Posted By

tomi91 on 11/29/11


Tagged

red program polje simulacija ordinacija pacijent lijecnik


Versions (?)

glavni_program.cpp


 / Published in: C++
 

Glavni program - simulacija lijecnicke ordinacije

 1. #include <iostream>
 2. #include <iomanip>
 3. #include <ctime>
 4. #include "red_polje.h"
 5. //#include "red_pokazivac.h"
 6. using namespace std;
 7.  
 8. void ispis(int parovi[], int prioritet[], int br) { // Prikaz stanja
 9. cout<<"--------------------------------------------------\n";
 10. cout<<setw(10)<<"-Xi-"<<setw(10)<<"-Yi-"<<setw(26)<<"-Prioritet-\n";
 11. cout<<"--------------------------------------------------\n";
 12. for(int i=0; i<br; i++)
 13. cout<<setw(10)<<parovi[i]<<setw(10)<<parovi[br+i]<<setw(20)<<prioritet[i]<<endl;
 14. cout<<"--------------------------------------------------\n";
 15. }
 16.  
 17. void f1(int parovi[], int prioritet[], int br) { // Generiranje pacijenata
 18. srand((unsigned)time(0));
 19. for(int i=0; i<br; i++){
 20. parovi[i]=rand()%10000+1;
 21. parovi[br+i]=rand()%10000+1;
 22. prioritet[i]=rand()%4+1;
 23. }
 24. }
 25.  
 26. void f2(int parovi[], int br) { // Simulacija cekaonice
 27. red *queue=InitQ(queue); // inicijalizacija praznog reda
 28. int ulaz,izlaz,j,i,pom;
 29. ulaz=izlaz=j=i=pom=0; // ulaz=0 -> prethodno vrijeme
 30. pomocna x;
 31. while(j<br){
 32. x.x=parovi[j];
 33. x.y=parovi[br+j++];
 34. EnQueueQ(x, queue);
 35. cout<<++i<<". pacijent:\n";
 36. pom=FrontQ(queue).x;
 37. cout<<"Na celu reda je: "<<pom<<endl; // prikaz reda
 38. cout<<"Vrijeme dolaska: "<<ulaz<<endl;
 39. izlaz=FrontQ(queue).y;
 40. cout<<"Vrijeme unutra: "<<izlaz<<endl;
 41. ulaz+=izlaz; // + proteklo vrijeme yi
 42. cout<<"Vrijeme odlaska: "<<ulaz<<endl<<endl;
 43. ulaz+=pom; // + xi jedinica "ceka" sljedeci pacijent
 44. DeQueueQ(queue);
 45. }
 46. cout<<"----------------------------------------------------------------\n";
 47. cout<<"Simulacija je gotova!\n";
 48. delete [] queue;
 49. }
 50.  
 51. void f3(int parovi[], int prioritet[], int br) { // Simulacija cekaonice (modifikacija)
 52. int *paroviB = new int[2*br];
 53. int *prioritetB = new int[2*br];
 54. int i,j,tmpA,tmpB,tmpC;
 55. for(i=0; i<br; i++){ // kopiranje u pomocna polja
 56. paroviB[i]=parovi[i];
 57. paroviB[br+i]=parovi[br+i];
 58. prioritetB[i]=prioritet[i];
 59. }
 60. for(i=1;i<br;i++){ // uzlazno sortiranje umetanjem
 61. tmpA=prioritetB[i]; // atributi za zamjenu
 62. tmpB=paroviB[i];
 63. tmpC=paroviB[br+i];
 64. j=i-1;
 65. while(j>=0 && prioritetB[j]>tmpA){
 66. prioritetB[j+1]=prioritetB[j];
 67. paroviB[j+1]=paroviB[j];
 68. paroviB[br+j+1]=paroviB[br+j--];
 69. }
 70. prioritetB[j+1]=tmpA;
 71. paroviB[j+1]=tmpB;
 72. paroviB[br+j+1]=tmpC;
 73. }
 74.  
 75. f2(paroviB,br); //simulacija
 76. delete [] paroviB, prioritetB;
 77. }
 78.  
 79. void simuliraj(int parovi[], int prioritet[], int br, int zadatak){
 80. cout<<"Prikaz stanja na pocetku\n";
 81. ispis(parovi,prioritet,br);
 82. double pocetak=clock();
 83. if(zadatak==1) f2(parovi,br); // poziv funkcije za simulaciju
 84. else f3(parovi,prioritet,br); // poziv funkcije za simulaciju (modifikacija)
 85. double kraj=clock();
 86. cout<<"Vrijeme simuliranja: "<<(kraj-pocetak)<<" stotinki sekunde!\n\n";
 87. }
 88.  
 89. void izbornik(int *&parovi, int *&prioritet, int br){
 90. int izbor,generirano=0;
 91. do{
 92. system("cls");
 93. cout << "1. Generiranje pacijenata" << endl;
 94. cout << "2. Pokretanje simulacije cekaonice" << endl;
 95. cout << "3. Pokretanje simulacije cekaonice (modifikacija)" << endl;
 96. cout << "9. Izlaz iz programa\n" << endl;
 97. cout << "Vas izbor: ";
 98. cin >> izbor;
 99. if(generirano==0 && izbor!=9 && izbor!=1){
 100. cout<<"Prvo odaberite generiranje pacijenata!\n";
 101. system("pause"); continue;
 102. }
 103. switch(izbor){
 104. case 1:
 105. f1(parovi,prioritet,br);
 106. generirano=1;
 107. ispis(parovi,prioritet,br);
 108. break;
 109. case 2: simuliraj(parovi,prioritet,br,1); break;
 110. case 3: simuliraj(parovi,prioritet,br,2); break;
 111. case 9: cout<<"Kraj !!!\n"; break;
 112. default: cout<<"Krivi unos\n";
 113. }
 114. system("pause");
 115. }while(izbor!=9);
 116. }
 117. int main() {
 118. int br;
 119. cout<<"Program za simulaciju rada lijecnicke ordinacije\n...\nUnesite broj pacijenata: ";
 120. cin>>br;
 121. int *parovi = new int[2*br];
 122. int *prioritet = new int[2*br];
 123. izbornik(parovi, prioritet, br); // poziv izbornika
 124. delete [] parovi, prioritet;
 125. return 0;
 126. }

Report this snippet  

Comments

RSS Icon Subscribe to comments
Posted By: tomi91 on November 29, 2011

Ovdje je prikazan kod samog programa odnosno njegova realizacija. Sam program je realiziran tako da na pocetku unosimo broj pacijena, a kasnije se opcijom 1 generira uneseni broj parova (pacijenata) slucajnih brojeva. Generalno sto se tice glavnog programa, realiziran je pomocu 6 funkcija (bez main). U funkciji main imam dinamicko alocirano polje cjelih brojeva u koje ce biti uneseni slucajni brojevi. Zatim, mjerenje vremena mi je drugacije, imam pregledan ispis trenutnog stanja u "cekaonici" itd.

You need to login to post a comment.