Posted By

ikoren on 11/11/12


Tagged

lista pokazivac Strukture polje


Versions (?)

strukture podataka (Z1_program)


 / Published in: C++
 

Program nakon unijetih podataka o zivotinjama u listu, nudi niz opcija nad istom. U program su ukljucene datoteke zaglavlja listapolje.h i listapokazivac.h u kojima se nalaze implementacije liste pomocu polja i pokazivaca.

 1. #include <iostream>
 2. #include <ctime>
 3. #include <string>
 4.  
 5. //#include "lista_pokazivac.h"
 6. #include "lista_polje.h"
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. int a_zadatak (Lista *lista) {
 11. kucni_ljubimci nova;
 12.  
 13. cout << "Naziv: ";
 14. cin >> nova.naziv;
 15. cout << "Vrsta: ";
 16. cin >> nova.vrsta;
 17. cout << "Cijena: ";
 18.  
 19. int cijena = time(NULL);
 20. nova.cijena = rand() % 1000;
 21. cout << nova.cijena << endl;
 22.  
 23. cout << "Datum (u obliku: gggg/mm/dd) :";
 24. cin >> nova.datum;
 25.  
 26. int sifra = time(NULL);
 27. srand(sifra);
 28. nova.sifra = rand();
 29. cout << "Sifra: " << nova.sifra << endl << endl;
 30.  
 31. bool uspjeh = true;
 32. uspjeh = InsertL(nova, EndL(lista) , lista);
 33. if (uspjeh) {
 34. return 1;
 35. }
 36. else {
 37. return 0;
 38. }
 39. }
 40.  
 41. void a2_zadatak (Lista *lista) {
 42. element tek;
 43. kucni_ljubimci za_ispis;
 44.  
 45. tek = EndL(lista);
 46.  
 47. do {
 48. tek = PreviousL(tek, lista);
 49. za_ispis = RetrieveL(tek, lista);
 50.  
 51. cout << "Naziv: " << za_ispis.naziv << endl;
 52. cout << "Vrsta: " << za_ispis.vrsta << endl;
 53. cout << "Datum: " << za_ispis.datum << endl;
 54. cout << "Cijena: " << za_ispis.cijena << endl;
 55. cout << "Sifra: " << za_ispis.sifra << endl;
 56. cout << endl;
 57. } while (tek != FirstL(lista));
 58. }
 59.  
 60. void b_zadatak (Lista *lista) {
 61. int brojac = 0;
 62.  
 63. element tek = FirstL(lista);
 64. kucni_ljubimci za_ispis;
 65.  
 66. while (tek != EndL(lista)) {
 67. za_ispis = RetrieveL(tek, lista);
 68. if (za_ispis.datum > "2012/09/23") {
 69. cout << "Naziv: " << za_ispis.naziv << endl;
 70. cout << "Vrsta: " << za_ispis.vrsta << endl;
 71. cout << "Datum: " << za_ispis.datum << endl;
 72. cout << "Cijena: " << za_ispis.cijena << endl;
 73. cout << "Sifra: " << za_ispis.sifra << endl;
 74. cout << endl;
 75. brojac = brojac +1;
 76. }
 77. tek = NextL(tek, lista);
 78. }
 79. cout << "Ukupan broj zivotinja dostavljenih nakon 23.9.2012.: " << brojac << endl;
 80. }
 81.  
 82.  
 83. int c_zadatak_naziv (Lista *lista) {
 84. element tek = FirstL(lista);
 85. kucni_ljubimci za_brisanje;
 86. bool brisanje = false;
 87.  
 88. cout << "Naziv zivotinja koje zelite obrisati iz evidencije: ";
 89. string naziv;
 90. cin >> naziv;
 91. element pomocni;
 92. while (tek != EndL(lista)) {
 93. za_brisanje = RetrieveL(tek, lista);
 94. if (za_brisanje.naziv == naziv) {
 95. pomocni = tek;
 96. tek = FirstL(lista);
 97. DeleteL(pomocni, lista);
 98. brisanje = true;
 99. }
