Posted By

robotNinjaFromOuterSpace on 12/15/10


Tagged


Versions (?)

vje2 - min i max od 5


 / Published in: C
 

 1. /*
 2. Učitajte pet brojeva i odredite najveći broj i najmanji broj.
 3. */
 4.  
 5. #include<stdio.h>
 6.  
 7. main()
 8. {
 9. int broj; //varijabla u koju ćemo spremati učitani broj
 10. int i;
 11. int min, max;
 12.  
 13. for(i=0; i<5; i++)
 14. {//unosimo borj po broj
 15. printf("unesi %d. broj:", i+1);//ide i+1 jer je i u prvom prolazu = 0, u 2. = 1 itd.
 16. scanf("%d", &broj);
 17.  
 18. if(i==0)
 19. {//pretpostavimo da je prvi broj koji smo unjeli i najmanji i največi
 20. min = broj;
 21. max = broj;
 22. }
 23. else
 24. {
 25. if(broj > max)//za sve ostale, ako je broj koji smo unjeli veći od največeg
 26. max = broj;//onda je taj broj najveći
 27.  
 28. if(broj < min)//ako je broj koji smo unjeli manji od najmanjeg
 29. min = broj;//onda je taj broj najmanji
 30. }
 31. }
 32.  
 33. printf("min = %d\nmax = %d", min, max);//ispišemo rezultat
 34. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.