Posted By

josiptrupina1 on 11/12/12


Tagged

Implementacijalistepomocupolja ATPlista Implementacijalistepomocupokazivaca


Versions (?)

Glavni program(ATP lista)-evidencija zivotinja


 / Published in: C++
 

Ovo je glavni program u kojem ukljucujem određenu biblioteku ovisno o tome koju implementaciju zelim. Ako zelim implementaciju liste pomocu pokazivaca tada cu ovaj drugi header odnosno pozivanje tog headere staviti pod komentare i obrnuto.

 1. #include <iostream>
 2. #include "i_pokazivaci.h"
 3. //#include "i_polje.h"
 4. using namespace std;
 5. int brojac=0;
 6.  
 7. int dodavanje(tlista *glava){
 8. tzivotinja unos;
 9. brojac+=1;
 10. unos.sifra=brojac;
 11. cout << "Sifra: " << unos.sifra << endl;
 12. cout << "Vrsta: ";
 13. cin.ignore();
 14. cin.getline(unos.vrsta,30);
 15. cout << "Naziv: ";
 16. cin.getline(unos.naziv,30);
 17. cout << "Cijena: ";
 18. cin >> unos.cijena;
 19. cout << "Datum(format: GGGGMMDD): ";
 20. cin >> unos.datum;
 21. cout << endl;
 22. if(unos.datum<19900101 || unos.datum>20501231){
 23. brojac--;
 24. return 0;}
 25. InsertL(unos,EndL(glava),glava);
 26. return 1;
 27.  
 28. }
 29.  
 30. void ispis(tlista *glava){
 31. if(glava->sljedeci==0) {cout<<"Lista je prazna!"<<endl << endl ;return ;}
 32.  
 33. tzivotinja zivotinje[1000];
 34. el i=FirstL(glava);
 35. int brojac=0;
 36.  
 37. while(i!=EndL(glava)){
 38. zivotinje[brojac]=RetreiveL(i,glava);
 39. i=NextL(i,glava);
 40. brojac++;
 41. }
 42.  
 43. for(int i=brojac-1;i>=0;i--){
 44. cout<<endl;
 45. cout<<"Sifra: "<<zivotinje[i].sifra<<endl;
 46. cout<<"Vrsta: "<<zivotinje[i].vrsta<<endl;
 47. cout<<"Naziv: "<<zivotinje[i].naziv<<endl;
 48. cout<<"Cijena: "<<zivotinje[i].cijena<<endl;
 49. cout<<"Datum: "<<zivotinje[i].datum<<endl << endl;
 50. }
 51. };
 52.  
 53. void pretrazivanje(tlista *glava){
 54. el i=FirstL(glava);
 55. int brojac=0;
 56. tzivotinja zivotinja;
 57. cout<<"Zivotinje dostavljene nakon 23. rujna, 2012. "<<endl;
 58. while(i!=EndL(glava)){
 59. zivotinja=RetreiveL(i,glava);
 60. if(zivotinja.datum>20120923){
 61. cout<<endl;
 62. cout<<"sifra: "<<zivotinja.sifra<<endl;
 63. cout<<"vrsta: "<<zivotinja.vrsta<<endl;
 64. cout<<"naziv: "<<zivotinja.naziv<<endl;
 65. cout<<"cijena: "<<zivotinja.cijena<<endl;
 66. cout<<"datum: "<<zivotinja.datum<<endl;
 67. brojac++;}
 68. i=NextL(i,glava);}
 69. cout<<endl;
 70. cout<<"Broj zivotinja dostavljenih nakon 23. rujna, 2012: "<<brojac<<endl<<endl;
 71. };
 72.  
 73. int brisanje_zivotinje(tlista *glava){
 74. char unos[30];
 75. cout << "Unesite naziv zivotinje koju hocete obrisati: ";
 76. cin.ignore();
 77. cin.getline(unos,30);
 78. el i=FirstL(glava),brisi;
 79. tzivotinja zivotinja;
 80.  
 81. while(i!=EndL(glava)){
 82. brisi=LocateL(unos,glava);
 83. if(brisi==EndL(glava)) {return 0;}
 84. zivotinja=RetreiveL(brisi,glava);
 85. if(strcmp(zivotinja.naziv,unos)==0){
 86. cout<<endl;
 87. cout<<"Obrisana je sljedeca zivotinja: "<<endl;
 88. cout<<"sifra: "<<zivotinja.sifra<<endl;
 89. cout<<"vrsta: "<<zivotinja.vrsta<<endl;
 90. cout<<"naziv: "<<zivotinja.naziv<<endl;
 91. cout<<"cijena: "<<zivotinja.cijena<<endl;
 92. cout<<"datum: "<<zivotinja.datum<<endl;
 93. DeleteL(brisi,glava);
 94. return 1;}
 95. i=NextL(i,glava);}
 96. return 0;
 97. };
 98.  
 99. int brisanje_vrste(tlista *glava){
 100. char unos[30];
 101. cout << "Unesite vrstu zivotinje koju hocete obrisati: ";
 102. cin.ignore();
 103. cin.getline(unos,30);
 104. el i=FirstL(glava),brisi;
 105. tzivotinja zivotinja;
 106. int uspjeh;
 107.  
 108. while(i!=EndL(glava)){
 109. brisi=LocateL(unos,glava);
 110. if(brisi==EndL(glava)) {goto kraj;}
 111. zivotinja=RetreiveL(brisi,glava);
 112. if(strcmp(zivotinja.vrsta,unos)==0){
 113. cout<<endl;
 114. cout<<"Obrisana je sljedeca zivotinja: "<<endl;
 115. cout<<"sifra: "<<zivotinja.sifra<<endl;
 116. cout<<"vrsta: "<<zivotinja.vrsta<<endl;
