Posted By

MNuli on 11/11/12


Tagged

lista sp pokazivac Strukture podataka polje implementacija zadatak1


Versions (?)

Strukture podataka - Main program


 / Published in: C++
 

Main program - evidencija zivotinja u trgovini s kucnim ljubimcima

 1. #include <iostream>
 2. #include <cstring>
 3. //#include "lista_polje.h"
 4. #include "lista_pokazivac.h"
 5. using namespace std;
 6.  
 7. //FUNKCIJA -------- Dodavanje zivotinje prema rastucoj sifri ----------------
 8. int dodajZivotinju() {
 9. zivotinja novi;
 10.  
 11. novi.sifra = sifra++;
 12.  
 13. cout<<"Vrsta (slova): ";
 14. cin.ignore();
 15. cin.getline(novi.vrsta, 64);
 16.  
 17. cout<<"Naziv (slova): ";
 18. cin.getline(novi.naziv, 64);
 19.  
 20. cout<<"Cijena (decimalni broj s .): ";
 21. cin>>novi.cijena;
 22. if(novi.cijena <= 0) {
 23. sifra--;
 24. return 0;
 25. }
 26.  
 27. cout<<"Unesite datum dostave:\n";
 28. cout<<"Dan (cijeli broj): ";
 29. cin>>novi.datum.dan;
 30. if(novi.datum.dan <= 0 || novi.datum.dan > 31) {
 31. sifra--;
 32. return 0;
 33. }
 34. cout<<"Mjesec (slova): ";
 35. cin.ignore();
 36. cin.getline(novi.datum.mjesec, 16);
 37. cout<<"Godina (cijeli broj): ";
 38. cin>>novi.datum.godina;
 39. if(novi.datum.godina < 1900) {
 40. sifra--;
 41. return 0;
 42. }
 43.  
 44. InsertL(novi, brojElemenata, lista);
 45. brojElemenata ++;
 46. return 1;
 47. }
 48. //KRAJ FUNKCIJA -------- Dodavanje zivotinje prema rastucoj sifri ----------------
 49.  
 50. //FUNKCIJA -------- Ispisivanje zivotinja pocevsi od sifre posljednje dodane zivotinje ----------------
 51. void ispisiOdKraja() {
 52. int sifraZadnja=1;
 53. zivotinja a, b;
 54. int k = 0;
 55.  
 56. int p = PreviousL(EndL(lista), lista);
 57.  
 58. while(k < brojElemenata){
 59. b = RetrieveL(p, lista);
 60. if(sifraZadnja < b.sifra)
 61. sifraZadnja = b.sifra;
 62. p = PreviousL(p, lista);
 63. k++;
 64. }
 65. cout<<"Sifra zadnja: "<<sifraZadnja<<endl;
 66.  
 67. p = PreviousL(EndL(lista), lista);
 68. k = sifraZadnja;
 69. while(k >0){
 70. a = RetrieveL(p, lista);
 71. if(a.sifra == k) {
 72. cout<<"Sifra: "<<a.sifra<<endl;
 73. cout<<"Vrsta: "<<a.vrsta<<endl;
 74. cout<<"Naziv: "<<a.naziv<<endl;
 75. cout<<"Cijena: "<<a.cijena<<endl;
 76. cout<<"Datum: "<<a.datum.dan<<".";
 77. cout<<a.datum.mjesec<<"."<<a.datum.godina<<".\n";
 78. cout<<"-------------------------------\n";
 79. p = PreviousL(EndL(lista), lista);
 80. k--;
 81. }
 82. else {
 83. p = PreviousL(p, lista);
 84. if(p == -1) {
 85. k--;
 86. p = PreviousL(EndL(lista), lista);
 87. }
 88. }
 89. }
 90. }
 91. //KRAJ FUNKCIJA -------- Ispisivanje zivotinja pocevsi od sifre posljednje dodane zivotinje ----------------
 92.  
 93. //FUNKCIJA -------- Ispisivanje zivotinja dostavljenih nakon 23. rujna 2012. ----------------
 94. void ispisiPosljeRujan() {
 95. int br = 0;
 96. zivotinja a;
 97. int p = FirstL(lista);
 98. while(p != EndL(lista)) {
 99. a = RetrieveL(p, lista);
 100. if((a.datum.godina == 2012) && ( (!strcmp(a.datum.mjesec, "rujan") && (a.datum.dan > 23)) || (!strcmp(a.datum.mjesec,"listopad") || !strcmp(a.datum.mjesec,"studeni") || !strcmp(a.datum.mjesec,"prosinac")) )) {
