Posted By

lumatijev on 11/22/10


Tagged

red sp pokazivac Strukture polje implementacija zadatak


Versions (?)

SP Zadatak 3


 / Published in: C++
 

 1. //red_polje.h
 2.  
 3. struct bankovni_klijenti{
 4. char imeprez[50];
 5. int godiste;
 6. int stanje;
 7. char trans;
 8. };
 9.  
 10. struct red{
 11. bankovni_klijenti e[10000];
 12. int p, z;
 13. };
 14.  
 15. typedef struct red queue;
 16. typedef struct bankovni_klijenti element;
 17.  
 18. red* InitQ(red *Q){
 19. Q = new red;
 20. Q -> p = 0;
 21. Q -> z = 9999;
 22. return Q;
 23. }
 24.  
 25. int AddOne(int n)
 26. {
 27. return ((n+1)%10000);
 28. }
 29.  
 30. element FrontQ(red *Q)
 31. {
 32. return Q -> e[Q -> p];
 33. }
 34.  
 35. void EnQueueQ(element x, red *Q)
 36. {
 37. Q -> z = AddOne(Q -> z);
 38. Q -> e[Q -> z] = x;
 39. }
 40.  
 41. void DeQueueQ(red *Q)
 42. {
 43. Q -> p = AddOne(Q -> p);
 44. }
 45.  
 46. bool IsEmptyQ(red *Q)
 47. {
 48. if(AddOne(Q -> z) == Q -> p)
 49. return true;
 50. return false;
 51. }
 52.  
 53. //red_pokazivac.h
 54.  
 55. struct bankovni_klijenti
 56. {
 57. char imeprez[50];
 58. int godiste;
 59. int stanje;
 60. char trans;
 61. };
 62.  
 63. struct elem
 64. {
 65. bankovni_klijenti e;
 66. elem *s;
 67. };
 68.  
 69. struct red
 70. {
 71. elem *p,*z;
 72. };
 73.  
 74. typedef struct bankovni_klijenti element;
 75. typedef struct red queue;
 76.  
 77. red* InitQ(red *Q)
 78. {
 79. elem *novi = new elem;
 80. Q = new red;
 81. novi -> s = NULL;
 82. Q -> z = novi;
 83. Q -> p = novi;
 84. return Q;
 85. }
 86.  
 87. bankovni_klijenti FrontQ(red *Q)
 88. {
 89. return Q -> p -> s -> e;
 90. }
 91.  
 92. void EnQueueQ(element x, red *Q)
 93. {
 94. elem *novi = new elem;
 95. novi -> e = x;
 96. novi -> s = NULL;
 97. Q -> z -> s = novi;
 98. Q -> z = novi;
 99. }
 100.  
 101. void DeQueueQ(red *Q)
 102. {
 103. elem *brisi = Q -> p;
 104. Q -> p = brisi -> s;
 105. delete brisi;
 106. }
 107.  
 108. bool IsEmptyQ(red *Q)
 109. {
 110. if(Q -> z == Q -> p)
 111. return true;
 112. return false;
 113. }
 114.  
 115. //banka.cpp
 116.  
 117. #include<iostream>
 118. #include "red_polje.h"
 119. //#include "red_pokazivac.h"
 120. using namespace std;
 121.  
 122. int brojac = 0;
 123.  
 124. void ispis(red *Q)
 125. {
 126. bankovni_klijenti novi;
 127. int broj = brojac;
 128. while(broj)
 129. {
 130. novi = FrontQ(Q);
 131. DeQueueQ(Q);
 132. cout << "Ime i prezime klijenta: " << novi.imeprez << endl;
 133. cout << "Godina rodjenja: " << novi.godiste << endl;
 134. cout << "Stanje na racunu (u, i, p, k): " << novi.stanje << endl;
 135. if(novi.trans == 'u' || novi.trans == 'i')
 136. cout << "Vrsta transakcije: uplata/isplata." << endl;
 137. if(novi.trans == 'p')
 138. cout << "Vrsta transakcije: placanje racuna." << endl;
 139. if(novi.trans == 'k')
 140. cout << "Vrsta transakcije: kreditiranje." << endl;
 141. cout << "------------------------------" << endl;
 142. EnQueueQ(novi,Q);
 143. broj--;
 144. }
 145. }
 146.  
 147. void dodavanje_klijenata(red *Q)
 148. {
 149. bankovni_klijenti novi;
 150. cout << "Ime i prezime klijenta: ";
