Posted By

cherryfreya on 01/13/14


Tagged

InitB RootB ChangeLabelB ParentB LeftChildB RightChildB LabelB CreateLeftB CreateRightB DeleteB


Versions (?)

biblioteka_polje_pokazivac


 / Published in: C++
 

Ovo je biblioteka u kojoj se nalaze funkcije vezane uz implementaciju funkcija stabla pomoću pokazivača, a koje se koriste u programu glavni_program. Funkcije su: InitB (inicijalizira stablo s korijenom), RootB (vraća korijen), ChangeLabelB(mijenja oznaku nekog čvora u stablu), ParentB(vraća roditelja nekog čvora), LeftChildB(vraća lijevo dijete nekog čvora), RightChildB(vraća desno dijete nekog čvora), LabelB(vraća vrijednost čvora), CreateLeftB(dodaje lijevo dijete nekom čvoru), CreateRightB(dodaje desno dijete nekom čvoru), DeleteB(briše čvor i njegove potomke).

 1. #include<iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. struct element{
 5. int label;
 6. element *lijevo, *desno;
 7. };
 8.  
 9. element *InitB(int n, element *S){
 10. S = new element;
 11. S->lijevo = S->desno = NULL;
 12. S->label = n;
 13. return S;
 14. }
 15.  
 16. element *RootB(element *S){
 17. return S;
 18. }
 19.  
 20. void ChangeLabelB(int x, element *S){
 21. S->label = x;
 22. }
 23.  
 24. element *ParentB(int n, element *S){
 25. if(S->label==n)
 26. return NULL;
 27. if(S->lijevo){
 28. if(S->lijevo->label==n)
 29. return S;
 30. ParentB(n,S->lijevo);
 31. }
 32. if(S->desno){
 33. if(S->desno->label==n)
 34. return S;
 35. ParentB(n,S->desno);
 36. }
 37. }
 38.  
 39. element *LeftChildB(element *S){
 40. return S->lijevo;
 41. }
 42.  
 43. element *RightChildB(element *S){
 44. return S->desno;
 45. }
 46.  
 47. int LabelB(element *S){
 48. return S->label;
 49. }
 50.  
 51. void CreateLeftB(int x, element *S){
 52. if(S->lijevo)
 53. cout << "Lijevi cvor vec postoji" << endl;
 54. else{
 55. element *novi = new element;
 56. novi->label = x;
 57. novi->lijevo = NULL;
 58. novi->desno = NULL;
 59. S->lijevo = novi;
 60. }
 61. }
 62.  
 63. void CreateRightB(int x, element *S){
 64. if(S->desno)
 65. cout << "Desni cvor vec postoji" << endl;
 66. else{
 67. element *novi = new element;
 68. novi->label = x;
 69. novi->lijevo = NULL;
 70. novi->desno = NULL;
 71. S->desno = novi;
 72. }
 73. }
 74.  
 75. void DeleteB(element *P, element *S){
 76. element *brisi = P, *roditelj = ParentB(P->label, S);
 77. if(roditelj->lijevo == P)
 78. roditelj->lijevo = NULL;
 79. else
 80. roditelj->desno = NULL;
 81. if(P->lijevo)
 82. DeleteB(P->lijevo, S);
 83. if(P->desno)
 84. DeleteB(P->desno, S);
 85. delete brisi;
 86. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.