Posted By

ivpusic on 01/06/11


Tagged

i te binarno Implementacije opcenitog stabla demonstracije izvrsavanja


Versions (?)

Zadatak4StrukturePodataka


 / Published in: C++
 

 1. //Main()
 2.  
 3.  
 4. #include<iostream>
 5. using namespace std;
 6. //#include "pokazivac_three.h"
 7. #include "polje_three.h"
 8. #include "opcenito.h"
 9.  
 10. void opcenitoStablo(){
 11. tree *tree;
 12. int vrijednost;
 13. cout<<"Pocetna vrijednost korijena je 1"<<endl;
 14. tree=InitT(1,tree);
 15. cout<<"Unesite vrijdnost cvora (cvor 2): ";cin>>vrijednost;
 16. CreateT(vrijednost,2,tree);
 17. cout<<"Unesite jos jednu vrijednost cvora (cvor 3): ";cin>>vrijednost;
 18. CreateT(vrijednost,3,tree);
 19.  
 20. cout<<"Vrijednost treceg cvora je: "<<LabelT(2,tree)<<endl<<endl;
 21.  
 22. cout<<"Prvo dijete od cvora 2: "<<FirstChildT(2,tree)<<endl;
 23. cout<<"Roditelj od cvora 3: "<<ParentT(3,tree)<<endl;
 24.  
 25. cout<<"Unesite novu vrijednost treceg cvora: ";cin>>vrijednost;
 26. ChangeLabelT(vrijednost,2,tree);
 27.  
 28. cout<<"Nova vrijednost treceg cvora je: "<<LabelT(2,tree)<<endl<<endl;
 29.  
 30. cout<<"Brisanje cvora 2..."<<endl;
 31. DeleteT(2,tree);
 32. cout<<"Cvor 2 izbrisan..."<<endl;
 33.  
 34. cout<<"Dealokacija stabla..."<<endl<<endl;
 35.  
 36. delete tree;
 37. }//OpcenitoStablo
 38.  
 39. void binarnoStablo(){
 40. cout << "Inicijalizacija stabla" << endl;
 41. bt* stablo = InitB(1, stablo);
 42. cout << "Korijen: " << LabelB(RootB(stablo), stablo)<< endl << endl;
 43.  
 44. cout << "Kreiranje lijevog dijeteta 15 " << endl;
 45. CreateLeftB(15, RootB(stablo), stablo);
 46. cout << "Kreiranje desnog dijeta 3 " << endl << endl;
 47. CreateRightB(3, RootB(stablo), stablo);
 48.  
 49. cout << "Lijevo dijete korijena: " << LabelB(LeftChildB(RootB(stablo), stablo), stablo)<<endl;
 50. cout << "Desno dijete korijena: " << LabelB(RightChildB(RootB(stablo), stablo), stablo)<<endl<<endl;
 51.  
 52. cout << "Kreiranje lijevog djeteta 4 lijevom djetetu korijena (cvor 15)" << endl;
 53. CreateLeftB(4, LeftChildB(RootB(stablo), stablo), stablo);
 54. cout << "Kreiranje desnog djeteta 5 lijevom djetetu korijana (cvor 15)" << endl;
 55. CreateRightB(5, LeftChildB(RootB(stablo), stablo), stablo);
 56.  
 57. cout << "Kreiranje lijevog djeteta 6 desnom djetetu korijana (cvor 3)" << endl;
 58. CreateLeftB(6, RightChildB(RootB(stablo), stablo), stablo);
 59.  
 60. cout << "Kreiranje desnog djeteta 7 desnom djetetu korijana (cvor 3)" << endl;
 61. CreateRightB(7, RightChildB(RootB(stablo), stablo), stablo);
 62. cout<<endl;
 63.  
 64. cout << "Lijevo dijete desnog dijeteta korijena: ";
 65. cout << LabelB(LeftChildB(RightChildB(RootB(stablo), stablo), stablo), stablo) << endl << endl;
 66.  
 67. cout << "Mijenjanje cvora 6 u 16: " << endl << endl;
 68. ChangeLabelB(16, LeftChildB(RightChildB(RootB(stablo), stablo), stablo), stablo);
 69. cout << "Lijevo dijete desnog dijeteta korijena: ";
 70. cout << LabelB(LeftChildB(RightChildB(RootB(stablo), stablo), stablo), stablo) << endl << endl;
 71.  
 72. cvor pom = RightChildB(RightChildB(RootB(stablo), stablo), stablo);
 73. cout << "Roditelj cvora 7 je: " << LabelB(ParentB(pom, stablo), stablo) << endl << endl;
 74.  
 75. cout << "Brisanje cvora 3 i svih njegovih potomaka..." << endl;
 76. DeleteB(RightChildB(RootB(stablo), stablo), stablo);
 77. cout<<endl;
 78.  
 79. }//binarnoStablo
 80.  
 81.  
 82. int main() {
 83. int izbor;
 84. do{
 85. cout<<"0. Izlaz iz programa"<<endl;
