Posted By

davucina on 12/03/11


Tagged

red Strukture podataka simulacija ATP


Versions (?)

Simulacija reda liječničke ordinacije


 / Published in: C++
 

 1. zadatak: simulacija reda liječničke ordinacije, strukture podataka.
 1. #include <iostream>
 2. #include <ctime>
 3. //#include "red_pokazivac.h"
 4. #include "red_polje.h"
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int broj_pacijenata = 0;
 8. tpacijent *p_pacijent, *r_pacijent;
 9. bool sim = false;
 10.  
 11. void generiranje () {
 12. int n;
 13. do {
 14. cout << "\nKoliko parova slucajnih brojeva zelite generirati? ";
 15. cin >> n;
 16. if (n<1) cout << "Greska! Unesli ste krivi broj!\n";
 17. } while(n<1);
 18. broj_pacijenata += n;
 19. p_pacijent = new tpacijent [n];
 20. r_pacijent = new tpacijent [n];
 21. for (int i=0; i<broj_pacijenata; i++) {
 22. r_pacijent[i].Xi = rand()%10000+1;
 23. r_pacijent[i].Yi = rand()%10000+1;
 24. r_pacijent[i].P = rand()%4+1;
 25. }
 26. cout << "\nZapisi su uspjesno izgenerirani i dodani u polje.\n";
 27. }
 28.  
 29. int provjera_zapisa (int P, int broj) {
 30. if (broj == 0)
 31. return -1;
 32. int br = -1;
 33. for (int i=0; i<broj; i++) {
 34. if (FrontQ(red).P > P && br<0) br = i;
 35. EnQueueQ(FrontQ(red),red);
 36. DeQueueQ(red);
 37. }
 38. if (br >= 0) return br;
 39. else return -1;
 40. }
 41.  
 42. void cekanje (int sec) {
 43. clock_t kraj;
 44. kraj = clock() + sec*CLOCKS_PER_SEC;
 45. while (clock() < kraj) {}
 46. }
 47.  
 48. clock_t vrijeme_pocetak, vrijeme_kraj;
 49.  
 50. void simulacija (bool prioritet) {
 51. for (int i=0; i<broj_pacijenata; i++)
 52. p_pacijent[i] = r_pacijent[i];
 53. vrijeme_pocetak = clock();
 54. if (broj_pacijenata == 0) {
 55. cout << "\nPolje je prazno, koristite mogucnost 1.\n";
 56. sim = false;
 57. return;
 58. }
 59. char p_prioritet[4][50] = {"kriticni slucaj", "rizicni slucaj", "slucaj niskog rizika", "nije hitan slucaj"};
 60. tpacijent pacijent;
 61. int i=0, broj=0, br_zap;
 62. cout << endl;
 63. cout << "Simulacija:\n";
 64. while (i<broj_pacijenata || !IsEmptyQ(red)) {
 65. cout << "-------------------------------------------------------------------------------\n";
 66. if (i == 0) {
 67. pacijent = p_pacijent[i];
 68. i++;
 69. cout << "Prvi pacijent je usao u ordinaciju. Tamo ce provesti " << pacijent.Yi << " vremenskih jedinica.\n";
 70. if (prioritet) cout << "Njegov prioritet je " << p_prioritet[pacijent.P-1] << ".\n";
 71. cekanje(1);
 72. }
 73. else if (i < broj_pacijenata) {
 74. if (pacijent.Yi > p_pacijent[i].Xi) {
 75. pacijent.Yi -= p_pacijent[i].Xi;
 76. cout << "U cekaonicu je usao novi pacijent.";
 77. if (!prioritet) EnQueueQ(p_pacijent[i], red);
 78. else {
 79. cout << " Njegov prioritet je: " << p_prioritet[p_pacijent[i].P-1] << ".\n";
 80. br_zap = provjera_zapisa(p_pacijent[i].P, broj);
 81. if (br_zap >= 0) {
 82. provjera_zapisa (5, br_zap);
 83. EnQueueQ(p_pacijent[i], red);
 84. provjera_zapisa(5, broj-br_zap);
 85. if (br_zap)
 86. cout << "Pacijent je preskocio " << broj - br_zap << " pacijenta/pacijenata u redu jer ima veci prioritet.\n";
 87. else
 88. cout << "Pacijent je dosao na celo reda jer ima najveci prioritet.\n";
 89. cekanje(1);
 90. }
 91. else EnQueueQ(p_pacijent[i], red);
 92. }
 93. i++;
 94. broj++;
 95. cout << "U cekaonici je trenutno " << broj << " pacijenata.\n";
