Posted By

JakovAndric on 10/25/10


Tagged

main


Versions (?)

Zadatak1


 / Published in: C++
 

 1. #include <iostream>
 2. #include "polje.h"
 3. using namespace std;
 4.  
 5.  
 6. int dodavanje(list*lista){
 7. cout<<"DODAVANJE PACIJENTA"<<endl;
 8. cout<<"--------------------------------"<<endl;
 9. cout<<"Ime_prezime pacijenta: "<<endl;
 10. cin.ignore();
 11. cin.getline(pacijent_novi[0].ime_prez,40);
 12. cout<<"Maticni broj pacijenta: "<<endl;
 13. cin>>pacijent_novi[0].maticni;
 14. cout<<"Godine pacijenta: "<<endl;
 15. cin>>pacijent_novi[0].godine;
 16. if (InsertL(pacijent_novi[0],EndL(lista),lista)){
 17. return 1;
 18. }
 19. else{
 20. return 0;
 21. }
 22. }
 23. void ispis(list*lista){
 24. for(int i=0;i<EndL(lista);i++){
 25. pacijent[i]=RetrieveL(i,lista);
 26. }
 27. int i;
 28. tpacijent temp;
 29. int dim = EndL(lista);
 30. bool swapped = true;
 31.  
 32. while (swapped)
 33. {
 34. swapped = false;
 35. for (i = 0; i < dim - 1; i++)
 36. {
 37. if (pacijent[i].maticni > pacijent[i + 1].maticni )
 38. {
 39. temp = pacijent[i];
 40. pacijent[i]= pacijent[i + 1];
 41. pacijent[i + 1] = temp;
 42. swapped = true;
 43. }
 44. }
 45. }
 46.  
 47.  
 48.  
 49. for(int i=0;i<EndL(lista);i++){
 50. cout<<"Maticni broj pacijenta: "<<pacijent[i].maticni<<endl;
 51. cout<<"Ime_Prezime pacijenta: "<<pacijent[i].ime_prez<<endl;
 52. cout<<"Godine pacijenta: "<<pacijent[i].godine<<endl;
 53. }
 54. }
 55.  
 56. int brisanje(list*lista){
 57. cout<<"Unesite maticni broj korisnika kojeg zelite obrisati!"<<endl;
 58. int maticni;
 59. cin>>maticni;
 60. if(DeleteL(LocateL(maticni,lista),lista)){
 61. cout<<"korisnik s maticnim brojem "<<maticni<<" je obrisan."<<endl;
 62. return 1;
 63. }
 64. else{
 65. return 0;
 66. }
 67. }
 68. void ispis_mladi_18(list*lista){
 69. int a=0;
 70. for(int i=0;i<EndL(lista);i++){
 71. pacijent_mladi[i]=RetrieveL(i,lista);
 72. if(pacijent_mladi[i].godine<18){
 73. cout<<"Maticni broj pacijenta: "<<pacijent_mladi[i].maticni<<endl;
 74. cout<<"Ime_Prezime pacijenta: "<<pacijent_mladi[i].ime_prez<<endl;
 75. cout<<"Godine pacijenta: "<<pacijent_mladi[i].godine<<endl;
 76. a++;
 77. }
 78. }
 79. cout<<"\nUkupan broj pacijenata: "<<a<<endl;
 80.  
 81. }
 82.  
 83. int main(){
 84. int unosenje;
 85. list*lista;
 86. lista=new list;
 87. InitL(lista);
 88. do{
 89. cout<<"\n"<<endl;
 90. cout<<"\tI Z B O R N I K"<<endl;
 91. cout<<"--------------------------------"<<endl;
 92. cout<<"1. Dodavanje novog pacijenta"<<endl;
 93. cout<<"2. Ispis svih pacijenata"<<endl;
 94. cout<<"3. Mladi od 18 godina(ispis)"<<endl;
 95. cout<<"4. Brisanje pacijenta s liste"<<endl;
 96. cout<<"9. Izlaz"<<endl;
 97. cout<<"--------------------------------"<<endl;
 98. cout<<"\nVas izbor: ";
 99. cin>>unosenje;
 100. cout<<"--------------------------------"<<endl;
 101.  
 102. cout<<endl;
 103. switch(unosenje){
 104. case 1:
 105. dodavanje(lista);
 106. break;
 107. case 2:
 108. ispis(lista);
 109. break;
 110. case 3:
 111. ispis_mladi_18(lista);
 112. break;
 113. case 4:
 114. brisanje(lista);
 115.  
 116. break;
 117. case 9: break;
 118. default: break;
 119.  
 120. }
 121. }while(unosenje!=9);
 122. return 0;
 123. }

Report this snippet  

Comments

RSS Icon Subscribe to comments
Posted By: barrogar on October 25, 2010

Komentar u vezi razlicitosti mog koda od ovoga.

Moj kod se razlikuje od koleginog po tome sto sam omogucila u funkciji unos da se bira pozicija na koju se zapisuje. Nadalje, u funkciji sortiranja imam drugi sort, u funkciji za brisanje moj program nudi da se pacijent ostavi ili obrise, ovisno o zelji, te izbacuje poruku greske ako ne postoji pacijent s tim maticnim

Barbara Rogar

You need to login to post a comment.