 100. tek = NextL(tek, lista);
 101. }
 102.  
 103. if (brisanje) {
 104. return 1;
 105. }
 106. else {
 107. return 0;
 108. }
 109. }
 110.  
 111.  
 112. int c_zadatak_vrsta (Lista *lista) {
 113. element tek = FirstL(lista);
 114. kucni_ljubimci za_brisanje;
 115. bool brisanje = false;
 116.  
 117. cout << "Vrsta zivotinja koje zelite obrisati iz evidencije: ";
 118. string vrsta;
 119. cin >> vrsta;
 120.  
 121. while (tek != EndL(lista)) {
 122. za_brisanje = RetrieveL(tek, lista);
 123. if (za_brisanje.vrsta == vrsta) {
 124. DeleteL(tek, lista);
 125. brisanje = true;
 126. }
 127. else {
 128. tek = NextL(tek, lista);
 129. }
 130. }
 131.  
 132. if (brisanje) {
 133. return 1;
 134. }
 135. else {
 136. return 0;
 137. }
 138. }
 139.  
 140. void ispis_obican (Lista *lista) {
 141. element tek;
 142. kucni_ljubimci za_ispis;
 143.  
 144. tek = FirstL(lista);
 145.  
 146. while (tek != EndL(lista)) {
 147. za_ispis = RetrieveL(tek, lista);
 148. cout << "Naziv: " << za_ispis.naziv << endl;
 149. cout << "Vrsta: " << za_ispis.vrsta << endl;
 150. cout << "Datum: " << za_ispis.datum << endl;
 151. cout << "Cijena: " << za_ispis.cijena << endl;
 152. cout << "Sifra: " << za_ispis.sifra << endl;
 153. cout << endl;
 154. tek = NextL(tek, lista);
 155. }
 156. }
 157.  
 158. void d_zadatak_cijena (kucni_ljubimci polje[], int lijevi, int desni) {
 159.  
 160. int sredina = (lijevi + desni) / 2;
 161. kucni_ljubimci temp;
 162.  
 163. if (desni - lijevi == 1) {
 164. if (polje[desni].cijena > polje[lijevi].cijena) {
 165. temp = polje[desni];
 166. polje[desni] = polje[lijevi];
 167. polje[lijevi] = temp;
 168. return;
 169. }
 170. }
 171. else if (desni == lijevi) {
 172. return;
 173. }
 174. else {
 175. d_zadatak_cijena(polje, lijevi, sredina);
 176. d_zadatak_cijena(polje, sredina +1, desni);
 177.  
 178. int size_pomocno = desni-lijevi +1;
 179. kucni_ljubimci *polje_pomocno = new kucni_ljubimci[size_pomocno];
 180. int l = lijevi;
 181. int s = sredina +1;
 182.  
 183. for (int i = 0; i < size_pomocno; i++) {
 184. if (l == sredina+1) {
 185. polje_pomocno[i] = polje[s]; s++;
 186. continue;
 187. }
 188. if (s == desni +1) {
 189. polje_pomocno[i] = polje[l]; l++;
 190. continue;
 191. }
 192.  
 193. if (polje[l].cijena > polje[s].cijena) {
 194. polje_pomocno[i] = polje[l];
 195. l++;
 196. }
 197. else {
 198. polje_pomocno[i] = polje[s];
 199. s++;
 200. }
 201. }
 202.  
 203. int j = 0;
 204. for (int i = lijevi; i <= desni; i++) {
 205. polje[i] = polje_pomocno[j]; j++;
 206. }
 207. }
 208. }
 209.  
 210.  
 211. void d_zadatak_naziv (kucni_ljubimci polje[], int lijevi, int desni) {
 212. int sredina = (lijevi + desni) / 2;
 213. kucni_ljubimci temp;
 214. if (desni - lijevi == 1) {
 215. if (polje[desni].naziv > polje[lijevi].naziv) {
 216. temp = polje[desni];
 217. polje[desni] = polje[lijevi];
 218. polje[lijevi] = temp;
 219. return;
 220. }
 221. }
 222.  