 96. cout << "Pacijent u ordinaciji ce se tamo zadrzati: " << pacijent.Yi << " vremenskih jedinica.\n";
 97. cekanje(1);
 98. }
 99. else if (pacijent.Yi < p_pacijent[i].Xi) {
 100. p_pacijent[i].Xi -= pacijent.Yi;
 101. if (IsEmptyQ(red)) {
 102. pacijent = p_pacijent[i];
 103. i++;
 104. }
 105. else {
 106. pacijent = FrontQ(red);
 107. DeQueueQ(red);
 108. broj--;
 109. }
 110. cout << "U ordinaciju je usao novi pacijent. Tamo ce provesti: " << pacijent.Yi << " vremenskih jedinica.\n";
 111. if (prioritet) cout << "Njegov prioritet je: " << p_prioritet[pacijent.P-1] << ".\n";
 112. cout << "U cekaonici je trenutno " << broj << " pacijent/pacijenata.\n";
 113. cekanje(1);
 114. }
 115. else {
 116. cout << "U cekaonicu je usao novi pacijent.\n";
 117. if (!prioritet) EnQueueQ(p_pacijent[i], red);
 118. else {
 119. cout << " Njegov prioritet je: " << p_prioritet[p_pacijent[i].P-1] << ".\n";
 120. br_zap = provjera_zapisa(p_pacijent[i].P, broj);
 121. if (br_zap >= 0) {
 122. provjera_zapisa(5, br_zap);
 123. EnQueueQ(p_pacijent[i], red);
 124. provjera_zapisa(5, broj - br_zap);
 125. if (br_zap)
 126. cout << "Pacijent je preskocio " << broj - br_zap << " pacijenta/pacijenata u redu jer ima veci prioritet.\n";
 127. else
 128. cout << "Pacijent je dosao na celo reda jer ima najveci prioritet.\n";
 129. }
 130. else EnQueueQ(p_pacijent[i], red);
 131. }
 132. i++;
 133. pacijent = FrontQ(red);
 134. DeQueueQ(red);
 135. cout << "U ordinaciju je usao novi pacijent. Tamo ce provesti: " << pacijent.Yi << " vremenskih jedinica.\n";
 136. if (prioritet) cout << "Njegov prioritet je: " << p_prioritet[pacijent.P-1] << ".\n";
 137. cout << "U cekaonici je trenutno " << broj << " pacijent/pacijenata.\n";
 138. cekanje(1);
 139. }
 140. }
 141. else {
 142. pacijent = FrontQ(red);
 143. DeQueueQ(red);
 144. cout << "U ordinaciju je usao novi pacijent. Tamo ce provesti: " << pacijent.Yi << " vremenskih jedinica.\n";
 145. broj--;
 146. if (prioritet) cout << "Njegov prioritet je: " << p_prioritet[pacijent.P-1] << ".\n";
 147. cout << "U cekaonici je trenutno " << broj << " pacijent/pacijenata.\n";
 148. }
 149. }
 150. vrijeme_kraj = clock();
 151. broj_pacijenata = 0;
 152. sim = true;
 153. InitQ(red);
 154. }
 155. void vrijeme () {
 156. if (broj_pacijenata == 0 && !sim) {
 157. cout << "\nGreska! Niste pokrenuli simulaciju.\n";
 158. return;
 159. }
 160. cout << "\nZadnja simulacija je trajala " << ((float)vrijeme_kraj-vrijeme_pocetak)/1000 << " sec.\n";
 161. }
 162. int main () {
 163. int izbor;
 164. InitQ(red);
 165. srand(time(0));
 166. rand();
 167. do {
 168. cout << "Izbornik:\n";
 169. cout << "1. Generiranje niza od N parova slucajnih brojeva [1-10000]\n";
 170. cout << "2. Simulacija reda lijecnicke ordinacije [bez prioriteta]\n";
 171. cout << "3. Simulacija reda lijecnicke ordinacije [s prioritetom]\n";
 172. cout << "4. Izracun vremena trajanja simulacije\n";
 173. cout << "0. Izlaz iz programa\n";
 174. cout << "Vas izbor: ";
 175. cin >> izbor;
 176. switch (izbor) {
 177. case 1:
 178. generiranje();
 179. break;
 180. case 2:
 181. simulacija(0);
 182. break;
 183. case 3:
 184. simulacija(1);
 185. break;
 186. case 4:
 187. vrijeme();
 188. break;
 189. case 0:
 190. cout << endl;
 191. system("pause");
 192. return 0;
 193. }
 194. cout << endl;
 195. } while (1);
 196. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.