Posted By

m_kovacek on 11/10/12


Tagged

list lista adt Strukture podataka polja ATP


Versions (?)

Implementacija liste pomocu polja


 / Published in: C++
 

Implementacija liste pomocu pokazivaca sadrzi funkcije poput: FirstL(L), EndL(L),NextL(p,L),PreviousL(p,L), LocateL(x,L), InsertL(x,p,L), DeleteL(p,L), RetreiveL(p,L), DeleteAllL(L) i InitL(L)

 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. #define LISTA_POLJE_H
 4.  
 5.  
 6.  
 7. struct zivotinje {
 8. int sifra;
 9. char vrsta[30],naziv[30];
 10. float cijena;
 11. int datum;
 12. };
 13.  
 14. struct lista{
 15. zivotinje elem[1000];
 16. int kursor;
 17. };
 18. typedef struct lista l;
 19. typedef int element;
 20.  
 21.  
 22. int EndL(lista *l)
 23. {
 24. return ((*l).kursor);
 25. }
 26.  
 27. int FirstL (lista *l)
 28. { if ((*l).kursor==0)
 29. return EndL(l);
 30. else
 31. return (0);
 32. }
 33.  
 34. element NextL (element p , lista *l)
 35. { if (p==(*l).kursor)
 36. cout<<"Funkcija je nedefinirana"<<endl;
 37. else
 38. return (p+1);
 39. }
 40.  
 41. element PreviousL(element p , lista *l)
 42. { if(p==0)
 43. cout<<"Funkcija je nedefinirana"<<endl;
 44. else
 45. return (p-1);
 46. }
 47.  
 48. element LocateL(zivotinje x, lista *l)
 49. {
 50. if((*l).kursor==0)
 51. {
 52. cout<<"Lista je prazna"<<endl;
 53. exit(0);
 54. }
 55.  
 56. else
 57. {
 58. int i;
 59. i=0;
 60. while(i!=(*l).kursor)
 61. {
 62. if(strcmp(x.naziv, (*l).elem[i].naziv)==0)
 63. return i;
 64.  
 65. i++;
 66. }
 67. }
 68.  
 69.  
 70. }
 71. element Locatel(zivotinje x, lista *l)
 72.  
 73. {
 74. if((*l).kursor==0)
 75. {
 76. cout<<"Lista je prazna"<<endl;
 77. exit(0);
 78. }
 79.  
 80. else
 81. {
 82. int i;
 83. i=0;
 84. while(i!=(*l).kursor)
 85. {
 86. if(strcmp(x.vrsta, (*l).elem[i].vrsta)==0)
 87. return i;
 88.  
 89. i++;
 90. }
 91. }
 92.  
 93. }
 94.  
 95.  
 96. element InsertL (zivotinje x, int p , lista *l)
 97. { for(int i=EndL(l); i>p;i--)
 98. (*l).elem[i]=(*l).elem[i-1];
 99. (*l).elem[p]=x;
 100. (*l).kursor=(*l).kursor+1;
 101. if((*l).elem[p].sifra==x.sifra)
 102. return 1;
 103. else
 104. return 0;
 105. }
 106.  
 107. element DeleteL (element p, lista*l)
 108. {
 109. if((p<(*l).kursor)&&(p>=0))
 110. {
 111. for(int i=p; i<(*l).kursor; i++)
 112. (*l).elem[i]=(*l).elem[i+1];
 113. (*l).kursor--;
 114.  
 115. }
 116. else
 117. {
 118. cout<<"Nepostojeci element liste"<<endl;
 119. return 0;
 120. }
 121.  
 122. }
 123.  
 124. zivotinje RetrieveL (element p, lista *l)
 125. {
 126. return (*l).elem[p];
 127. }
 128.  
 129. element DeleteallL (lista *l)
 130. {
 131. (*l).kursor=0;
 132. }
 133.  
 134. lista *InitL (lista *l)
 135. { l=new lista;
 136. (*l).kursor=0;
 137. return l;
 138. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.