Posted By

carmematas on 03/15/18


Tagged

arduino bluetooth practiques comunicacio


Versions (?)

Comunicació per Bluetooth


 / Published in: C++
 

Com comunicar la placa Arduino amb el Bluetooth del nostre dispositiu mobil

 1. // Des de l'aplicació del mòbil (bluetooth) s'encenen i
 2. //apaguen dos LEDs amb les fletxes UP/DOWN
 3. //Quan es prem la fletxa UP envía una 'U' que té un codi
 4. //ASCII de 85
 5. //Quan es prem la fletxa DOWN envía una 'D' que té un codi
 6. //ASCII de 68
 7.  
 8. #define LED1 8
 9. #define LED2 10
 10.  
 11. byte valor;
 12.  
 13. void setup(){
 14.  
 15. Serial.begin(9600);
 16. pinMode(LED1, OUTPUT);
 17. pinMode(LED2, OUTPUT);
 18.  
 19. }
 20.  
 21. void loop(){
 22. if (Serial.available()) valor = Serial.read();
 23. Serial.println(valor);
 24.  
 25. if (valor == 85) { // UP
 26. digitalWrite(LED1, HIGH);
 27. digitalWrite(LED2, LOW);}
 28. if (valor == 68) { // DOWN
 29. digitalWrite(LED2, HIGH);
 30. digitalWrite(LED1, LOW);}
 31.  
 32. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.