Posted By

icoder on 09/04/09


Tagged

library base


Versions (?)

jsCore


 / Published in: JavaScript
 

URL: http://icoder.dk

This i my base library with extensions to the JavaScript objects like String and Date

 1. // Udviddelser af Javascript objekterne. Generel funktionalitet og formatering
 2. var Globals = function() {
 3. var _jsonDateExp = /\/Date\((\d+)\)\//;
 4. var _bindingExp = /\{([^\}\:]+)(\:[^\}]+)?\}/g;
 5. var _idxBindingExp = /\{(\d)(\:[^\}]+)?\}/g;
 6.  
 7. var _monthNames = ["januar", "februar", "marts", "april", "maj", "juni", "juli", "august", "september", "oktober", "november", "december"];
 8. var _dayNames = ["søndag", "mandag", "tirsdag", "onsdag", "torsdag", "fredag", "lørdag"];
 9. return {
 10. jsonDateExp: function() { return _jsonDateExp; },
 11. bindingExp: function() { return _bindingExp; },
 12. idxBindingExp: function() { return _idxBindingExp; },
 13. monthNames: function() { return _monthNames; },
 14. dayNames: function() { return _dayNames; }
 15. }
 16. } ();
 17.  
 18. String.prototype.format = function() {
 19. ///<SUMMARY>Bruger strengen som bindingsudtryk, og indsætter argumenterne på de angivne pladser.
 20. ///Eks.: "Say: {0}".format("Hello World")</SUMMARY>
 21. /// <PARAM name="args" />Op til 10 objekter der skal indsættes i formateringsstrengen</PARAM>
 22. /// <RETURNS type="String" />
 23. var re = Globals.idxBindingExp();
 24. var params = arguments;
 25. var builder = this.replace(re, function() {
 26. if (arguments[1] >= params.length)
 27. throw new Error("String.format: Bindingsudtryk stemmer ikke over ens med antal af argumenter");
 28. var format = arguments[2] ? arguments[2].slice(1) : "";
 29. return format ? params[arguments[1]].format(format) : params[arguments[1]];
 30. });
 31. return builder;
 32. };
 33.  
 34. String.prototype.bind = function(item) {
 35. var re = Globals.bindingExp();
 36. var dateRe = Globals.jsonDateExp();
 37.  
 38. return this.replace(re, function() {
 39. if (typeof (item[arguments[1]]) == "undefined")
 40. throw new Error("String.bind: Ukendt bindingsudtryk: " + arguments[1]);
 41. var format = arguments[2] ? arguments[2].slice(1) : null;
 42. var key = arguments[1];
 43.  
 44. if (dateRe.test(item[key]))
 45. item[key] = eval(item[key].replace(dateRe, "new Date($1)"));
 46. return format ? item[key].format(format) : item[key];
 47. });
 48. };
 49.  
 50. String.prototype.repeat = function(n) {
 51. ///<SUMMARY>Gentager en given streng n gange</SUMMARY>
 52. return new Array(n + 1).join(this);
 53. };
 54.  
 55. String.prototype.capitalize = function() {
 56. /// <SUMMARY>Sætter begyndelsesbogstaver i strengen til store bogstaver.</SUMMARY>
 57. var re = /\b(\w)([\wæøå]*)\b/g;
 58. return this.replace(re, function() {
 59. if (arguments.length > 2)
 60. return arguments[1].toUpperCase() + arguments[2];
 61. return null;
 62. });
 63. };
 64.  
 65. String.prototype.compare = function(str) {
 66. ///<SUMMARY>Sammenligner med streng, og returnerer sortering alfabetisk</SUMMARY>
 67. if (this == str)
 68. return 0;
 69. var arr = [this, str];
 70. arr.sort();
 71. return arr[0] == this ? -1 : 1;
 72. };
 73.  
 74. Number.prototype.fix = function(n) {
 75. /// <SUMMARY>Returnerer tallet med foranstillede nuller</SUMMARY>