 117. cout<<"naziv: "<<zivotinja.naziv<<endl;
 118. cout<<"cijena: "<<zivotinja.cijena<<endl;
 119. cout<<"datum: "<<zivotinja.datum<<endl;
 120. DeleteL(brisi,glava);
 121. uspjeh=1;
 122. }
 123. i=NextL(i,glava);}
 124. kraj: if(uspjeh==1)return 1;
 125. else return 0;
 126. };
 127.  
 128. void spoji(tzivotinja *polje,int donji,int sredina,int gornji)
 129. {
 130. int h,i,j,k;
 131. h=donji;
 132. i=donji;
 133. j=sredina+1;
 134.  
 135. tzivotinja *temp = new tzivotinja[gornji-donji+1];
 136.  
 137. while((h<=sredina)&&(j<=gornji))
 138. {
 139. if(polje[h].cijena>polje[j].cijena || ((polje[h].cijena==polje[j].cijena)&&(strcmp(polje[h].naziv, polje[j].naziv)>0)))
 140. {
 141. temp[i]=polje[h];
 142. h++;
 143. }
 144. else
 145. {
 146. temp[i]=polje[j];
 147. j++;
 148. }
 149. i++;
 150. }
 151. if(h>sredina)
 152. {
 153. for(k=j; k<=gornji; k++)
 154. {
 155. temp[i]=polje[k];
 156. i++;
 157. }
 158. }
 159. else
 160. {
 161. for(k=h; k<=sredina; k++)
 162. {
 163. temp[i]=polje[k];
 164. i++;
 165. }
 166. }
 167. for(k=donji; k<=gornji; k++) polje[k]=temp[k];
 168. delete [] temp;
 169. }
 170.  
 171. void mergesort(tzivotinja *polje, int donji,int gornji )
 172. {
 173. int sredina;
 174. if(donji<gornji)
 175. {
 176. sredina=(donji+gornji)/2;
 177. mergesort(polje,donji,sredina);
 178. mergesort(polje,sredina+1,gornji);
 179. spoji(polje,donji,sredina,gornji);
 180. }
 181. }
 182.  
 183. void sortiranje(tlista *glava){
 184. int broj=0;
 185. el tekuci = FirstL(glava);
 186. while(tekuci != EndL(glava)){
 187. broj++;
 188. tekuci = NextL(tekuci,glava);
 189. }
 190.  
 191. tzivotinja* polje = new tzivotinja[broj];
 192.  
 193. tekuci = FirstL(glava);
 194. int i = 0;
 195. while(tekuci != EndL(glava)){
 196. polje[i] = RetreiveL(tekuci,glava);
 197. tekuci = NextL(tekuci,glava);
 198. i++;
 199. }
 200.  
 201. mergesort(polje,0,broj-1);
 202.  
 203. DeleteAllL(glava);
 204.  
 205. glava=new tlista;
 206.  
 207. InitL(glava);
 208.  
 209. cout << "Sortirani ispis:" << endl;
 210. for( i = 0; i < broj; i++){
 211. InsertL(polje[i],EndL(glava),glava);
 212. tzivotinja zivotinja = polje[i];
 213. cout << "Sifra: " << zivotinja.sifra << endl;
 214. cout << "Naziv: " << zivotinja.naziv << endl;
 215. cout << "Vrsta: " << zivotinja.vrsta << endl;
 216. cout << "Cijena: " << zivotinja.cijena << endl;
 217. cout << "Datum dostave: " << zivotinja.datum << endl;
 218. cout << endl;
 219. }
 220. }
 221.  
 222.  
 223. int main(){
 224. tlista *glava;
 225. glava=new tlista;
 226. InitL(glava);
 227. int izbor;
 228. do{
 229. cout << " ||Evidencija zivotinja|| " << endl;
 230. cout << "1.Dodavanje zapisa prema rastucoj sifri" << endl;
 231. cout << "2.Ispis od posljedne dodane sifre!" << endl;
 232. cout << "3.Ispis zivotinja dostavljenih nakon 23.09.2012. " << endl;
 233. cout << "4.Brisanje pojedinacnog unosa prema nazivu zivotinje " << endl;
 234. cout << "5.Brisanje svih zivotinja odabrane vrste " << endl;
 235. cout << "6.Sortiranje prema cijeni i nazivu " << endl;
 236. cout << "9.Izlaz iz programa!" << endl;
 237. cout << "-------------------------------" << endl;
 238. cout << "Vas odabir: ";
 239. cin >> izbor;
 240. switch(izbor){
 241. case 1: if(dodavanje(glava)) cout << "Uspjesan zapis!" << endl;
 242. else cout << "Neuspjesan zapis!" << endl;
 243. break;
 244. case 2: ispis(glava);
 245. break;
 246. case 3: pretrazivanje(glava);
 247. break;
 248. case 4: if(brisanje_zivotinje(glava)) cout << "Uspjesno obrisano!" << endl;
 249. else cout << "Neuspjesno!" << endl;
 250. break;
 251. case 5: if(brisanje_vrste(glava)) cout << "Uspjesno obrisani!" << endl;
 252. else cout << "Neuspjesno!" << endl;
 253. break;
 254. case 6: sortiranje(glava);
 255. break;
 256. }
 257. }while(izbor!=9);
 258.  
 259. system("Pause");
 260. return 0;
 261. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.