 223. else if (desni == lijevi) {
 224. return;
 225. }
 226.  
 227. else {
 228. d_zadatak_naziv(polje, lijevi, sredina);
 229. d_zadatak_naziv(polje, sredina +1, desni);
 230.  
 231. int size_pomocno = desni-lijevi +1;
 232. kucni_ljubimci *polje_pomocno = new kucni_ljubimci[size_pomocno];
 233.  
 234. int l = lijevi;
 235. int s = sredina +1;
 236.  
 237. for (int i = 0; i < size_pomocno; i++) {
 238. if (l == sredina+1) {
 239. polje_pomocno[i] = polje[s]; s++;
 240. continue;
 241. }
 242. if (s == desni +1) {
 243. polje_pomocno[i] = polje[l]; l++;
 244. continue;
 245. }
 246.  
 247. if (polje[l].naziv > polje[s].naziv) {
 248. polje_pomocno[i] = polje[l];
 249. l++;
 250. }
 251. else {
 252. polje_pomocno[i] = polje[s];
 253. s++;
 254. }
 255. }
 256.  
 257. int j = 0;
 258. for (int i = lijevi; i <= desni; i++) {
 259. polje[i] = polje_pomocno[j]; j++;
 260. }
 261. }
 262. }
 263.  
 264.  
 265. void d_zadatak (Lista *lista) {
 266. int ukupno = 0;
 267. element tek = FirstL(lista);
 268.  
 269. while (tek != EndL(lista)) {
 270. tek = NextL(tek, lista);
 271. ukupno += 1;
 272. }
 273.  
 274. kucni_ljubimci *pomocno_polje = new kucni_ljubimci[ukupno];
 275.  
 276. tek = FirstL(lista);
 277. for (int i = 0; i < ukupno; i++) {
 278. pomocno_polje[i] = RetrieveL(tek, lista);
 279. tek = NextL(tek, lista);
 280. }
 281.  
 282. d_zadatak_naziv(pomocno_polje, 0, ukupno-1);
 283.  
 284. DeleteAll(lista);
 285. for (int i = 0; i < ukupno; i++) {
 286. InsertL(pomocno_polje[i], EndL(lista), lista);
 287. }
 288.  
 289. cout << "-Ispis silazno sortirane liste-" << endl << endl;
 290. ispis_obican(lista);
 291. }
 292.  
 293.  
 294. void d2_zadatak(Lista *lista) {
 295. int ukupno = 0;
 296. element tek = FirstL(lista);
 297.  
 298. while (tek != EndL(lista)) {
 299. tek = NextL(tek, lista);
 300. ukupno += 1;
 301. }
 302.  
 303. kucni_ljubimci *pomocno_polje = new kucni_ljubimci[ukupno];
 304.  
 305. tek = FirstL(lista);
 306. for (int i = 0; i < ukupno; i++) {
 307. pomocno_polje[i] = RetrieveL(tek, lista);
 308. tek = NextL(tek, lista);
 309. }
 310.  
 311. d_zadatak_cijena(pomocno_polje, 0, ukupno-1);
 312.  
 313. DeleteAll(lista);
 314. for (int i = 0; i < ukupno; i++) {
 315. InsertL(pomocno_polje[i], EndL(lista), lista);
 316. }
 317.  
 318. cout << "-Ispis silazno sortirane liste-" << endl << endl;
 319. ispis_obican(lista);
 320. }
 321.  
 322.  
 323. int main() {
 324. Lista kucni_ljubimci;
 325. InitL(&kucni_ljubimci);
 326. int unos, izbor;
 327. bool prvi = false;
 328.  
 329. cout << "Dobar dan! Dobro dosli u trgovinu kucnih ljubimaca. " << endl;
 330. do {
 331. cout << endl << "-----------------------------IZBORNIK-----------------------------" << endl;
 332. cout << "1. Unos zivotinja" << endl;
 333. cout << "2. Ispis sadrzaja" << endl;
 334. cout << "3. Pretrazivanje i ispis zivotinja dostavljenih nakon 23.9.2012." << endl;
 335. cout << "4. Brisanje zivotinja prema nazivu" << endl;
