Posted By

msestak2 on 11/10/12


Tagged

initl endl locatel retrievel deletl insertl


Versions (?)

Lista_pokazivaci.h


 / Published in: C++
 

U ovoj biblioteci su definirane funkcije za izvršavanje operacija nad ATP listom: iniciranje prazne liste(InitL), funkcije koje vraćaju pozicije prvog i zadnjeg elementa(FirstL i EndL), funkcija za umetanje elementa(InsertL), funkcija koja vraća vrijednost elementa na nekoj poziciji(RetrieveL) te funkcije za brisanje pojedinog elementa(DeleteL) ili cijele liste(DeleteAllL).

 1. struct elementtype{
 2. int sifra;
 3. char naziv[30];
 4. char vrsta[30];
 5. float cijena;
 6. struct{
 7. int dan, mjesec, godina;
 8. }datum_dostave;
 9. };
 10.  
 11. struct lis {
 12. elementtype value;
 13. lis *next;
 14. };
 15.  
 16. typedef lis *element;
 17. typedef lis list;
 18.  
 19. void DeleteAllL(list* L){
 20. while(L->next){
 21. element toDelete = L->next;
 22. if(L->next){
 23. L->next = toDelete->next;
 24. delete toDelete;
 25. }
 26. }
 27. delete L;
 28. L = NULL;
 29. }
 30.  
 31.  
 32. list* InitL(list* L){
 33. if(L!=NULL)
 34. DeleteAllL(L);
 35. else{
 36. list *newList = new list;
 37. newList->next = NULL;
 38. return newList;
 39. }
 40. return NULL;
 41. }
 42.  
 43. element FirstL(list* L){
 44. return L;
 45. }
 46.  
 47. element EndL(list* L){
 48. element current = L;
 49. while(current->next){
 50. current = current->next;
 51. }
 52. return current;
 53. }
 54.  
 55. element NextL(element p, list *L){
 56. if(p!=NULL){
 57. if(p==EndL(L)){
 58. return NULL;
 59. }
 60. return p->next;
 61. }
 62. return EndL(L);
 63. }
 64.  
 65. element PreviousL(element p, list *L){
 66. element current = L;
 67. while(current){
 68. if(current->next == p )
 69. return current;
 70. current = current->next;
 71. }
 72. return NULL;
 73. }
 74.  
 75. element LocateL(elementtype el, list* L){
 76. element current = L;
 77. while(current->next){
 78. if(current->next->value.sifra == el.sifra)
 79. return current;
 80. current = current->next;
 81. }
 82. return NULL;
 83. }
 84.  
 85. void InsertL(elementtype el, element p, list* L){
 86. if(p==NULL)
 87. return;
 88. else{
 89. element novi = new lis;
 90. novi->value = el;
 91. novi->next = p->next;
 92. p->next = novi;
 93. }
 94. }
 95.  
 96. void DeleteL(element p, list* L){
 97. element toDelete = p->next;
 98. if(toDelete){
 99. p->next = toDelete->next;
 100. delete toDelete;
 101. }
 102. }
 103.  
 104. elementtype RetrieveL(element p, list* L){
 105. return p->next->value;
 106. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.