Posted By

m_kovacek on 11/10/12


Tagged

sort list merge lista adt Strukture podataka ATP


Versions (?)

ATP LISTA- glavni program


 / Published in: C++
 

Program koji evidentira životinje u trgovini sa kućnim ljubimcima. Lista unosom sadržava sljedeće podatke: šifru, vrstu, naziv, cijenu i datum dostave. U programu mogu se : 1.Zapisati nove životinje 2.Ispisati životinje (od posljednje dodane) 3. Pretraživanje i ispis liste prema datumu 4. Brisanje elemenata liste prema nazivu ili vrsti 5. Silazno sortiranje liste prema cijeni i nazivu

 1. #include <iostream>
 2. #include <cstring>
 3. #include <string.h>
 4. //#include "lista_polje.h"
 5. #include "lista_pokazivac.h"
 6. using namespace std;
 7.  
 8. int sifra=1;
 9.  
 10. int zapis(lista *l)
 11. {
 12. zivotinje novi, tekuci;
 13. element pozicija= FirstL(l);
 14.  
 15. cout<<"Unesi sifru zivotinje: ";
 16. cin>>novi.sifra;
 17. cout<<"Unesi vrstu zivotinje: ";
 18. cin.ignore();
 19. cin.getline(novi.vrsta,30);
 20. cout<<"Unesi naziv zivotinje: ";
 21. cin.getline(novi.naziv,30);
 22. cout<<"Unesi cijenu: ";
 23. cin>>novi.cijena;
 24. cout<<"Unesi datum dostave(format godina_mjesec_datum , bez razmaka): ";
 25. cin>>novi.datum;
 26. while (pozicija !=EndL(l))
 27. {
 28. tekuci=RetrieveL(pozicija,l);
 29. if (novi.sifra<tekuci.sifra)
 30. return InsertL(novi,pozicija,l);
 31. pozicija=NextL(pozicija,l);
 32. }
 33. return InsertL(novi,pozicija,l);
 34.  
 35. }
 36.  
 37. void ispis(lista *l)
 38. {
 39. element pozicija=EndL(l);
 40. pozicija=PreviousL(pozicija,l);
 41. while(1)
 42. { zivotinje novi=RetrieveL(pozicija, l);
 43. cout<<endl;
 44. cout<<"Sifra: "<<novi.sifra<<endl;
 45. cout<<"Vrsta: "<<novi.vrsta<<endl;
 46. cout<<"Naziv: "<<novi.naziv<<endl;
 47. cout<<"Cijena: "<<novi.cijena<<endl;
 48. cout<<"Datum dostave: "<<novi.datum<<endl;
 49. cout<<endl;
 50. if(pozicija==FirstL(l))
 51. break;
 52. pozicija=PreviousL(pozicija, l);
 53. }
 54.  
 55.  
 56. }
 57.  
 58. void pretrazivanje (lista *l)
 59. { int brojac=0;
 60. element pozicija=FirstL(l);
 61. do
 62. { zivotinje novi=RetrieveL(pozicija, l);
 63. if (novi.datum > 20120923)
 64. {
 65. cout<<endl;
 66. cout<<"Sifra: "<<novi.sifra<<endl;
 67. cout<<"Vrsta: "<<novi.vrsta<<endl;
 68. cout<<"Naziv: "<<novi.naziv<<endl;
 69. cout<<"Cijena: "<<novi.cijena<<endl;
 70. cout<<"Datum dostave: "<<novi.datum<<endl;
 71. cout<<endl;
 72. brojac++;
 73. }
 74. pozicija=NextL(pozicija,l);
 75. } while(pozicija!=EndL(l));
 76. cout<<"Ukupan broja zivotinja dostavljenih nakon 23.9.2012 : "<<brojac<<endl;
 77. }
 78.  
 79. int brisi(lista *l)
 80. {
 81. int pobrisano=0;
 82. cout<<"Unesi naziv zivotinje koju zelis obrisati: ";
 83. zivotinje x,novi;
 84. cin.ignore();
 85. cin.getline(x.naziv,30);
 86. element lokacija=LocateL(x,l);
 87. element pozicija=FirstL(l);
 88. while(pozicija!=EndL(l))
 89. {
 90. novi=RetrieveL(pozicija,l);
 91. if(strcmp(x.naziv,novi.naziv)==0)
 92. {
 93. DeleteL(pozicija,l);
 94. pobrisano=1;
 95. break;
 96. }
 97. pozicija=NextL(pozicija,l);
 98. }
 99. return pobrisano;
 100. }
 101.  
 102.  
 103.  
 104. int brisi_sve(lista *l)
 105. {
 106. int obrisano=0;
 107. cout<<"Unesi vrstu zivotinje koju zelis obrisati: ";
 108. zivotinje x,novi;
 109. cin.ignore();
 110. cin.getline(x.vrsta,30);
 111. element lokacija=Locatel(x,l);
 112. element pozicija=FirstL(l);
 113. while(pozicija!=EndL(l))
 114. {
 115. novi=RetrieveL(pozicija,l);
 116. if(strcmp(x.vrsta,novi.vrsta)==0)
 117. {
 118.  
 119. DeleteL(pozicija,l) ;
 120. obrisano=1;
 121. #ifdef LISTA_POLJE_H
 122. continue;
 123. #endif
 124. }
