35);
 17. do{
 18. cout<<"Dan : ";
 19. cin>>unos.datum[0];
 20. if(unos.datum[0]<=0 || unos.datum[0]>=31)cout<<"Krivo unesen dan!"<<endl;
 21. }while(unos.datum[0]<=0 || unos.datum[0]>=31);
 22. do{
 23. cout<<"Mjesec : ";
 24. cin>>unos.datum[1];
 25. if(unos.datum[1]<=0 || unos.datum[1]>12)cout<<"Krivo unesen mjesec!"<<endl;
 26. }while(unos.datum[1]<=0 || unos.datum[1]>12);
 27. do{
 28. cout<<"Godina : ";
 29. cin>>unos.datum[2];
 30. if(unos.datum[2]<=1950 || unos.datum[2]>2050)cout<<"Krivo unesena godina!"<<endl;
 31. }while(unos.datum[2]<=1950 || unos.datum[2]>=2050);
 32. cout<<"Cijena(kn) : ";
 33. cin>>unos.cijena;
 34. uvecaj=InsertL(unos,EndL(novi),novi);
 35. if(uvecaj==1){
 36. cout<<endl<<"Element je uspjesno dodan u listu."<<endl<<endl;
 37. brojac++;
 38. }
 39. else
 40. cout<<"Element nije dodan u listu. "<<endl<<endl;
 41. }
 42. void ispis(lista *ispis){
 43. element l=EndL(ispis);
 44. l=PreviousL(l,ispis);
 45. if(EndL(ispis)!=FirstL(ispis)){
 46. while(1){
 47. zivotinja tr=RetreiveL(l,ispis);
 48. cout<<"Sifra : "<<tr.sifra<<endl;
 49. cout<<"Vrsta : "<<tr.vrsta<<endl;
 50. cout<<"Naziv : "<<tr.naziv<<endl;
 51. cout<<"Datum : "<<tr.datum[0]<<"."<<tr.datum[1]<<"."<<tr.datum[2]<<endl;
 52. cout<<"Cijena : "<<tr.cijena<<endl;
 53. cout<<endl;
 54. if(l==FirstL(ispis))break;
 55. l=PreviousL(l,ispis);
 56. }
 57. }
 58. }
 59. void datum(lista *pretraga){
 60. int broj=0;
 61. element l=EndL(pretraga);
 62. l=PreviousL(l,pretraga);
 63. if(EndL(pretraga)!=FirstL(pretraga)){
 64. while(1){
 65. zivotinja tr=RetreiveL(l,pretraga);
 66. if(tr.datum[2]==2012){
 67. if((tr.datum[1]>=9)){
 68. if(tr.datum[1]==9){
 69. if(tr.datum[0]>23){
 70. cout<<"Sifra : "<<tr.sifra<<endl;
 71. cout<<"Naziv : "<<tr.naziv<<endl;
 72. cout<<"Datum : "<<tr.datum[0]<<"."<<tr.datum[1]<<"."<<tr.datum[2]<<endl;
 73. cout<<"Vrsta : "<<tr.vrsta<<endl;
 74. cout<<"Cijena : "<<tr.cijena<<endl;
 75. cout<<endl;
 76. broj++;
 77. }
 78. }
 79. else{
 80. cout<<"Sifra : "<<tr.sifra<<endl;
 81. cout<<"Naziv : "<<tr.naziv<<endl;
 82. cout<<"Datum : "<<tr.datum[0]<<"."<<tr.datum[1]<<"."<<tr.datum[2]<<endl;
 83. cout<<"Vrsta : "<<tr.vrsta<<endl;
 84. cout<<"Cijena : "<<tr.cijena<<endl;
 85. cout<<"\t\t\t\t\t\t"<<endl;
 86. broj++;
 87.  