 86. cout<<"1. Binarno stablo"<<endl;
 87. cout<<"2. Opcenito stablo"<<endl;
 88.  
 89. cout<<"Vas izbor je: ";
 90.  
 91. cin >> izbor;
 92. cout<<endl;
 93. if(izbor == 1) binarnoStablo();
 94. if(izbor == 2) opcenitoStablo();
 95. }while(izbor != 0);
 96.  
 97. system("pause");
 98. return 0;
 99. }
 100.  
 101.  
 102. //Implementacija opcenitog stabla
 103.  
 104.  
 105. struct Cvor
 106. {
 107. int Label;
 108. int PrvoDijete;
 109. int SljedeciBrat;
 110. };//struct
 111.  
 112. struct tree
 113. {
 114. Cvor element[1000];
 115. int first;
 116. };//struct1
 117.  
 118. tree *InitT(int x,tree *stablo)//inicijalizacija
 119. {
 120. delete [] stablo->element;
 121. stablo=new tree;
 122. stablo->first=0;
 123. stablo->element[x].Label=x;
 124. stablo->first++;
 125. }//InitT
 126.  
 127. int FirstChildT(int x, tree *stablo)
 128. {
 129. if(x<0) return -1;
 130. else
 131. {
 132. if(x>=0 && ((x+1)!=0)) return stablo->element[x].PrvoDijete;
 133. else return -1;
 134. }
 135. }//FirstCildT
 136.  
 137. int NextSiblingT(int x, tree *stablo)
 138. {
 139. if(x<0) return -1;
 140. else
 141. {
 142. if(stablo->element[x].SljedeciBrat!=-1)return stablo->element[x].SljedeciBrat;
 143. else return -1;
 144. }
 145. }//NextSiblingT
 146.  
 147. int ParentT(int x, tree *stablo)
 148. {
 149. if(x>0) return x-1;
 150. else
 151. {
 152. if(x==0) return -1;
 153. else cout<<"Cvor ne postoji"<<endl;
 154. }
 155. }//ParentT
 156.  
 157. int LabelT(int x, tree *stablo)//vratiVrijednost
 158. {
 159. if(x<0) cout<<"Pogreska"<<endl;
 160. else
 161. {
 162. return stablo->element[x].Label;
 163. }
 164. }//LabelT
 165.  
 166. int ChangeLabelT(int x, int y, tree *stablo)
 167. {
 168. if(x<0) return -1;
 169. else stablo->element[y].Label=x;
 170. }//changeLabel
 171.  
 172. int RootT(tree *stablo)
 173. {
 174. return stablo->element[0].Label;
 175. }//RootT
 176.  
 177. int CreateT(int x, int y, tree *stablo)//dodavanje
 178. {
 179. stablo->element[stablo->first].Label=x;
 180. stablo->element[stablo->first].PrvoDijete=y;
 181. stablo->first++;
 182. }//CreateT
 183.  
 184. int DeleteT(int x, tree *stablo)//brisanje
 185. {
 186. if(x<0) return -1;
 187. else
 188. {
 189. if(stablo->element[x].PrvoDijete>0) DeleteT(stablo->element[x].PrvoDijete,stablo);
 190. else
 191. {
 192. stablo->element[x].Label=-1;
 193. stablo->first--;
 194. }
 195. }
 196. }//DeleteT
 197.  
 198. //Implementacija binarnog (polje)
 199.  
 200.  
 201. struct element {
 202. int label;
 203. int koristeno;
 204. };
 205.  
 206. struct bt {
 207. element elements[10000];
 208. };
 209.  
 210. typedef int cvor;
 211.  
 212. bt* InitB(int x, bt* T) {//incijalizacija
 213. if(T) delete T;
 214. T = new bt;
 215. for(int i = 0; i < 10000; i++)
 216. T->elements[i].koristeno = 0;
 217. T->elements[1].label = x;
 218. T->elements[1].koristeno = 1;
 219. return T;
 220. }//initB
 221.  
 222. void CreateLeftB(int x, cvor n, bt* T) {//kreiraj lijevo
 223. if(T->elements[n].koristeno == 0 || T->elements[2*n].koristeno == 1) {
 224. cout << "Greska" << endl << endl;
 225. return;
 226. }
 227. T->elements[2*n].koristeno = 1;
 228. T->elements[2*n].label = x;
 229. }//CreateLeftB
 230.  
 231. void CreateRightB(int x, cvor n, bt* T) {//kreiraj desno
 232. if(T->elements[n].koristeno == 0 || T->elements[2*n+1].koristeno == 1)
 233. {
 234. cout << "Greska" << endl << endl;
 235. return;
 236. }
 237. T->elements[2*n+1].koristeno = 1;
 238. T->elements[2*n+1].label = x;
 239. }//CreateRightB
