Posted By

PetraKuhar on 11/10/12


Tagged

lista polje zadatak1


Versions (?)

Polje.h za zadatak 1


 / Published in: C++
 

URL: polje_petrak

Lista_polje za zadatak 1

 1. struct zivotinja {
 2. int sifra, cijena;
 3. string vrsta, naziv;
 4. long datum;
 5. };
 6.  
 7. struct List {
 8. zivotinja zivotinje[100];
 9. int kursor;
 10. };
 11.  
 12. // typedef <a> <b> znaci: "od sad, b je drugi naziv za a"
 13. typedef List Lista;
 14. typedef int element;
 15.  
 16. void InitL(Lista *l) {
 17. l->kursor = 0;
 18. }
 19.  
 20. element FirstL(Lista *l) {
 21. return 0;
 22. }
 23.  
 24. element EndL(Lista *l) {
 25. return l->kursor;
 26. }
 27.  
 28. int InsertL(zivotinja nova, element e, Lista *l) {
 29. if (l->kursor == 100)
 30. return 0;
 31.  
 32. for (int i = l->kursor; i > e; --i) {
 33. l->zivotinje[i] = l->zivotinje[i-1];
 34. }
 35. l->zivotinje[e] = nova;
 36. l->kursor = l->kursor + 1;
 37. return 1;
 38. }
 39.  
 40. void DeleteL(element e, Lista *l) {
 41. if (l->kursor == 0) {
 42. return;
 43. }
 44.  
 45. for (int i = e; i < l->kursor; ++i) {
 46. l->zivotinje[i] = l->zivotinje[i+1];
 47. }
 48. l->kursor = l->kursor - 1;
 49.  
 50. }
 51.  
 52. void DeleteAll (Lista *l) {
 53. l->kursor = 0;
 54. }
 55.  
 56. element LocateL(zivotinja x, Lista *l) {
 57. for (int i = 0; i < l->kursor; ++i) {
 58. if (l->zivotinje[i].sifra == x.sifra) {
 59. return i;
 60. }
 61. }
 62. return l->kursor;
 63. }
 64.  
 65. element NextL(element e, Lista *l) {
 66. return e+1;
 67. }
 68.  
 69. element PreviousL(element e, Lista *l) {
 70. return e-1;
 71. }
 72.  
 73. zivotinja RetrieveL(element e, Lista *l) {
 74. return l->zivotinje[e];
 75. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.