Posted By

dekisanta on 11/22/10


Tagged

red Queue


Versions (?)

Glavni program (red)


 / Published in: C++
 

URL: dekisanta_Z3_1

 1. struct tdata{
 2. char ime[15];
 3. char prezime[15];
 4. int god;
 5. float stanje;
 6. int trans;
 7. };
 8. //#include "red_polje.h"
 9. #include "red_pokazivac.h"
 10. #include <iostream>
 11. #include <iomanip>
 12. int br = 0;
 13. tdata zapis;
 14.  
 15. void izbornik(){
 16. cout << "\n---Izbornik---\n\n";
 17. cout << "1. Dodavanje zapisa o klijentima banke u red" << endl;
 18. cout << "2. Izbacivanje kreditno nesposobnih klijenata iz reda" << endl;
 19. cout << "3. Simulacija zatvaranja jednog i otvaranja drugog saltera" << endl;
 20. cout << "9. Kraj programa" << endl;
 21. cout << "Vas izbor:";
 22. }
 23.  
 24. void unos(tred *Q){
 25. cout << "\n---Unos---\n\n";
 26. cout << "Ime klijenta: ";
 27. cin >> zapis.ime;
 28. cout << "Prezime klijenta: ";
 29. cin >> zapis.prezime;
 30. do{
 31. cout << "Godina rodjenja klijenta: ";
 32. cin >> zapis.god;
 33. if(zapis.god < 1900 || zapis.god > 2000) cout << "Krivi unos!" << endl;
 34. }while(zapis.god < 1900 || zapis.god > 2000);
 35. cout << "Stanje na racunu klijenta: ";
 36. cin >> zapis.stanje;
 37. do{
 38. cout << "Unesite vrstu transakcije:\n(1 = uplata/isplata, 2 = placanje racuna, 3 = krediti): ";
 39. cin >> zapis.trans;
 40. if(zapis.trans < 1 || zapis.trans > 3) cout << "Krivi unos." << endl;
 41. }while(zapis.trans < 1 || zapis.trans > 3);
 42.  
 43. EnQueueQ(zapis, Q);
 44. br++;
 45. }
 46.  
 47. void premjestaj(tred *Q){
 48. tred pomocni;
 49. InitQ(&pomocni);
 50. int br2 = 0;
 51.  
 52. for(int i=0; i<br; i++){
 53. zapis = FrontQ(Q);
 54. if(zapis.god > 1945){//premjestaj u pomocni red
 55. EnQueueQ(zapis, &pomocni);
 56. DeQueueQ(Q);
 57. br2++;
 58. }
 59. else{
 60. EnQueueQ(zapis, Q);//premjestaj god>65 na kraj reda
 61. DeQueueQ(Q);
 62. }
 63. }//for
 64. for(int i=0; i<br2; i++){//vracanje u originalni red
 65. zapis = FrontQ(&pomocni);
 66. DeQueueQ(&pomocni);
 67. EnQueueQ(zapis, Q);
 68. }
 69. }
 70.  
 71. void ispis(tred *Q){
 72. if(IsEmptyQ(Q)) cout << "Red je prazan." << endl;
 73. else{
 74. cout << "\n---Ispis---\n\n";
 75. for(int i=0; i<br; i++){
 76. zapis = FrontQ(Q);
 77. cout << "----------------------------" << endl;
 78. cout << "Ime klijenta: " << zapis.ime << endl;
 79. cout << "Prezime klijenta. " << zapis.prezime << endl;
 80. cout << "Godina rodjenja klijenta: " << zapis.god << endl;
 81. cout << "Stanje na racunu: " << setprecision(2) << fixed << zapis.stanje << endl;
 82. cout << "Vrsta transakcije: ";
 83. if(zapis.trans == 1) cout << "uplata/isplata" << endl;
 84. else if(zapis.trans == 2) cout << "placanje racuna" << endl;
 85. else cout << "krediti" << endl;
 86. cout << "----------------------------" << endl;
 87.  
 88. DeQueueQ(Q);
 89. EnQueueQ(zapis, Q);
 90. }//for
 91. }//else
 92. }
 93.  
 94. void izbacivanje(tred *Q){
 95. int br2 = 0;
 96. if(IsEmptyQ(Q)) cout << endl;
 97. else{
 98. for(int i=0; i<br; i++){
 99. zapis = FrontQ(Q);
 100. if(zapis.trans == 3 && zapis.stanje < 100){
 101. DeQueueQ(Q);
 102. br2++;
 103. }
 104. else{
 105. DeQueueQ(Q);
 106. EnQueueQ(zapis, Q);//premjestaj na kraj reda
 107. }
 108. }//for
 109. }//else
 110. br -= br2;
 111. }
 112.  
 113. void simulacija(tred *Q){
 114. if(!IsEmptyQ(Q)){
 115. tdata holder = FrontQ(Q);
 116. DeQueueQ(Q);
 117. simulacija(Q);
 118. EnQueueQ(holder, Q);
 119. }
 120. }
 121.  
 122. int main(){
 123. tred Q;
 124. InitQ(&Q);
 125. int izbor;
 126. char jos;
 127.  
 128. do{
 129. izbornik();
 130. cin >> izbor;
 131. switch(izbor){
 132. case 1:
 133. do{
 134. unos(&Q);
 135. cout << "\nJos (d/n): ";
 136. cin >> jos;
 137. }while(jos == 'd' || jos == 'D');
 138. premjestaj(&Q);
 139. ispis(&Q);
 140. break;
 141.  
 142. case 2:
 143. izbacivanje(&Q);
 144. ispis(&Q);
 145. break;
 146.  
 147. case 3:
 148. simulacija(&Q);
 149. ispis(&Q);
 150. break;
 151.  
 152. case 9:
 153. cout << "Kraj programa." << endl;
 154. break;
 155.  
 156. default:
 157. cout << "Krivi unos!" << endl;
 158. }//switch
 159. }while(izbor != 9);
 160. cout << "Pritisnite ENTER za nastavak...";
 161. cin.ignore();
 162. cin.get();
 163. return 0;
 164. }

Report this snippet  

Comments

RSS Icon Subscribe to comments
Posted By: Vanny9 on November 22, 2010

Tvoja rekurzivna funkcija je napravljena na drugačiji način od moje, kao i funkcija za izbacivanje iz reda.

You need to login to post a comment.