 240.  
 241. cvor LeftChildB(cvor n, bt* T) {//lijevo dijete
 242. if(T->elements[n].koristeno == 0)
 243. return 0;
 244. if(T->elements[2*n].koristeno == 1)
 245. return 2*n;
 246. else return 0;
 247. }//LeftCildB
 248.  
 249. cvor RightChildB(cvor n, bt* T) {//desno dijete
 250. if(T->elements[n].koristeno == 0) return 0;
 251. if(T->elements[2*n+1].koristeno == 1) return 2*n+1;
 252. else return 0;
 253. }//RightCildB
 254.  
 255. cvor ParentB(cvor n, bt* T) {
 256. if(n == 1) return 0;
 257. if(n%2) n--;
 258. return n/2;
 259. }//ParentB
 260.  
 261. int LabelB(cvor n, bt* T) {
 262. return T->elements[n].label;
 263. }//LabelB
 264.  
 265. void ChangeLabelB(int x, cvor n, bt* T) {//zamjena
 266. if(T->elements[n].koristeno == 0) return;
 267. T->elements[n].label = x;
 268. }//ChangeLabelB
 269.  
 270. cvor RootB(bt* T) {
 271. if(T->elements[1].koristeno == 0) return 0;
 272. return 1;
 273. }//RootB
 274.  
 275. void DeleteB(cvor n, bt* T) {
 276. T->elements[n].koristeno = 0;
 277. if (LeftChildB(n, T)) DeleteB(LeftChildB(n, T), T);
 278. if (RightChildB(n, T)) DeleteB(RightChildB(n, T), T);
 279. }//DeleteB
 280.  
 281.  
 282. //Implementacija binarnog (pokazivac)
 283.  
 284.  
 285. struct element {
 286. int label;
 287. element *left,*right;
 288. };
 289.  
 290. typedef element *cvor;
 291. typedef element bt;
 292.  
 293. bt* InitB(int x, bt* T) {//inicijalizacija
 294. T = new element;
 295. T->label = x;
 296. T->left = NULL;
 297. T->right = NULL;
 298. return T;
 299. }//initB
 300.  
 301. void CreateLeftB(int x, cvor n, bt* T) {//novi lijevi
 302. if(n->left) {
 303. cout << "Greska" << endl << endl;
 304. return;
 305. }
 306. cvor novi = new element;
 307. n->left = novi;
 308. novi->label = x;
 309. novi->left = NULL;
 310. novi->right = NULL;
 311. }//CreateLeftB
 312.  
 313. void CreateRightB(int x, cvor n, bt* T) {//novi desni
 314. if(n->right) {
 315. cout << "Greska" << endl << endl;
 316. return;
 317. }
 318. cvor novi = new element;
 319. n->right = novi;
 320. novi->label = x;
 321. novi->left = NULL;
 322. novi->right = NULL;
 323. }//createRightB
 324.  
 325. cvor ParentB(cvor n, bt* T) {
 326. if (n == T) return NULL;
 327. cvor roditelj = NULL;
 328. if (T->left) {
 329. if (T->left == n) return T;
 330. else roditelj = ParentB(n, T->left);
 331. }
 332. if(T->right) {
 333. if (T->right == n) return T;
 334. else roditelj = ParentB(n, T->right);
 335. }
 336. return roditelj;
 337. }//parentB
 338.  
 339. int LabelB(cvor n, bt* T) {//vrati oznaku
 340. return n->label;
 341. }//labelB
 342.  
 343. void ChangeLabelB(int x, cvor n, bt* T) {
 344. if(!n) return;
 345. n->label = x;
 346. }//changeLabelB
 347.  
 348. cvor LeftChildB(cvor n, bt* T) {//lijevo dijete
 349. if(!n || !n->left) return NULL;
 350. return n->left;
 351. }//leftCildB
 352.  
 353. cvor RightChildB(cvor n, bt* T) {//desno dijete
 354. if(!n || !n->right) return NULL;
 355. return n->right;
 356. }//rightCildB
 357.  
 358. cvor RootB(bt* T) {
 359. if(!T) return NULL;
 360. return T;
 361. }//rootB
 362.  
 363. void DeleteB(cvor n, bt* T) {
 364. static bool jednom = false;
 365. if(!jednom) {
 366. cvor roditelj = ParentB(n, T);
 367. if(roditelj->left == n) roditelj->left = NULL;
 368. else roditelj->right = NULL;
 369. jednom = true;
 370. }
 371.  
 372. if(n->left) DeleteB(n->left, T);
 373. if(n->right) DeleteB(n->right, T);
 374. delete n;
 375. }//deleteB

Report this snippet  

You need to login to post a comment.