 101. br++;
 102. cout<<"Sifra: "<<a.sifra<<endl;
 103. cout<<"Vrsta: "<<a.vrsta<<endl;
 104. cout<<"Naziv: "<<a.naziv<<endl;
 105. cout<<"Cijena: "<<a.cijena<<endl;
 106. cout<<"Datum: "<<a.datum.dan<<"."<<a.datum.mjesec<<"."<<a.datum.godina<<".\n";
 107. cout<<"------------------------------\n";
 108.  
 109. }
 110. if(a.datum.godina > 2012) {
 111. br++;
 112. cout<<"Sifra: "<<a.sifra<<endl;
 113. cout<<"Vrsta: "<<a.vrsta<<endl;
 114. cout<<"Naziv: "<<a.naziv<<endl;
 115. cout<<"Cijena: "<<a.cijena<<endl;
 116. cout<<"Datum: "<<a.datum.dan<<"."<<a.datum.mjesec<<"."<<a.datum.godina<<".\n";
 117. cout<<"------------------------------\n";
 118. }
 119. p = NextL(p, lista);
 120. }
 121. cout<<"Broj pronadjenih zivotinja: "<<br<<endl<<endl;
 122. }
 123. //KRAJ FUNKCIJA -------- Ispisivanje zivotinja dostavljenih nakon 23. rujna 2012. ----------------
 124.  
 125. //FUNKCIJA -------- Brisanje zivotinja iz liste, po nazivu zivotinje ----------------
 126. int brisiPoNazivuZivotinje() {
 127. char naziv[64];
 128. zivotinja a;
 129. cout<<"Unesite naziv zivotinje: ";
 130. cin.ignore();
 131. cin.getline(naziv, 64);
 132. int p = LocateL(naziv,lista);
 133. if(p==EndL(lista)) return 0;
 134. else {
 135. DeleteL(p, lista);
 136. brojElemenata--;
 137. return 1;
 138. }
 139. }
 140. //KRAJ FUNKCIJA -------- Brisanje zivotinja iz liste, po nazivu zivotinje ----------------
 141.  
 142. //FUNKCIJA -------- Brisanje zivotinja iz liste, po vrsti zivotinje ----------------
 143. int brisiPoVrstiZivotinje() {
 144. char vrsta[64];
 145. int p;
 146. bool uspjeh = 0;
 147. cout<<"Brisi vrstu: ";
 148. cin.ignore();
 149. cin.getline(vrsta,64);
 150. while (LocateL(vrsta,lista) != EndL(lista)) {
 151. p = LocateL(vrsta,lista);
 152. DeleteL(p, lista);
 153. brojElemenata--;
 154. uspjeh=1;
 155. }
 156. if(!uspjeh) return 0;
 157. else return 1;
 158. }
 159. //KRAJ FUNKCIJA -------- Brisanje zivotinja iz liste, po vrsti zivotinje ----------------
 160.  
 161. //FUNKCIJA -------- Automatsko popunjavanje liste s nekim testnim zivotinjama za ubrzavanje testiranje ----------------
 162. int dodajAutomatskiZivotinje() {
 163. zivotinja novi;
 164.  
 165. //Element 1 (Zivotinja 1)
 166. novi.sifra = sifra++;
 167. strncpy(novi.vrsta, "papiga", sizeof(novi.vrsta));
 168. strncpy(novi.naziv, "Kokolo", sizeof(novi.vrsta));
 169. novi.cijena = 699.99;
 170. novi.datum.dan = 2;
 171. strncpy(novi.datum.mjesec, "studeni", sizeof(novi.datum.mjesec));
 172. novi.datum.godina = 2012;
 173. InsertL(novi,brojElemenata,lista);
 174. brojElemenata ++;
 175.  
 176. //Element 2 (Zivotinja 2)
 177. novi.sifra = sifra++;
 178. strncpy(novi.vrsta, "pas", sizeof(novi.vrsta));
 179. strncpy(novi.naziv, "Riki", sizeof(novi.vrsta));
 180. novi.cijena = 2299.99;
 181. novi.datum.dan = 5;
 182. strncpy(novi.datum.mjesec, "sijecanj", sizeof(novi.datum.mjesec));
 183. novi.datum.godina = 2013;
 184. InsertL(novi,brojElemenata,lista);
 185. brojElemenata ++;
 186.  
 187. //Element 3 (Zivotinja 3)
 188. novi.sifra = sifra++;
