Posted By

Anonimus on 11/01/10


Tagged


Versions (?)

Glavni program


 / Published in: C++
 

 1. #include<iostream>
 2. #include "lista_polje.h"
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int i = 0;
 6. int j,k;
 7. pacijent novi;
 8. char odaberi;
 9. int broj;
 10.  
 11. void unos (list *dodaj){
 12. pacijent novi;
 13. gore:cout<<"Koliko pacijenata zelite unesti: "<<endl;
 14. cin>>broj;
 15. if(broj>1000){
 16. cout<<"Maksimalno moze biti uneseno 1000 pacijenata! "<<endl;
 17. goto gore;
 18. }
 19.  
 20. for(j=0; j<=broj;j++){
 21. cout<<"************************************************"<<endl;
 22. cout<<"Unesite redni broj pacijenta: "<<endl; cin>>novi.redni_broj;
 23. cout<<"Unesite JMBG pacijenta: "<<endl; cin>>novi.jmbg;
 24. cout<<"Unesite ime pacijenta: "<<endl; cin>>novi.ime;
 25. cout<<"Unesite prezime pacijenta: "<<endl; cin>>novi.prezime;
 26. cout<<"Unesite godine pacijenta: "<<endl; cin>>novi.godine;
 27. j++;
 28.  
 29.  
 30. InsertL(novi,FirstL(dodaj),dodaj);
 31. i++;
 32. }
 33. };
 34.  
 35. void ispis(pacijent skup[], int i){
 36.  
 37. cout<<"Ukupno su unesena "<<i<<" pacijenta! "<<endl;
 38. for(int j = 0;j<i;j++){
 39. cout<<"--------------------------------------"<<endl;
 40. cout<<"--------------------------------------"<<endl;
 41. cout<<"Redni broj pacijenta: "<<skup[j].redni_broj<<endl;
 42. cout<<"JMBG pacijenta: "<<skup[j].jmbg<<endl;
 43. cout<<"Ime pacijenta: "<<skup[j].ime<<endl;
 44. cout<<"Prezime pacijenta: "<<skup[j].prezime<<endl;
 45. cout<<"Broj godina pacijenta: "<<skup[j].godine<<endl;
 46.  
 47. }
 48. };
 49.  
 50.  
 51. void sortiraj_listu(list *dodaj){
 52. if(i==0){
 53. cout<<"Lista je prazna! Dodajte u listu nekoliko pacijenata pa zatim odaberite opciju sortiranja!"<<endl;
 54. cout<<"Zelite li dodati pacijenta u listu? (d/n) "<<endl;
 55. cin>>odaberi;
 56. if(odaberi == 'd' || odaberi == 'D'){
 57. unos(dodaj);
 58. }}
 59.  
 60. pacijent polje[1000];
 61. pacijent pom;
 62. element sada;
 63. int l;
 64. sada = FirstL(dodaj);
 65. int j = 0;
 66. while(sada != EndL(dodaj)) {
 67. polje[j] = RetrieveL(sada, dodaj);
 68. sada = NextL(sada, dodaj);
 69. j++;
 70. }
 71.  
 72.  
 73.  
 74. bool zamjena = true;
 75. for(int k = j-1; k>0 && zamjena; k--){
 76. zamjena = false;
 77. for(int l = 0; l<k; l++)
 78. if(polje[l].jmbg > polje[l+1].jmbg){
 79. pom = polje[l];
 80. polje[l] = polje[l+1];
 81. polje[l+1] = pom;
 82. zamjena = true;}
 83. }
 84. ispis(polje,j);
 85. };
 86.  
 87.  
 88. int brisi ( list *dodaj){
 89. cout<<"Ukupno su unesena "<<i<<" pacijenta! "<<endl;
 90. if(i==0){
 91. cout<<"Lista je prazna! Dodajte u listu nekoliko pacijenata pa zatim odaberite opciju sortiranja!"<<endl;
 92. cout<<"Zelite li dodati pacijenta u listu? (d/n) "<<endl;
 93. cin>>odaberi;
 94. if(odaberi == 'd' || odaberi == 'D'){
