Posted By

ahuskano on 11/11/12


Tagged

lista Strukture podataka pokazivaci ATP


Versions (?)

Lista_pokazivaci.h


 / Published in: C++
 

Source code biblioteke lista_pokazivaci.h gdje je implementiran ATP lista pomoću pokazivača

 1. struct elem{
 2. int sifra;
 3. char vrsta[35], naziv[35],datum[12];
 4. float cijena;
 5. };
 6. struct lista{
 7. elem detalji;
 8. lista *cursor;
 9. };
 10. typedef lista *element;
 11.  
 12. lista* InitL(lista *x){
 13. x = new lista;
 14. x->cursor = NULL;
 15. return x;
 16. }
 17. element EndL(lista *x){
 18. lista *novi = x;
 19. while(novi->cursor)
 20. novi = novi->cursor;
 21. return novi->cursor;
 22. }
 23. element FirstL(lista *x){
 24. if(x->cursor==NULL)
 25. return EndL(x);
 26. return x->cursor;
 27. }
 28. element PreviousL(element e, lista *x){
 29. if(x->cursor==NULL)
 30. return 0;
 31. lista *tekuci = x->cursor;
 32. while(tekuci->cursor)
 33. if(tekuci->cursor==e)break;
 34. else tekuci=tekuci->cursor;
 35. return tekuci;
 36. }
 37. element NextL(element e, lista *x){
 38. if(e->cursor == NULL)
 39. return EndL(x);
 40. return e->cursor;
 41. }
 42.  
 43. elem RetreiveL(element e, lista *x){
 44. return e->detalji;
 45. }
 46. int InsertL(elem e, lista *p, lista *x){
 47. lista *pom=new lista;
 48. pom->detalji=e;
 49. if(x->cursor==NULL)
 50. p=x;
 51. if(p==NULL && PreviousL(p,x))
 52. p=PreviousL(p,x);
 53. pom->cursor=p->cursor;
 54. p->cursor=pom;
 55. return 1;
 56. }
 57. element LocateL(elem e,lista *x){
 58. lista *tekuci,*novi=x->cursor;
 59. if(e.sifra==-1)
 60. while(novi)
 61. if(strcmp(e.naziv,novi->detalji.naziv)==0)
 62. return novi;
 63. else
 64. novi=novi->cursor;
 65. else if(e.sifra==-2)
 66. while(novi)
 67. if(strcmp(e.vrsta,novi->detalji.vrsta)==0)
 68. return novi;
 69. else
 70. novi=novi->cursor;
 71. return EndL(x);
 72. }
 73. int DeleteL(element e, lista *x){
 74. lista *novi=x->cursor, *tekuci=x;
 75. if(e==EndL(x))
 76. return 0;
 77. while(novi){
 78. if(e==novi){
 79. tekuci->cursor=novi->cursor;
 80. delete novi;
 81. return 1;
 82. }
 83. tekuci=novi;
 84. novi=novi->cursor;
 85. }
 86. return 0;
 87. }
 88. void DeleteAll(lista *x){
 89. lista *a=x,*b=x->cursor;
 90. while(b){
 91. a->cursor=b->cursor;
 92. delete b;
 93. b=a->cursor;
 94. }
 95. delete b;
 96. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.