 76. /// <PARAM name="n" type="Integer" />Antal karakterer der skla returneres</PARAM>
 77. /// <RETURNS type="String" />
 78. var number = this.toString();
 79. if (number.length > n)
 80. return number;
 81.  
 82. var builder = "0".repeat(n);
 83. builder = builder.slice(0, builder.length - number.length) + number;
 84. return builder;
 85. };
 86.  
 87. Date.prototype.format = function(formatString) {
 88. /// <SUMMARY>Formaterer datoer i henhold til det angivne format</SUMMARY>
 89. /// <PARAM type="String" />F.eks.: d. MMM yy hh:mm eller: dd/MM-yyyy</PARAM>
 90. /// <RETURNS type="String" />
 91. var monthNames = Globals.monthNames();
 92. var builder = formatString;
 93.  
 94. if (m = formatString.match(/^j$/i))
 95. return "\\/Date({0})\\/".format(this.getTime());
 96.  
 97. if (m = formatString.match(/d{1,2}/)) {
 98. if (m[0].length == 1)
 99. builder = builder.replace(m[0], this.getDate());
 100. else
 101. builder = builder.replace(m[0], this.getDate().fix(2));
 102. }
 103. if (m = formatString.match(/M{1,3}/)) {
 104. var str = m[0].length < 3 ? (this.getMonth() + 1).fix(m[0].length) : monthNames[this.getMonth()];
 105. builder = builder.replace(m[0], str);
 106. }
 107. if (m = formatString.match(/y{2,4}/)) {
 108. var str = m[0].length == 2 ? this.getFullYear().toString().slice(2, 4) : this.getFullYear().fix(m[0].length);
 109. builder = builder.replace(m[0], str);
 110. }
 111. if (m = formatString.match(/h{1,2}/)) {
 112. builder = builder.replace(m[0], this.getHours().fix(m[0].length));
 113. }
 114. if (m = formatString.match(/m{1,2}/)) {
 115. builder = builder.replace(m[0], this.getMinutes().fix(m[0].length));
 116. }
 117. if (m = formatString.match(/s{1,2}/)) {
 118. builder = builder.replace(m[0], this.getSeconds().fix(m[0].length));
 119. }
 120. return builder;
 121. };
 122.  
 123. Date.parseJson = function(json) {
 124. ///<summary>Statisk metode på Date - parser json datoer</summary>
 125. var re = /\\\/Date(\d+)\\\//;
 126. var code = json.replace(re, "new Date($1)");
 127. if (code != this)
 128. throw new Error("Ikke en Json dato: " + json);
 129. return eval(code);
 130. };
 131.  
 132. Date.prototype.isPast = function() {
 133. return (new Date()) > this;
 134. };
 135.  
 136. Date.prototype.getDayName = function() {
 137. return Globals.dayNames()[this.getDay()];
 138. };
 139.  
 140. Date.prototype.isToday = function() {
 141. var today = new Date();
 142. return this.getFullYear() == today.getFullYear() && this.getMonth() == today.getMonth() && this.getDate() == today.getDate();
 143. }
 144.  
 145. Date.prototype.getWeek = function() {
 146. var date = new Date(Date.UTC(this.getFullYear(), this.getMonth(), this.getDate()));
 147. var IsoDayOfWeek = date.getDay() == 0 ? 7 : date.getDay(); // Søndag = 7
 148. date.setDate(date.getDate() + 4 - IsoDayOfWeek); // Ændre til nærmeste torsdag
 149. var DayOfYear = (date.getTime() - Date.UTC(date.getFullYear(), 0, 1)) / 864e5;
 150. var week = Math.floor(DayOfYear / 7) + 1;
 151. return week;
 152. };
 153.  
 154. Date.prototype.addDays = function(days) {
 155. var result = new Date(this.getTime() + (1000 * 60 * 60 * 24 * days));
 156. var dst = result.getHours() - this.getHours();
 157. if (dst)
 158. result = new Date(this.getTime() + (1000 * 60 * 60 * (24 + dst) * days));
 159. return result;
 160. };
 161.  