 95. unos(dodaj);
 96. }
 97. }
 98.  
 99.  
 100. char jos;
 101. pacijent kolicina;
 102. do{
 103. ponovno: cout<<"Unesite maticni broj pacijenta kojeg zelite obrisati ?"<<endl;
 104. cin>>kolicina.jmbg;
 105. if(LocateL(kolicina, dodaj) == EndL(dodaj)){
 106. cout<<"Ne postoji niti jedan pacijent u listi pod tim rednim brojem! "<<endl;
 107. cout<<"Zelite li ponovno upisati redni broj pacijenta kojeg zelite izbrisati ? (d/n) "<<endl;
 108. cin>>jos;
 109. if(jos == 'd' || jos == 'D'){
 110. goto ponovno;}
 111.  
 112. }
 113. }while(LocateL(kolicina, dodaj) == EndL(dodaj));
 114.  
 115. DeleteL(LocateL(kolicina, dodaj), dodaj);
 116. cout<<"Pacijent je uspjesno obrisan iz liste! "<<endl;
 117. i--;
 118.  
 119. };
 120.  
 121. int pretraga(list *dodaj){
 122. cout<<"Ukupno su unesena "<<i<<" pacijenta! "<<endl;
 123. if(i==0){
 124. cout<<"Lista je prazna! Dodajte u listu nekoliko pacijenata pa zatim odaberite opciju sortiranja!"<<endl;
 125. cout<<"Zelite li dodati pacijenta u listu? (d/n) "<<endl;
 126. cin>>odaberi;
 127. if(odaberi == 'd' || odaberi == 'D'){
 128. unos(dodaj);
 129. }}
 130.  
 131.  
 132.  
 133. bool pronadjen;
 134. int j=0;
 135. pacijent skup[1000];
 136. element elem = FirstL(dodaj);
 137. while(elem != EndL(dodaj)){
 138. skup[j] = RetrieveL(elem, dodaj);
 139. if(skup[j].godine<18){
 140. pronadjen = true;
 141.  
 142. cout<<"Redni broj pacijenta: "<<skup[j].redni_broj<<endl;
 143. cout<<"JMBG pacijenta: "<<skup[j].jmbg<<endl;
 144. cout<<"Ime pacijenta: "<<skup[j].ime<<endl;
 145. cout<<"Prezime pacijenta: "<<skup[j].prezime<<endl;
 146. cout<<"Broj godina pacijenta: "<<skup[j].godine<<endl;
 147.  
 148.  
 149. j++;}
 150. elem = NextL(elem, dodaj);
 151. }
 152.  
 153. if(!pronadjen){
 154. cout<<"Ne postoji niti jedan pacijent koji je mladji od 18 godina! "<<endl;
 155. }
 156. }
 157.  
 158. int main () {
 159. list dodaj;
 160. InitL(&dodaj);
 161.  
 162. int izbor;
 163. do{
 164.  
 165. system("color a");
 166. cout<<"-----------IZBORNIK------------"<<endl;
 167. cout<<"\n1. Unos pacijenata u listu! "<<endl;
 168. cout<<"\n2. Ispis pacijenata iz liste! "<<endl;
 169. cout<<"\n3. Pretrazivanje liste! "<<endl;
 170. cout<<"\n4. Brisanje pacijenata iz liste! "<<endl;
 171. cout<<"\n5. Izlaz iz programa! "<<endl;
 172. cout<<"-------------------------------"<<endl;
 173. cout<<"Vas izbor: "<<endl;
 174. cin>>izbor;
 175.  
 176. switch(izbor){
 177. case 1:
 178. unos(&dodaj);
 179. break;
 180. case 2:
 181. sortiraj_listu(&dodaj);
 182. break;
 183. case 3:
 184. pretraga(&dodaj);
 185. break;
 186. case 4:
 187. brisi(&dodaj);
 188. break;
 189.  
 190. case 5:
 191. break;}
 192. }while(izbor != 5);
 193.  
 194. system("pause");
 195. return 0;
 196.  
 197. }

Report this snippet  

You need to login to post a comment.