 151. cin.ignore();
 152. cin.getline(novi.imeprez, 50);
 153. cout << "Godina rodjenja: ";
 154. cin >> novi.godiste;
 155. cout << "Stanje racuna: ";
 156. cin >> novi.stanje;
 157. cout << "Vrsta transakcije: (u, i, p, k): " << endl;
 158. cout << "Vas izbor: ";
 159. do
 160. {
 161. cin >> novi.trans;
 162. if((novi.trans != 'u') && (novi.trans != 'i') && (novi.trans != 'p') && (novi.trans != 'k'))
 163. cout << "Pogresan unos." << endl;
 164. }while((novi.trans != 'u') && (novi.trans != 'i') && (novi.trans != 'p') && (novi.trans != 'k'));
 165. EnQueueQ(novi, Q);
 166. cout << "----------------------------------" << endl << endl;
 167. brojac++;
 168. }
 169.  
 170. void stariji(red *Q)
 171. {
 172. red *pomocni = InitQ(pomocni);
 173. bankovni_klijenti novi;
 174. int broj = brojac;
 175. while(broj)
 176. {
 177. novi = FrontQ(Q);
 178. DeQueueQ(Q);
 179. if(novi.godiste > 1945)
 180. EnQueueQ(novi,pomocni);
 181. else
 182. EnQueueQ(novi,Q);
 183. broj--;
 184. }
 185. while(!IsEmptyQ(pomocni))
 186. {
 187. novi = FrontQ(pomocni);
 188. DeQueueQ(pomocni);
 189. EnQueueQ(novi,Q);
 190. }
 191. ispis(Q);
 192. }
 193.  
 194. void sredstva(red *Q)
 195. {
 196. red *pomocni = InitQ(pomocni);
 197. bankovni_klijenti novi;
 198. int broj = brojac;
 199. while(broj)
 200. {
 201. novi = FrontQ(Q);
 202. DeQueueQ(Q);
 203. if(!(novi.stanje < 100 && novi.trans == 'k'))
 204. EnQueueQ(novi,Q);
 205. else
 206. brojac--;
 207. broj--;
 208. }
 209. ispis(Q);
 210. }
 211.  
 212. void salteri(red *Q)
 213. {
 214. bankovni_klijenti novi;
 215. novi = FrontQ(Q);
 216. DeQueueQ(Q);
 217. if(!IsEmptyQ(Q)) salteri(Q);
 218. EnQueueQ(novi,Q);
 219. }
 220.  
 221. int main()
 222. {
 223. bool ima = false;
 224. red *Q = InitQ(Q);
 225. int izbor;
 226. do
 227. {
 228. cout << "Izbornik: " << endl;
 229. cout << "1. Dodavanje klijenata banke u red." << endl;
 230. cout << "2. Pustanje starijih klijenata." << endl;
 231. cout << "3. Izbacivanje klijenata s manjkom sredstava." << endl;
 232. cout << "4. Otvaranje / zatvaranje saltera." << endl;
 233. cout << "9. Kraj programa." << endl;
 234. cout << "Vas izbor: ";
 235. cin >> izbor;
 236. switch(izbor)
 237. {
 238. case 1:
 239. system("cls");
 240. for(int i=0; i<15; i++)
 241. {
 242. cout << "Klijenata u redu: " << i << endl;
 243. cout << "U redu slobodno: " << 15-i << " mjesta." << endl << endl;
 244. dodavanje_klijenata(Q);
 245. }
 246. ima = true;
 247. break;
 248. case 2:
 249. system("cls");
 250. if(!ima)
 251. {
 252. cout << "Nema podataka o klijentima." << endl;
 253. break;
 254. }
 255. stariji(Q);
 256. break;
 257. case 3:
 258. system("cls");
 259. if(!ima)
 260. {
 261. cout << "Nema podataka o klijentima." << endl;
 262. break;
 263. }
 264. sredstva(Q);
 265. break;
 266. case 4:
 267. system("cls");
 268. if(!ima)
 269. {
 270. cout << "Nema podataka o klijentima." << endl;
 271. break;
 272. }
 273. salteri(Q);
 274. ispis(Q);
 275. break;
 276. case 9:
 277. break;
 278. }
 279. }while(izbor != 9);
 280. system("pause");
 281. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.