Posted By

carmematas on 03/15/18


Tagged

arduino LDR prctiques


Versions (?)

Detector de llum amb LDR


 / Published in: C++
 

URL: Detector de llum amb LDR

Codi per detectar la presència de llum amb una resistència LDR

 1. // Detector de llum amb LDR
 2.  
 3. #define pinLED 12
 4.  
 5. void setup() {
 6.  
 7. pinMode(pinLED, OUTPUT);
 8. Serial.begin(9600);
 9. }
 10.  
 11. void loop() {
 12.  
 13. int v = analogRead(A0);
 14. // El valor 600 (següent linia)s'ha d'ajustar depenen de la llum al taller
 15. // i del valor de la resistencia pull-down
 16. // poca llum -> v petit, molta llum -> v gran
 17. if (v < 600) digitalWrite(pinLED, HIGH);
 18. else digitalWrite(pinLED, LOW);
 19. Serial.println(v);
 20. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.