 189. strncpy(novi.vrsta, "macka", sizeof(novi.vrsta));
 190. strncpy(novi.naziv, "Mica", sizeof(novi.vrsta));
 191. novi.cijena = 299.99;
 192. novi.datum.dan = 4;
 193. strncpy(novi.datum.mjesec, "kolovoz", sizeof(novi.datum.mjesec));
 194. novi.datum.godina = 2012;
 195. InsertL(novi,brojElemenata,lista);
 196. brojElemenata ++;
 197.  
 198. //Element 4 (Zivotinja 5)
 199. novi.sifra = sifra++;
 200. strncpy(novi.vrsta, "papiga", sizeof(novi.vrsta));
 201. strncpy(novi.naziv, "Aron", sizeof(novi.vrsta));
 202. novi.cijena = 1299.99;
 203. novi.datum.dan = 11;
 204. strncpy(novi.datum.mjesec, "prosinac", sizeof(novi.datum.mjesec));
 205. novi.datum.godina = 2012;
 206. InsertL(novi,brojElemenata,lista);
 207. brojElemenata ++;
 208.  
 209. //Element 5 (Zivotinja 5)
 210. novi.sifra = sifra++;
 211. strncpy(novi.vrsta, "hrcak", sizeof(novi.vrsta));
 212. strncpy(novi.naziv, "Hrki", sizeof(novi.vrsta));
 213. novi.cijena = 499.99;
 214. novi.datum.dan = 28;
 215. strncpy(novi.datum.mjesec, "listopad", sizeof(novi.datum.mjesec));
 216. novi.datum.godina = 2012;
 217. InsertL(novi,brojElemenata,lista);
 218. brojElemenata ++;
 219.  
 220. return 1;
 221. }
 222. //KRAJ FUNKCIJA -------- Automatsko popunjavanje liste s nekim testnim zivotinjama za ubrzavanje testiranje ----------------
 223.  
 224. //FUNKCIJA -------- Ispisivanje liste zivotinja od prve dodanje ----------------
 225. void ispisiOdPocetka() {
 226. zivotinja a;
 227. int p = FirstL(lista);
 228. while (p != EndL(lista)){
 229. a = RetrieveL(p,lista);
 230. cout<<"Sifra: "<<a.sifra<<endl;
 231. cout<<"Vrsta: "<<a.vrsta<<endl;
 232. cout<<"Naziv: "<<a.naziv<<endl;
 233. cout<<"Cijena: "<<a.cijena<<endl;
 234. cout<<"Datum: "<<a.datum.dan<<".";
 235. cout<<a.datum.mjesec<<"."<<a.datum.godina<<".\n";
 236. cout<<"-------------------------------\n";
 237. p = NextL(p, lista);
 238. }
 239. }
 240. //KRAJ FUNKCIJA -------- Ispisivanje liste zivotinja od prve dodanje ----------------
 241.  
 242.  
 243. //POMOCNA FUNKCIJA -------- Algoritam za sortiranje i ----------------
 244. void spajanje(int i, int k, int j) {
 245. int I = i, J = k + 1, K = 0;
 246. zivotinja *b = new zivotinja [j - i + 1];
 247. zivotinja prvi, drugi;
 248.  
 249. while(I <= k && J <= j){
 250. prvi = RetrieveL(I, lista);
 251. drugi = RetrieveL(J, lista);
 252. if(prvi.cijena > drugi.cijena) {
 253. b[K++] = prvi;
 254. I++;
 255. }
 256. else if(prvi.cijena < drugi.cijena){
 257. b[K++] = drugi;
 258. J++;
 259. }
 260. else if(strcmp(prvi.naziv, drugi.naziv) == -1) {
 261. b[K++] = drugi;
 262. J++;
 263. }
 264. else {
 265. b[K++] = prvi;
 266. I++;
 267. }
 268. }
 269. if(I>k) while(J<=j) {
 270. drugi=RetrieveL(J, lista);
 271. b[K++] = drugi;
 272. J++;
 273. }
 274. else while(I<=k) {
 275. prvi=RetrieveL(I, lista);
 276. b[K++] = prvi;
 277. I++;
 278. }
 279. for(int I=0; I<=j-i; I++) Vrati(b[I], i+I, lista);
 280. delete [] b;
 281. }
 282. //KAJ POMOCNA FUNKCIJA -------- Algoritam za sortiranje i spajanje ----------------
 283.  
 284. //POMOCNA FUNKCIJA -------- Za dijeljenje liste na pola i pozivanje algoritma za spajanje i sortiranje ----------------