 125. pozicija=NextL(pozicija,l);
 126. novi=RetrieveL(pozicija,l);
 127. }
 128. return obrisano;
 129. }
 130.  
 131. void spoji(zivotinje A[], int i, int k, int j)
 132. {
 133. int n;
 134. int I=i, J=k+1, K=0;
 135. zivotinje *B = new zivotinje [j-i+1];
 136.  
 137. while (I <= k && J <= j)
 138. if (A[I].cijena<A[J].cijena)
 139. memcpy(&B[K++], &A[I++], sizeof(zivotinje) );
 140.  
 141. else if (A[I].cijena == A[J].cijena)
 142. {
 143. if (strcmp((A[I].naziv),(A[J].naziv))<0)
 144. memcpy(&B[K++], &A[I++], sizeof(zivotinje) );
 145. else
 146. memcpy(&B[K++], &A[J++], sizeof(zivotinje) );
 147.  
 148. }
 149.  
 150. else
 151. memcpy(&B[K++], &A[J++], sizeof(zivotinje) );
 152.  
 153. if (I>k)
 154. while (J <= j)
 155. memcpy(&B[K++], &A[J++], sizeof(zivotinje) );
 156. else
 157. while (I<=k)
 158. memcpy(&B[K++], &A[I++], sizeof(zivotinje) );
 159.  
 160. for (int I = 0; I <=j-i; I++)
 161. memcpy(&A[i+I], &B[I], sizeof(zivotinje) );
 162.  
 163. delete []B;
 164.  
 165. }
 166.  
 167.  
 168.  
 169. void MSort (zivotinje *A, int i, int j)
 170. {
 171.  
 172. if (i<j)
 173. {
 174. int k=(i+j)/2;
 175. MSort(A,i,k);
 176. MSort (A, k+1, j);
 177. spoji (A,i,k,j);
 178. }
 179.  
 180. }
 181.  
 182.  
 183. void MSort (zivotinje A[], int N)
 184. {
 185. MSort (A,0,N-1);
 186. }
 187.  
 188. void sort (lista *l)
 189. {
 190. zivotinje novi[1000];
 191. element pozicija=FirstL(l);
 192. int n=0;
 193. while (pozicija!=EndL(l))
 194. { novi[n]=RetrieveL(pozicija,l);
 195. pozicija=NextL(pozicija,l);
 196. n++;
 197. }
 198.  
 199. MSort (novi,n);
 200. int i=0;
 201. n=n-1;
 202. for(n; n>=i; n--)
 203. { cout<<endl;
 204. cout << "Sifra: " << novi[n].sifra << endl;
 205. cout << "Naziv: " << novi[n].naziv << endl;
 206. cout << "Vrsta: " << novi[n].vrsta << endl;
 207. cout << "Cijena: " << novi[n].cijena << endl;
 208. cout << "Datum: " << novi[n].datum<< endl;
 209. cout<<endl;
 210.  
 211. }
 212. }
 213.  
 214.  
 215.  
 216.  
 217.  
 218. int main(){
 219. lista *l=InitL(l);
 220. int izbor;
 221. char upit;
 222. do{
 223. cout<<endl;
 224. cout<<"Izbronik"<<endl;
 225. cout<<"1. Zapis zivotinja u listu "<<endl;
 226. cout<<"2. Ispis sadrzaja liste od sifre koja je posljednja dodana"<<endl;
 227. cout<<"3. Pretrazivanje liste i ispis liste"<<endl;
 228. cout<<"4. Brisanje elmenata liste"<<endl;
 229. cout<<"5. Sortiranje sadrzaja liste"<<endl;
 230. cout<<"9. Kraj programa!"<<endl;
 231. cout<<endl;
 232. cin>>izbor;
 233. switch(izbor)
 234. {
 235. case 1:
 236. zapis(l);
 237. break;
 238. case 2:
 239. ispis(l);
 240. break;
 241. case 3:
 242. pretrazivanje(l);
 243. break;
 244.  
 245. case 4:
 246. cout<<"Brisanje pojedinacno prema nazivu (n) ili Brisanje svih prema vrsti (v): ";
 247. cin>>upit;
 248. if(upit=='n')
 249. {
 250. if(brisi(l))
 251. cout<<endl<<"Obrisano"<<endl;
 252.  
 253. else
 254. cout<<endl<<"Nije obrisano"<<endl;
 255.  
 256. break;
 257. }
 258. else if (upit=='v')
 259. {
 260. if(brisi_sve(l))
 261. cout<<endl<<"Obrisano"<<endl;
 262. else
 263. cout<<endl<<"Nije obrisano"<<endl;
 264. break;
 265. }
 266. else
 267. cout<<"krivi unos"<<endl;
 268. break;
 269. case 5: sort(l);
 270. break;
 271. case 9:
 272. break;
 273. }
 274. }while(izbor!=9);
 275.  
 276. return 0;
 277. }

Report this snippet  

Comments

RSS Icon Subscribe to comments
Posted By: dpavlovi on November 11, 2012

Datum se zasniva na jednom integeru, što je drugačije nego u mom programu. Caseovi su pojednostavljeni koliko su mogući, kako bi se dobilo na jednostavnosti samog maina.

You need to login to post a comment.