Posted By

msestak2 on 11/10/12


Tagged

initl endl locatel retrievel deletl insertl


Versions (?)

Lista_polje.h


 / Published in: C++
 

U ovoj biblioteci su definirane funkcije za izvršavanje operacija nad ATP listom: iniciranje prazne liste(InitL), funkcije koje vraćaju pozicije prvog i zadnjeg elementa(FirstL i EndL), funkcija za umetanje elementa(InsertL), funkcija koja vraća vrijednost elementa na nekoj poziciji(RetrieveL) te funkcije za brisanje pojedinog elementa(DeleteL) ili cijele liste(DeleteAllL).

 1. typedef int element;
 2.  
 3. struct elementtype{
 4. int sifra;
 5. char naziv[30];
 6. char vrsta[30];
 7. float cijena;
 8. struct{
 9. int dan, mjesec, godina;
 10. }datum_dostave;
 11. };
 12.  
 13. struct Lis {
 14. elementtype values[10000];
 15. int cursor;
 16. };
 17.  
 18. typedef struct Lis list;
 19.  
 20. list* InitL(list* L){
 21. if(L == NULL){
 22. L=new list;
 23. L->cursor = 0;
 24. }
 25. else{
 26. L->cursor = 0;
 27. }
 28. return L;
 29. }
 30.  
 31. element FirstL(list* L){
 32. return 0;
 33. }
 34.  
 35. element EndL(list* L){
 36. return L->cursor;
 37. }
 38.  
 39. element NextL(element p, list* L){
 40. if(p == L->cursor)
 41. return L->cursor;
 42. return p+1;
 43. }
 44.  
 45. element PreviousL(element p, list* L){
 46. if(p==0)
 47. return 0;
 48. return p-1;
 49. }
 50.  
 51. element LocateL(elementtype el, list* L){
 52. for(element current = FirstL(L); current != EndL(L); current = NextL(current,L)){
 53. if(el.sifra == L->values[current].sifra)
 54. return current;
 55. }
 56. return EndL(L);
 57. }
 58.  
 59. void InsertL(elementtype el, element p, list* L){
 60. for(element current = L->cursor; current > p; current--){
 61. L->values[current] = L->values[current-1];
 62. }
 63. L->values[p] = el;
 64. L->cursor++;
 65. }
 66.  
 67. void DeleteL(element p, list* L){
 68. for(element current = p; current < L->cursor-1; current++){
 69. L->values[current] = L->values[current+1];
 70. }
 71. L->cursor--;
 72. }
 73.  
 74. elementtype RetrieveL(element p, list* L){
 75. return L->values[p];
 76. }
 77.  
 78. void DeleteAllL(list* L){
 79. L->cursor=0;
 80. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.