Posted By

maretic_kristian on 12/03/11


Tagged

red polje implementacija reda


Versions (?)

Red_polje.h


 / Published in: C++
 

URL: /

Implementacija reda pomocu cirkularnog polja

 1. // Implementacija programa pomoću polja - Kristian Maretić
 2.  
 3.  
 4. #include <iostream>
 5. using namespace std;
 6.  
 7. #define velicina_reda 10000 // definiranje veličine reda
 8.  
 9. typedef int el_reda_ordinacije;
 10. typedef struct red_ordinacija red;
 11.  
 12. struct pacijent // struktura podataka koji se zapisuju u red
 13. {
 14. int x, y; // random upisani brojevi
 15. int rb_pacijenta; // redni broj pacijenta
 16. int prioritet; // prioritet pacijenta
 17. };
 18.  
 19.  
 20. struct red_ordinacija // struktura reda
 21. {
 22. pacijent p[velicina_reda]; // vrijednost elementa u redu (svakog pacijenta)
 23. el_reda_ordinacije front,rear; // definiranje prvog i poslijednjeg elementa reda
 24. };
 25.  
 26. int AddOne(int n) // provjera ostatak cjelobrojnog dijeljenja (modulo) reara/ ili fonta s ukupnom veličinom reda
 27. {
 28. return((n+1)%velicina_reda); // vraća ostatk cjelobrojnog dijeljenjadijeljenja
 29. }
 30.  
 31. bool IsEmptyQ(red *_r) // provjera je li red prazan
 32. {
 33. bool retVal;
 34. if( AddOne(_r -> rear)== _r -> front) // provjera cirkularnog polja ukoliko je ostatak cjelobrojnog djeljenja posljednjeg elementa u redu
 35. { // i veličine reda jednak prvom elementu reda, red je prazan
 36. retVal = true;
 37. }
 38. else
 39. {
 40. retVal = false;
 41. }
 42. return retVal;
 43. }
 44.  
 45. void InitQ(red *_r) // inicijalizacija praznog reda
 46. {
 47. _r -> front = 0; // red je inicijaliziran ako se zauzme cijela njegova veličina - čelo na 0-tu adresu
 48. _r -> rear = velicina_reda-1; // začelje na 9999-tu adresu
 49. }
 50.  
 51. pacijent FrontQ(red *_r) // vraćanje vrijednosti elementa koji se nalazi na čelu reda
 52. {
 53. if (!IsEmptyQ(_r)) // provjera da li je red prazan
 54. {
 55. return _r -> p [_r -> front]; // postavlja pacijentu vrijednost elementa sa čela reda
 56. }
 57. }
 58.  
 59. void DeQueueQ(red *_r) // brisanje elementa s čela reda
 60. {
 61. if (!IsEmptyQ(_r)) // provjera da li je red prazan
 62. {
 63. _r -> front = AddOne(_r -> front); // adresa čela reda je ostatak cjelobrojnog djeljenja trenutnog čela reda i ukupne veličine reda
 64. }
 65. }
 66.  
 67. void EnQueueQ (pacijent x, red *_r) // dodavanje novog elementa na začelje reda
 68. {
 69. _r -> rear = AddOne(_r->rear); // postavljanje novog elementa na začelje (pacijenta) - povečanje je ostatak cjelobrojnog djeljenja veličine reda i
 70. // adrese elementa začelja
 71. _r -> p [_r -> rear]= x; // postavljanje vrijednosti pacijenta u element na začelju reda
 72. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.