 88. }
 89. }
 90. }
 91. else if(tr.datum[2]>2012){
 92. cout<<"Sifra "<<tr.sifra<<endl;
 93. cout<<"Naziv : "<<tr.naziv<<endl;
 94. cout<<"Datum : "<<tr.datum[0]<<"."<<tr.datum[1]<<"."<<tr.datum[2]<<endl;
 95. cout<<"Vrsta : "<<tr.vrsta<<endl;
 96. cout<<"Cijena : "<<tr.cijena<<endl;
 97. cout<<endl;
 98. broj++;
 99.  
 100. }
 101.  
 102. if(l==FirstL(pretraga))break;
 103. l=PreviousL(l,pretraga);
 104. }
 105. cout<<endl<<"Broj : "<<broj<<endl;
 106. }
 107. }
 108. void brisanje(lista *brisi){
 109. int potvrda;
 110. if(FirstL(brisi)==EndL(brisi))return;
 111. zivotinja tr;
 112. element l=EndL(brisi);
 113. l=PreviousL(l,brisi);
 114. cout<<"Unesite naziv : "<<endl;
 115. cin.ignore();
 116. cin.getline(tr.naziv,35);
 117. element pozicija=LocateL(tr,brisi);
 118. potvrda=DeleteL(pozicija,brisi);
 119. if(potvrda==1)
 120. cout<<"Element je uspjesno uklonjen. "<<endl;
 121. else
 122. cout<<"Element nije uklonjen. "<<endl;
 123. }
 124. void brisanje_vrsta(lista *ukloni){
 125. zivotinja e;
 126. bool potvrda=false;
 127. if(FirstL(ukloni)==EndL(ukloni)){
 128. cout<<"Lista je prazna. "<<endl;
 129. return;}
 130. cout<<"Unesite vrstu : "<<endl;
 131. cin.ignore();
 132. cin.getline(e.vrsta,35);
 133. element l=LocateL(e,ukloni);
 134. if(l==0){
 135. DeleteL(l,ukloni);
 136. potvrda=true;
 137. return;
 138. }
 139. else
 140. while(l!=EndL(ukloni)){
 141. DeleteL(l,ukloni);
 142. potvrda=true;
 143. l=LocateL(e,ukloni);
 144. }
 145. if(potvrda==true)
 146. cout<<"Elementi su uspjesno obrisani. "<<endl<<endl;
 147. else
 148. cout<<"Elementi nisu uspjesno obrisani. "<<endl<<endl;
 149. }
 150. int main(){
 151. int izbor;
 152. lista *L=InitL(L);
 153. do{
 154. cout<<"______________________________IZBORNIK__________________________"<<endl;
 155. cout<<"----------------------------------------------------------------"<<endl;
 156. cout<<" 1.Dodaj zapis u listu po rastucoj sifri "<<endl;
 157. cout<<" 2.Ispis svih unesenih elemenata (od zadnjeg do prvog unesenog) "<<endl;
 158. cout<<" 3.Svi elementi novijeg datuma od 23.9.2012"<<endl;
 159. cout<<" 4.Brisanje elementa sa odredenim nazivom "<<endl;
 160. cout<<" 5.Brisanje svih elemenata odredene vrste "<<endl;
 161. cout<<" 6.Merge sort elemenata liste (silazno po cijeni i silazno po nazivu)"<<endl;
 162. cout<<" 0.Izlaz"<<endl;
 163. cout<<"----------------------------------------------------------------"<<endl;
 164. cout<<" Unesite svoj izbor :";
 165. cin>>izbor;
 166. cout<<"________________________________________________________________"<<endl;
 167. switch(izbor){
 168. case 1:
 169. unos(L);
 170. break;
 171.  
 172. case 2:
 173. ispis(L);
 174. break;
 175.  
 176. case 3:
 177. datum(L);
 178. break;
 179.  
 180. case 4:
 181. brisanje(L);
 182. break;
 183.  
 184. case 5:
 185. brisanje_vrsta(L);
 186. break;
 187.  
 188. case 6:
 189. element kraj=PreviousL(EndL(L),L);
 190. MSort(L,FirstL(L),EndL(L)-1);
 191. break;
 192. }
 193. }while(izbor!=0);
 194. system("pause");
 195. return 0;
 196. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.