Posted By

m_kovacek on 11/10/12


Tagged

list lista adt Strukture podataka pokazivaci ATP


Versions (?)

Implementacija liste pomocu pokazivaca


 / Published in: C++
 

Implementacija liste pomocu pokazivaca sadrzi funkcije poput: FirstL(L), EndL(L),NextL(p,L),PreviousL(p,L), LocateL(x,L), InsertL(x,p,L), DeleteL(p,L), RetreiveL(p,L), DeleteAllL(L) i InitL(L)

 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. struct zivotinje {
 5. int sifra;
 6. char vrsta[30],naziv[30];
 7. float cijena;
 8. int datum;
 9. };
 10.  
 11. struct li{
 12. zivotinje elem;
 13. li *sljedeci;
 14. };
 15. typedef li *element;
 16. typedef li lista;
 17.  
 18.  
 19. element EndL(lista *l)
 20. { element posljednji=l;
 21. while(posljednji->sljedeci!=NULL)
 22. posljednji=posljednji->sljedeci;
 23. return posljednji;
 24. }
 25.  
 26. element FirstL (lista *l)
 27. {
 28. if ((*l).sljedeci==0)
 29. return EndL(l);
 30. else
 31. return l->sljedeci;
 32. }
 33.  
 34.  
 35. element NextL (element p, lista *l)
 36. { if(p->sljedeci==NULL)
 37. return EndL(l);
 38. else
 39. return p->sljedeci;
 40. }
 41. element PreviousL (element p, lista *l)
 42. {
 43. lista *tekuci=l->sljedeci;
 44. while(p!=tekuci->sljedeci && tekuci->sljedeci!=NULL)
 45. tekuci=tekuci->sljedeci;
 46. return tekuci;
 47. }
 48.  
 49. element LocateL (zivotinje x, lista *l)
 50. {
 51. element tekuci=l;
 52.  
 53. if(tekuci->sljedeci==0)
 54. {
 55. cout<<"Lista je prazna"<<endl;
 56. exit(0);
 57. }
 58.  
 59.  
 60. else
 61. {
 62. while(tekuci!=EndL(l))
 63. {
 64. if(strcmp(x.naziv,tekuci->elem.naziv)==0)
 65. return tekuci;
 66. tekuci=tekuci->sljedeci;
 67. }
 68. }
 69. }
 70. element Locatel (zivotinje x, lista *l)
 71. {
 72. element tekuci=l;
 73.  
 74. if(tekuci->sljedeci==0)
 75. {
 76. cout<<"Lista je prazna"<<endl;
 77. exit(0);
 78. }
 79.  
 80. else
 81. {
 82. while(tekuci!=EndL(l))
 83. {
 84. if(strcmp(x.vrsta,tekuci->elem.vrsta)==0)
 85. return tekuci;
 86.  
 87. tekuci=tekuci->sljedeci;
 88. }
 89. }
 90.  
 91. }
 92. int InsertL (zivotinje x, lista *p, lista *l){
 93. lista *tekuci=p;
 94. lista *novi=new lista;
 95. if(p==EndL(l)){
 96. novi->sljedeci=NULL;
 97. tekuci->sljedeci=novi;
 98. tekuci->elem=x;
 99. }
 100. else if (p==FirstL(l)){
 101. novi->sljedeci=tekuci;
 102. l->sljedeci=novi;
 103. novi->elem=x;
 104. }
 105. else {
 106. lista *prethodni=PreviousL(p,l);
 107. novi->sljedeci=tekuci;
 108. prethodni->sljedeci=novi;
 109. novi->elem=x;
 110. }
 111. if(tekuci->elem.sifra==x.sifra)
 112. return 1;
 113. else
 114. return 0;
 115. }
 116. int DeleteL ( element p, lista *l)
 117. { element prethodni, tekuci;
 118. tekuci=p;
 119. if (p==FirstL(l)){
 120. l->sljedeci=tekuci->sljedeci;
 121. delete tekuci;
 122. return 1;
 123. }
 124. else{
 125. prethodni= PreviousL(tekuci,l);
 126. prethodni->sljedeci=tekuci->sljedeci;
 127. delete tekuci;
 128. return 1;
 129. }
 130. return 0;
 131. }
 132.  
 133. zivotinje RetrieveL(element p, lista*l)
 134. {
 135. return p->elem;
 136. }
 137.  
 138. void DeleteallL(lista *l)
 139. { lista *obrisi= l->sljedeci;
 140. if(obrisi==0) return;
 141. lista *s=obrisi->sljedeci;
 142. while(s)
 143. { delete obrisi;
 144. obrisi=s;
 145. s=obrisi->sljedeci;
 146. }
 147. delete obrisi;
 148. }
 149. lista *InitL (lista *l){
 150. l=new lista;
 151. lista *zadnji=new lista;
 152. l->sljedeci=zadnji;
 153. zadnji->sljedeci=NULL;
 154. return l;
 155. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.