Posted By

dexter on 02/03/11


Tagged


Versions (?)

CSV to SQl


 / Published in: PHP
 

 1. <?php
 2. //csv-sql importálás
 3. //2011-02-02
 4.  
 5. //kapcsolodunk az adatbázishoz
 6. header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
 7. session_start(); //session
 8.  
 9. $db = mysql_connect("localhost", "juzer", "pass") or die("Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz");
 10. if(!$db)
 11. die("no db");
 12. if(!mysql_select_db("adatbazis",$db))
 13. die("Az adatbázis nem található.");
 14. if(isset($_POST['submit']))
 15.  
 16. //feltölt
 17. {
 18.  
 19. if((!empty($_FILES["uploaded_file"])) && ($_FILES['uploaded_file']['error'] == 0)) {
 20. $filename = basename($_FILES['uploaded_file']['name']);
 21. $ext = substr($filename, strrpos($filename, '.') + 1);
 22. if (($ext == "csv") && ($_FILES["uploaded_file"]["type"] == "data/csv") &&
 23. ($_FILES["uploaded_file"]["size"] < 990000)) {
 24. $newname = dirname(__FILE__).'/upload/'.$filename;
 25. if (!file_exists($newname)) {
 26.  
 27. if ((move_uploaded_file($_FILES['uploaded_file']['tmp_name'],$newname))) {
 28. echo "A CSV sikeresen feltöltésre került!".$newname;
 29. } else {
 30. echo "Hiba történt a fájl feltöltése során!";
 31. }
 32. } else {
 33. echo "Hiba a fájl: ".$_FILES["uploaded_file"]["name"]." már létezik!";
 34. }
 35. } else {
 36. echo "Csak CSV fájl tölthető fel!";
 37. }
 38. }
 39.  
 40. //megnyitjuk az importáláshoz
 41.  
 42. $handle = fopen("$filename", "r");
 43.  
 44. if(!$handle) die('Hiba történt a fájl megnyitása során!'); //ha valamiért nem sikerült megnyitni
 45.  
 46. while (($data = fgetcsv($handle, 1000, ',')) !== FALSE)
 47.  
 48. {
 49. $import="INSERT into hirlevel1(name,email) values('$data[0]','$data[1]')";
 50.  
 51. mysql_query($import) or die(mysql_error());
 52.  
 53. }
 54. fclose($handle);
 55.  
 56. print "Sikeres importálás!";
 57.  
 58. }
 59. else
 60. {
 61.  
 62. print "<form enctype='multipart/form-data' action='' method='post'>";
 63.  
 64. print "CSV fájl kiválasztása:<br>";
 65.  
 66. print "<input type='file' name='filename' size='20'><br>";
 67.  
 68. print "<input type='submit' name='submit' value='Feltöltöm'></form>";
 69.  
 70. }
 71.  
 72.  
 73. $import="INSERT into info(name,email) values('$data[0]','$data[1]')";
 74. $import="INSERT into info(name,email) values('$data[1]','$data[0]')";
 75. ?>

Report this snippet  

You need to login to post a comment.