Posted By

icepeak on 11/21/10


Tagged

Strukture podataka pokazivaci biblioteka zadatak treci


Versions (?)

Biblioteka pokazivaci


 / Published in: C++
 

 1. struct tklijent {
 2. char ime_prezime[20];
 3. int godina_rodjenja;
 4. int stanje;
 5. int transakcija;
 6. tklijent *sljedeci;
 7. } klijent;
 8.  
 9. struct queue {
 10. tklijent *front, *rear;
 11. };
 12.  
 13. tklijent FrontQ(queue* Q) {
 14. if (Q->front->sljedeci){
 15. strcpy(klijent.ime_prezime, Q->front->sljedeci->ime_prezime);
 16. klijent.godina_rodjenja = Q->front->sljedeci->godina_rodjenja;
 17. klijent.stanje = Q->front->sljedeci->stanje;
 18. klijent.transakcija = Q->front->sljedeci->transakcija;
 19. }
 20. return klijent;
 21. }
 22.  
 23. void EnQueueQ (tklijent x, queue* Q) {
 24. tklijent* novi = new tklijent;
 25. strcpy(novi->ime_prezime, x.ime_prezime);
 26. novi->godina_rodjenja = x.godina_rodjenja;
 27. novi->stanje = x.stanje;
 28. novi->transakcija = x.transakcija;
 29. novi->sljedeci = NULL;
 30.  
 31. Q->rear->sljedeci=novi;
 32. Q->rear = novi;
 33. }
 34.  
 35. void DeQueueQ(queue* Q) {
 36. tklijent* tekuci = Q->front;
 37. Q->front = tekuci->sljedeci;
 38. delete tekuci;
 39. }
 40.  
 41. queue* InitQ(queue* Q) {
 42. Q = new queue;
 43. tklijent* novi = new tklijent;
 44. Q->front = novi;
 45. Q->rear = novi;
 46. Q->front->sljedeci = NULL;
 47. return Q;
 48. }
 49.  
 50. bool IsEmptyQ(queue* Q) {
 51. if (Q->front == Q->rear) return 1;
 52. else return 0;
 53. }

Report this snippet  

Comments

RSS Icon Subscribe to comments
Posted By: jakljunic on November 22, 2010

Razlika ovog koda i mojeg je sto ja strukturu u koju spremam podatke o klijentima imam u glavnom programu. Jasmina Kljunic

Posted By: lkuzmin on November 22, 2010

Razlika izmedu ovih bibl i mojih je u tome Å¡to u funkciji EnQueueQ se kopira element po element iz sturkre

strcpy(novi->imeprezime, x.imeprezime);

novi->godinarodjenja = x.godinarodjenja;

novi->stanje = x.stanje;

novi->transakcija = x.transakcija;

kod je to u mojim bibliotekama rijeseno izjednjacanjem:sturkture novi i x u jednoj liniji koda.

Posted By: lkuzmin on November 22, 2010

Lea Kuzminski

You need to login to post a comment.