 285. void mergeSort(int i, int j) {
 286. if(i < j) {
 287. int k=(i + j) / 2;
 288. mergeSort(i, k);
 289. mergeSort(k+1, j);
 290. spajanje(i, k, j);
 291. }
 292. }
 293. //KRAJ POMOCNA FUNKCIJA -------- Za dijeljenje liste na pola i pozivanje algoritma za spajanje i sortiranje ----------------
 294.  
 295. //FUNKCIJA -------- Sortiranje liste zivotinja po cijeni i nazivu ----------------
 296. void mergeSortiranje() {
 297. mergeSort(0, brojElemenata - 1);
 298. }
 299. //KRAJ FUNKCIJA -------- Sortiranje liste zivotinja po cijeni i nazivu ----------------
 300.  
 301.  
 302.  
 303. //GLAVNI PROGRAM ----------------
 304. int main() {
 305. int izbornik;
 306.  
 307. //Inicijalizacija liste, ako je preko polja onda postavljanje cursora na 0, a ako je preko pokazivaca onda postavljanje sljedeceg na NULL
 308. InitL(lista);
 309.  
 310. do {
 311. cout<<"0. Izlaz iz programa\n";
 312. cout<<"1. Dodaj zivotinju\n";
 313. cout<<"2. Ispisivanje zivotinja pocevsi od sifre posljednje dodane zivotinje\n";
 314. cout<<"3. Ispisivanje zivotinja dostavljenih nakon 23. rujna 2012.\n";
 315. cout<<"4. Brisanje zivotinja iz liste, po nazivu zivotinje\n";
 316. cout<<"5. Brisanje zivotinja iz liste, po vrsti zivotinje\n";
 317. cout<<"6. Silazno sortiranje po cijeni (ili nazivu)\n\n";
 318.  
 319. cout<<"8. Ispisivanje od pocetka do kraja liste\n";
 320. cout<<"9. Unesi automatski neke testne podatke i ispisi listu (ubrzavanje testiranja)\n\n";
 321.  
 322. cout<<"Odabrano: ";
 323. cin>>izbornik;
 324.  
 325. cout<<"\n";
 326.  
 327. switch(izbornik) {
 328. case 1: if(dodajZivotinju()) cout<<"Zapis dodan.\n\n";
 329. else cout<<"Pogreska\n\n";
 330. break;
 331.  
 332. case 2: ispisiOdKraja();
 333. break;
 334.  
 335. case 3: ispisiPosljeRujan();
 336. break;
 337.  
 338. case 4: if(brisiPoNazivuZivotinje()) {
 339. cout<<"Zivotinja obrisana.\n\n";
 340. }
 341. else cout<<"Zivotinja nije obrisana.\n\n";
 342. break;
 343.  
 344. case 5: if(brisiPoVrstiZivotinje()) {
 345. cout<<"Vrsta obrisana.\n\n";
 346. }
 347. else cout<<"Vrsta nije obrisana.\n\n";
 348. break;
 349.  
 350. case 6: mergeSortiranje();
 351. ispisiOdPocetka();
 352. break;
 353.  
 354. case 8: ispisiOdPocetka();
 355. break;
 356.  
 357. case 9: if(dodajAutomatskiZivotinje()) {
 358. cout<<"Zivotinje automatski dodane.\n\n";
 359. ispisiOdPocetka();
 360. }
 361. else cout<<"Zivotinje nisu automatski dodane.\n\n";
 362. break;
 363. }
 364. cout<<"\n: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \n\n";
 365. cout<<" START\n";
 366. cout<<"\n: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \n\n";
 367. }
 368. while(izbornik != 0);
 369.  
 370. DeleteAll(lista);
 371.  
 372. //system("pause");
 373. return 0;
 374. }
 375. //KRAJ GLAVNI PROGRAM ----------------

Report this snippet  

Comments

RSS Icon Subscribe to comments
Posted By: majcen555 on November 12, 2012

Super napravljeno kolega, razlikuje nam se kod u merge sortu, ali oba su dobra. Pohvala na dodavanju automatske liste.

You need to login to post a comment.