Posted By

mille9393 on 08/24/18


Tagged


Versions (?)

swäclockers


 / Published in: Java
 

sweeaclcockers

 1. import java.util.Scanner;
 2. import java.util.ArrayList;
 3.  
 4. public class Cashier {
 5.  
 6. ArrayList<Artikel> artikelLista = new ArrayList<>();
 7. static Cashier theCashier = new Cashier();
 8.  
 9. public static void main(String[] args) {
 10. Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 11.  
 12.  
 13. for (int i = 0; i < 2; i++) {
 14. System.out.println("Välkommen till kassan. Scanna in dina artiklar genom att skriva \n1. ArtikelNr\n2. Kvantitet\n3. Styckpris");
 15.  
 16. System.out.println("Skriv in artikelnummer: ");
 17. String artikelNr = scanner.next();
 18. System.out.println("Skriv in kvantitet: ");
 19. int kvantitet = scanner.nextInt();
 20. System.out.println("Skriv in produktpris: ");
 21. float prisPerProdukt = scanner.nextFloat();
 22.  
 23.  
 24. Artikel nyttKöp = new Artikel(artikelNr, kvantitet, prisPerProdukt);
 25. theCashier.artikelLista.add(nyttKöp);
 26.  
 27. }
 28. theCashier.getKöpLista();
 29.  
 30. }
 31.  
 32. public void getKöpLista() {
 33. System.out.println("Detta har du handlat");
 34. for (Artikel köpet : artikelLista) {
 35. System.out.println(köpet.getArtikelNr() + " " + köpet.getKvantitet() + " " + köpet.getPrisPerArtikel() + " - Totalsumma för denna produkt: " + köpet.calculateAmount());
 36. }
 37. }
 38.  
 39.  
 40. }
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45. public class Artikel {
 46.  
 47. private String artikelNr;
 48. private int kvantitet;
 49. private float prisPerArtikel;
 50.  
 51. public Artikel(String artikelNr, int kvantitet, float prisPerArtikel) {
 52.  
 53. if (kvantitet > 1) {
 54. calculateAmount();
 55. }
 56. if (kvantitet < 0) {
 57. this.kvantitet = 0;
 58. }
 59. if (prisPerArtikel < 0) {
 60. this.prisPerArtikel = 0.0f;
 61. } else {
 62.  
 63. this.artikelNr = artikelNr;
 64. this.kvantitet = kvantitet;
 65. this.prisPerArtikel = prisPerArtikel;
 66. }
 67. }
 68.  
 69. public float calculateAmount(){
 70.  
 71. float sum = kvantitet * prisPerArtikel;
 72. return sum;
 73. }
 74.  
 75.  
 76.  
 77. public String getArtikelNr() {
 78. return artikelNr;
 79. }
 80.  
 81. public void setArtikelNr(String artikelNr) {
 82. this.artikelNr = artikelNr;
 83. }
 84.  
 85. public int getKvantitet() {
 86. return kvantitet;
 87. }
 88.  
 89. public void setKvantitet(int kvantitet) {
 90. this.kvantitet = kvantitet;
 91. }
 92.  
 93. public float getPrisPerArtikel() {
 94. return prisPerArtikel;
 95. }
 96.  
 97. public void setPrisPerArtikel(float prisPerArtikel) {
 98. this.prisPerArtikel = prisPerArtikel;
 99. }
 100.  
 101. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.