Posted By

lkuzmin on 11/21/10


Tagged


Versions (?)

Glavni_program


 / Published in: C++
 

 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. struct podaci{
 5. char naziv[40];
 6. int god;
 7. float rac;
 8. int usluga;
 9. };
 10.  
 11. typedef podaci elementtype;
 12.  
 13. int zavrsetak_rekurzija=0;
 14. int n;
 15. int z=1;
 16.  
 17. #include "red_cirkularno_polje.h"
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22. void unos_u_red (RED *glavni,RED *pomocniS){
 23. int brojac1=0;
 24. int brojac2;
 25. int izbor;
 26.  
 27. cout<<"Unos"<<endl;
 28. elementtype pomocni;
 29.  
 30. cout<<"Koliko klijenata zelite unesti" <<endl;
 31. cin >> n;
 32. for (int i=0;i<n;i++){
 33. cin.ignore();
 34. cout<<"Unesite ime i prezime ";
 35. cin.getline (pomocni.naziv,40);
 36. cout<<"Unesite god ";
 37. cin>>pomocni.god;
 38. cout<<"Unesite stanja na bankovnom računu (u kunama)";
 39. cin>>pomocni.rac;
 40. do{
 41. cout<<"Unesite transakciju koju zelite obaviti"<<endl;
 42. cout<<"1. Uplate ili Isplate"<<endl;
 43. cout<<"2. Placanje računa"<<endl;
 44. cout<<"3. Krediti "<<endl;
 45. cout<<"Vas izbor: ";
 46. cin>>izbor;
 47. if (!(izbor ==1 || izbor ==2 || izbor ==3)) cout<<"\n Ponovite unos. pogresan izbor"<<endl;
 48. } while (!(izbor ==1 || izbor ==2 || izbor ==3));
 49. pomocni.usluga=izbor;
 50. cout << "Klijent "<<pomocni.naziv<<" je stao u red \n" << endl;
 51. EnQueueQ(pomocni, glavni);
 52. brojac2=0;
 53. }
 54.  
 55. cout<<" Nasa banka se brine o starijim osobama te stariji od 65 god idu na pocetak reda"<<endl;
 56. cout<<"Starije osobe se propustaju naprijed te rac u redu izgleda: "<<endl;
 57. while(brojac1<n){
 58. if (FrontQ(glavni).god < 1945){
 59. cout <<FrontQ(glavni).naziv<< " je "<<brojac2+1<<". u redu (star)" << endl;
 60. EnQueueQ(FrontQ(glavni), glavni);
 61. DeQueueQ(glavni);
 62. brojac2++;
 63. }
 64. else {
 65. EnQueueQ(FrontQ(glavni), pomocniS);
 66. DeQueueQ(glavni);
 67. }
 68. brojac1++;
 69. };
 70.  
 71. while(!IsEmptyQ(pomocniS)){
 72. EnQueueQ(FrontQ(pomocniS), glavni);
 73. cout <<FrontQ(pomocniS).naziv<< " je "<<brojac2+1<<". u redu" << endl;
 74. DeQueueQ(pomocniS);
 75. brojac2++;
 76. }
 77. }
 78.  
 79.  
 80. void izbacivanje_nepozeljnih (RED *glavni, RED *pomocni){
 81. int brojac1=0;
 82. cout<<"Nasi korisnici nemogu obaviti transakcije kreditiranja ako imaju manje od 100 kn na racunu te ih izbacijemo iz reda"<<endl;
 83. while(!IsEmptyQ(glavni)){
 84. if ( FrontQ(glavni).usluga == 3 && FrontQ(glavni).rac < 100){
 85. cout <<"Klijent "<<FrontQ(glavni).naziv<< " je zamoljen da napusti red." << endl;
 86. DeQueueQ(glavni);
 87. }
 88.  
 89. else {
 90. EnQueueQ(FrontQ(glavni), pomocni);
 91. DeQueueQ(glavni);
 92. }
 93. };
 94. cout<<"Nakon sta su osobe koje ne zadovoljavaju kriterije napustile red on izgelda ovako: "<<endl;
 95. while(!IsEmptyQ(pomocni)){
 96. EnQueueQ(FrontQ(pomocni), glavni);
 97. cout <<FrontQ(pomocni).naziv<< " je "<<brojac1+1<<". u redu" << endl;
 98. brojac1++;
 99. DeQueueQ(pomocni);
 100. };
 101. }
 102.  
 103.  
 104. void otvaranje_novog (RED *glavni){
 105. elementtype pomocni;
 106. pomocni = FrontQ(glavni);
 107. DeQueueQ(glavni);
 108. if (!IsEmptyQ(glavni) || zavrsetak_rekurzija) otvaranje_novog (glavni);
 109. zavrsetak_rekurzija = 1;
 110.  
 111. EnQueueQ(pomocni, glavni);
 112. cout <<pomocni.naziv<< " je "<<z<<".u redu" << endl;
 113. z++;
 114. };
 115.  
 116.  
 117.  
 118. int main(){
 119. int izbor;
 120. RED *glavni;
 121. glavni = new RED;
 122. RED *pomocniS;
 123. pomocniS = new RED;
 124.  
 125. InitQ(glavni);
 126. InitQ(pomocniS);
 127.  
 128. cout << "*****************************************" << endl;
 129. cout << "*\t\tDOBRODOSLI\t\t*" << endl;
 130. cout << "* Program simulira rad cekanja u banci *" << endl;
 131. cout << "*****************************************" << endl;
 132. do {
 133. cout << "*************************************************" << endl;
 134. cout << "1. Unos klijenata" << endl;
 135. cout << "2. Izbacivanje nepozeljnih klijenata" << endl;
 136. cout << "3. Otvaranje novog saltera" << endl;
 137. cout << "4. izlaz "<<endl;
 138. cout << "*************************************************" << endl;
 139. cin>>izbor;
 140. if (izbor==1)unos_u_red (glavni,pomocniS);
 141. if (izbor==2)izbacivanje_nepozeljnih (glavni,pomocniS);
 142. if (izbor==3){
 143. cout<<"Nakon sta se otvorio novi salter rac u redu izgleda ovako: "<<endl;
 144. otvaranje_novog (glavni);
 145. }
 146. }while (izbor !=4);
 147. system ("pause");
 148. return 0;
 149. }

Report this snippet  

Comments

RSS Icon Subscribe to comments
Posted By: jakljunic on November 22, 2010

Razlika između mojeg programa i ovog je to što su ovdje mogućnosti rješene pomoću funkcija koje se pozivaju u glavnom programu. Jasmina Kljunic

You need to login to post a comment.