 162. Date.prototype.addMonth = function(months) {
 163. var result = new Date(this);
 164. result.setMonth(this.getMonth() + months);
 165. return result;
 166. };
 167.  
 168. Array.prototype.each = function(handler) {
 169. /// <SUMMARY>Iterator funktion, der kalder handleren for hvert element i arrayen: handler(item, idx)</SUMMARY>
 170. for (var i = 0; i < this.length; i++)
 171. handler(this[i], i);
 172. };
 173.  
 174. Array.prototype.where = function(predicate) {
 175. var predicateFunction;
 176.  
 177. if (typeof predicate == "string") {
 178. predicateFunction = function(itm) {
 179. with (itm) {
 180. return eval(predicate);
 181. }
 182. };
 183. }
 184. else {
 185. predicateFunction = predicate;
 186. }
 187.  
 188. var result = [];
 189. this.each(function(itm, i) {
 190. if (predicateFunction(itm))
 191. result.push(itm);
 192. });
 193. return result;
 194. };
 195.  
 196. Array.prototype.limit = function(start, size) {
 197. return this.slice(start, start + size);
 198. }
 199.  
 200. Array.prototype.select = function(clause) {
 201. var result = [];
 202. if (typeof clause == "string") {
 203. for (var i = 0; i < this.length; i++)
 204. result.push(eval(clause));
 205. }
 206. else {
 207. for (var i = 0; i < this.length; i++)
 208. result.push(clause(this[i]));
 209. }
 210. return result;
 211. };
 212.  
 213. Array.prototype.orderBy = function(expression, direction) {
 214. ///<SUMMARY>Sorterer elementerne i henhold til expression udtrykket
 215. /// Hvis expression er en streng, forudsættes det at den er en property på alle elementer i array'et
 216. /// Hvis expression er en funktion, får den to array-elementer ind, og og forventes at returnerer -1, 0, 1.</SUMMARY>
 217. if (typeof direction != "string" || !/^(desc|asc)$/i.test(direction))
 218. throw new Error("Array.orderBy: direction argument, kan kun have værdien ASC eller DESC");
 219. var sortFunction;
 220. if (typeof expression == "string") {
 221. sortFunction = function(a, b) {
 222. var i = a[expression] - b[expression];
 223. if (isNaN(i)) {
 224. i = a[expression].compare(b[expression]);
 225. }
 226. return i;
 227. }
 228. }
 229. else {
 230. sortFunction = expression;
 231. }
 232. var result = this.clone();
 233. result.sort(sortFunction);
 234. if ((/desc/i).test(direction))
 235. result.reverse();
 236. return result;
 237. };
 238.  
 239. Array.prototype.clone = function() {
 240. var clone = [];
 241. this.each(function(itm) { clone.push(itm); });
 242. return clone;
 243. };
 244.  
 245. Array.prototype.render = function(template, renderCallback) {
 246. /// <SUMMARY>Udskriver alle elementer i følge skabelonen</SUMMARY>
 247. /// <PARAM name="template" type="string" />Streng med bindingssyntaks: Klammer med propertynavne. F.eks. Navn: {name}</PARAM>
 248. ///<PARAM name="renderCallback" />funktion der modtager resultatet af renderingen. funk(rowString, rowIdx)</PARAM>
 249. var result = [];
 250. var handler = (typeof renderCallback == "undefined") ?
 251. function(item) { result.push(template.bind(item)); } :
 252. function(item, idx) {
 253. var str = template.bind(item);
 254. result.push(str);
 255. renderCallback(str, idx);
 256. };
 257. this.each(handler);
 258. return result;
 259. };

Report this snippet  

You need to login to post a comment.