 336. cout << "5. Brisanje zivotinja prema vrsti" << endl;
 337. cout << "6. Sortiranje prema nazivu zivotinja" << endl;
 338. cout << "7. Sortiranje prema cijeni zivotinja" << endl;
 339. cout << "8. Izlaz iz programa" << endl;
 340. cin >> izbor;
 341. cout << endl;
 342.  
 343. switch (izbor) {
 344. case 1: prvi = true;
 345. cout << "----------Unos zivotinja----------" << endl << endl;
 346. do {
 347. cout << "Koliko zapisa za evidentiranje kucnih ljubimaca zelite unijeti? <min 5> " ;
 348. cin >> unos;
 349. } while (unos < 5);
 350. cout << endl << endl;
 351.  
 352. for (int i=0; i<unos; i++) {
 353. a_zadatak(&kucni_ljubimci);
 354. }
 355. cout << endl;
 356. break;
 357. case 2: if (prvi == false) {
 358. cout << "Prvo morate odabrati mogucnost 1. " << endl;
 359. break;
 360. }
 361. else {
 362. cout << "----------Ispis sadrzaja----------" << endl << endl;
 363. cout << "-Ispis unijetih zivotinja unatrag-" << endl << endl;
 364. a2_zadatak(&kucni_ljubimci);
 365. cout << endl;
 366. break;
 367. }
 368. case 3: if (prvi == false) {
 369. cout << "Prvo morate odabrati mogucnost 1. " << endl;
 370. break;
 371. }
 372. else {
 373. cout << "----------Ispis zivotinja dostavljenih nakon 23.9.2012.----------" << endl << endl;
 374. b_zadatak(&kucni_ljubimci);
 375. cout << endl;
 376. break;
 377. }
 378. case 4: if (prvi == false) {
 379. cout << "Prvo morate odabrati mogucnost 1. " << endl;
 380. break;
 381. }
 382. else {
 383. cout << "----------Brisanje zivotinja prema nazivu----------" << endl << endl;
 384. c_zadatak_naziv(&kucni_ljubimci);
 385. cout << endl;
 386. cout << "Nakon brisanja, u evidenciji se nalaze slijedece zivotinje: " << endl << endl;
 387. ispis_obican(&kucni_ljubimci);
 388. cout << endl;
 389. break;
 390. }
 391. case 5: if (prvi == false) {
 392. cout << "Prvo morate odabrati mogucnost 1. " << endl;
 393. break;
 394. }
 395. else {
 396. cout << "----------Brisanje zivotinja po vrsti----------" << endl;
 397. c_zadatak_vrsta(&kucni_ljubimci);
 398. cout << endl;
 399. cout << "Nakon brisanja, u evidenciji se nalaze slijedece zivotinje: " << endl << endl;
 400. ispis_obican(&kucni_ljubimci);
 401. cout << endl;
 402. break;
 403. }
 404. case 6: if (prvi == false) {
 405. cout << "Prvo morate odabrati mogucnost 1. " << endl;
 406. break;
 407. }
 408. else {
 409. cout << "----------Sortiranje zivotinja prema nazivu----------" << endl << endl;
 410. d_zadatak(&kucni_ljubimci);
 411. break;
 412. }
 413. case 7: if (prvi == false) {
 414. cout << "Prvo morate odabrati mogucnost 1. " << endl;
 415. break;
 416. }
 417. else {
 418. cout << "----------Sortiranje zivotinja prema cijeni----------" << endl << endl;
 419. d2_zadatak(&kucni_ljubimci);
 420. break;
 421. }
 422. case 8: break;
 423. default: cout << "Pogresan unos!" << endl;
 424. }
 425. } while (izbor !=8);
 426. system("pause");
 427. return 0;
 428. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.